#1: "De stem van de Goede Herder verstaan"

Door broeder S. van Groningen op 26 oktober 2014.
Trefwoorden: Goede Herder, Gods geboden, SATAN


#2: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...](Gen. 3). Mozes bleef standvastig ziende de Onzienlijke. Laten ook wij onze ogen richten op de Here Jezus Christus. Hoewel de macht en de tijd van de SATAN beperkt is hebben wij nog steeds te worstelen. Het is een geestelijke strijd en niet langer een strijd tegen allerlei vleselijke begeerten. In deze strijd mogen we ons bewust zijn van het feit d[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#3: "De laatste staatsgreep van de satan"

Door broeder D. Steenhuis op 3 februari 2014.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: SATAN, Jezus Christus


#4: "Jezus Christus: fundament en schuilplaats"

Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012.

"[...] aangevallen. We kunnen vluchten, maar we mogen schuilen bij de Heere. Kan ons fundament vernietigd worden? De Here Jezus heeft alle aanvallen van de SATAN weerstaan! Gods fundament kan niet vernietigd worden. Jezus Christus is ons fundament. Hij bidt en pleit voor ons als wij zien op de omstandigheden. We zullen nooit beschaamd uitkomen als we ver[...]"
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, Fundament


#5: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...]izen. Buiten het geboortekanaal, buiten het slavenkamp van farao wordt Israel zichtbaar en wordt door God naar de Schelfzee geleid. De vijand Egypte, SATAN, is echter dicht achter hen. Voor de rivier staat Israel voor de keus: terug of met de Heere naar de overkant. Nadat ze zich in de handen van de Heere over hadden gegeven, sloot Hij de deur acht[...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#6: "Vertrouwen in God "

Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010.

"[...]vijandschap zetten tussen u en deze vrouw en wat uit haar voortkomt zal u de kop vermorzelen
Joh 3:15: Het is volbracht" Ook dat de kop van de SATAN is vermorzeld.

Gevolgen van het vertrouwen in God. Let op niet de basis, maar de gevolgen zijn:
Zegen ontvangen (Jer 17:78, Ps 28:7)
Overwinning (1 Kron 5:20)
[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Satan'.