Preken over: "Sabbat"

"Het werkzame Woord"
Door broeder J. Lukasse op 4 februari 2018
Trefwoorden: Bijbel, Sabbatsrust, Woord van God

"Het lijden van de Here Jezus"
Door broeder J. Nugter op 26 maart 2017
Trefwoorden: Aren plukken, Wet, Sabbat

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]hap om de afgoderij en om het niet houden van het Sabbatsjaar. De ballingschap was voorzegd door de profeet Jeremia. Babel betekent verwarring. De le[...]"

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]ehoorzaam willen zijn. Paulus heeft slechts drie Sabbatten lang onderwijs gegeven aan de gemeente in Thessalonica. In zijn brief moest Paulus nog een[...]"

"Christus Jezus is meer dan alles en iedereen"
Door broeder P. van der Lugt op 21 juli 2013
Trefwoorden: Sabbat, Tempel, Rust

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"[...] Here Jezus Christus ging naar Zijn gewoonte elke Sabbat naar de synagoge. Ook Gods Woord gebiedt ons om de samenkomsten bij te wonen. God spreekt tij[...]"

"De feesten des HEEREN: Sabbat"
Door broeder H. van de Lagemaat op 5 oktober 2011
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, HEREN, Sabbat