#1: "Een hand vol rust..."

Door broeder J. Heijdeman op 28 oktober 2018.
Trefwoorden: RUST, Stilte, Vrede


#2: "Het werkzame Woord"

Door broeder J. Lukasse op 4 februari 2018.

"1. Wij moeten de bijbel lezen,
2. overdenken en overpeinzen,
3. memoriseren,
4. en praktiseren.
[...]"
Trefwoorden: Bijbel, SabbatsRUST, Woord van God


#3: "Een plaats van rust"

Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017.

"Naomi zocht een plaats van RUST voor Ruth, omdat het haar wel zou gaan. Naomi wenste Ruth RUST in het huis van haar man. Boaz is een beeld van God en Ruth is het beeld van Israel. Israel zal RUST vinden bij God. Als er RUST is, dan is er geen tegenstander, geen dreiging. Naomi woonde te midden van de vijanden van Israel. Ruth moest gaan liggen aan [...]"
Trefwoorden: Losser, Israƫl, Vleugels


#4: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...]tefanus gaf een getuigenis onder leiding van de Heilige Geest. Ondanks de omstandigheden en reacties straalde Stefanus als een engel. Hij was in alle RUST. In tijden van vervolging is het belangrijk dat wij het Woord van God kunnen herinneren. Ondanks de omstandigheden keek Stefanus op naar de hemel. Ons leven, onze 'tijden' zijn in Gods hand. Ste[...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#5: "Navolging"

Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017.

"Na een turbulente week zocht Petrus de RUST op door te gaan vissen. Na het vissen zien Petrus en de andere discipelen de Here Jezus Christus en zij houden samen een maaltijd. Dit was de derde maaltijd in korte tijd. Tijdens de eerste maaltijd zei Petrus dat hij de Here Jezus niet zou verlaten, ook als de andere discipelen dat zouden doen. Bij de de[...]"
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen


#6: "Vast vertrouwen op God"

Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015.

"[...]ediging. David bad tot zijn God om verlichting van zijn ogen, omdat de vijand niet zou juichen wanneer David wankelde. Wij hebben de geestelijke wapenRUSTing (dat is Christus Zelf) ontvangen. We mogen overwinnaars in Christus zijn. Tenslotte geeft David uiting van het geloof in hem. God heeft ons leven in Zijn hand. Hij weet alles van onze nood. W[...]"
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof


#7: "Maar God heeft het ten goede gedacht"

Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015.

"[...] persoonlijk geloof hadden. Zij wilde slaven van Jozef worden. Ze merkten niets van Jozefs vergevingsgezindheid en liefde. Jozef stelde zijn broers geRUST zoals de Here Jezus Christus ons geRUST stelt. God heeft ons leven in Zijn hand. Hij heeft de Redder, Zijn eigen Zoon, naar deze wereld gestuurd. God zorgt voor Zijn kinderen.[...]"
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef


#8: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"[...]g genomen worden door het werk voor de Here Jezus Christus en de Heer van het werk vergeten. De Here Jezus wil dat wij allereerst bij Hem komen om te RUSTen, daarna gaat het om het actief deelnemen aan het volgen van de Here Jezus Christus. Toen Petrus begon met het volgen van de Here, was er geen sprake van lijden. De Here Jezus Christus genas zi[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#9: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...]ijn bevrijd van de macht van de duisternis. Wij zijn overgezet naar het koninkrijk van het Licht, maar toch hebben we nog steeds een geestelijke wapenRUSTing nodig. We worden vaak misleid door wat we zien (Gen. 3). Mozes bleef standvastig ziende de Onzienlijke. Laten ook wij onze ogen richten op de Here Jezus Christus. Hoewel de macht en de tijd va[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#10: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"[...]e oplossing van het probleem. Onze welvaart staat vaak centraal in ons leven. We zijn onze gerichtheid op het toekomstige leven kwijt. God wil ons toeRUSTen op de toekomst. Als het sterven van de Here Jezus Christus in ons lichaam zichtbaar wordt, dan wordt ook het leven van Hem openbaar. Het gaat er nu al om dat we bereid zijn om eeuwig bij Hem t[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#11: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"[...]te al 38 jaar om als eerste in het water te komen, maar Jezus zag hem liggen. Hij had de hulpeloze op het oog. In het leven van de verlamde lijkt de fRUSTratie van altijd te laat te komen, centraal te staan. Zijn wij bereid om uit onze comfortzone te komen om onze medemens te helpen? Op het woord van de Here Jezus wordt de verlamde genezen. De ve[...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#12: "Christus Jezus is meer dan alles en iedereen"

Door broeder P. van der Lugt op 21 juli 2013.
Trefwoorden: Sabbat, Tempel, RUST


#13: "God heeft alles in zijn hand"

Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012.

"[...] een gebeurtenis uit het leven van David, maar wijst eigenlijk op de Gezalfde: Jezus Christus. Het is een profetische psalm. De psalm beschrijft de onRUST, de opstand van de mensen tegen God. Het is ijdelheid om op te staan tegen de Schepper. God heeft Zijn eindeloze liefde laten zien, toch staat de wereld op tegen God. De wereld wil zich niet onde[...]"
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte


#14: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...]maar van God alleen. God zal ons beschermen. We hebben de Here Jezus Christus nodig. Alleen in Hem worden wij gereinigd en geheiligd. Niet de wapenuitRUSTing van Saul, maar de geestelijke wapenuitRUSTing (dat is Christus Zelf) moeten we aandoen. Israel zal weer in de benauwdheid komen zoals ten tijden van Saul. Israel zal zijn vertrouwen op God m[...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#15: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"[...]ar mocht 40 jaar schapen hoeden. Vanuit het brandende braambos riep God Mozes bij zijn naam. God roept ons ook bij onze naam: Hij wil ons leren in de RUST van God te blijven. Hij noemde Zich de God van de vaderen. Hij is trouw. Mozes uitte respect voor God door zijn schoenen uit te trekken en God niet aan te kijken. Weten wij hoe heilig God is? Go[...]"
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied


#16: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]rdoen als Christus. Wij kunnen onderscheid maken door te luisteren naar de boodschap. Wij hebben Gods Geest ontvangen. Door Gods Geest wil God ons toeRUSTen en onderwijzen. De vaders in het geloof kennen God zoals Hij is vanaf het begin (en niet alleen zoals Hij nu is). Zij kennen Hem vanuit gemeenschap met Hem. [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#17: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"[...]wapenen tegen de geest van Zeus. God wil ons leven veranderen tot diep in ons leven en niet alleen het bovenste laagje. We moeten de geestelijke wapenRUSTing (de Here Jezus Christus) volledig aandoen. We moeten onszelf onderzoeken of we ons werkelijk van afgoden hebben bekeerd. We mogen de waarachtige God dienen. Hij mag zeggen hoe wij onze tijd [...]"
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood


#18: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"[...]de vijand verslaan en de vijand aan ons onderwerpen. De Heere heeft de overwinning behaal, maar geeft ons ook verantwoording. Hij wil dat wij de wapenRUSTing (de Here Jezus Christus Zelf) aandoen. De Heere gaat met ons mee in de geestelijke strijd. Hij wil ons bemoedigen. Vijf keer wordt er geschreven 'Luister Israel'. De eerste twee keer wordt er [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#19: "Welke weg bent u ingeslagen?"

Door broeder C. Spek op 3 april 2011.
Trefwoorden: RUST, Vreugde, Keuze


#20: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...]eel mensen worstelen met de genade. Zij hebben geen zekerheid over hun redding. De komst van Here Jezus Christus komt steeds dichterbij. Er is veel onRUST in de landen om de Middellandse zee. Deze landen behoorden tot het vroegere Romeinse rijk. Het zijn allemaal tekenen van de komst van Christus. Wij, maar ook heel de schepping wachten op de verlo[...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#21: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"[...]ht. In onze benauwdheid zijn wij aanvankelijk vol met zelfmedelijden. En als wij denken aan God, dan kreunen en zuchten wij nog meer. God geeft ons RUST en vrede. God geeft ons kracht om Hem te prijzen in tijden van dat alles tegen lijkt te zitten. De Boze probeert ons te laten twijfelen (zinken) aan Gods goedheid. Asaf trok zeven eigenschappen v[...]"
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#22: "Israel, Gods oogappel"

Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010.

"[...]s gekomen. Ondanks de ontrouw van Israel bleef God getrouw en heeft Israel niet verlaten. Wij zijn een koninklijk kind door de Vader bemind. Zijn oog RUST teder op ons. Hij is een God van vergeving, genade, barmhartigheid, lankmoedigheid en goedertierenheid. Hij zal ons nooit verlaten. Als wij Hem met een toegewijd hart dienen, dan RUST Zijn oog op[...]"
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader


#23: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"[...]ven en een vreugdevol eeuwig leven. De Heer is onze Herder. Hij voorziet in elke nood. Hij voedt ons uit Zijn Woord (de grazige weide). Hij geeft ons RUST (RUSTige wateren), ook in onze ziel. Hij kan de trauma's in ons leven gebruiken om iets moois uit te werken. Hij wil ons leiden tot eer van Zijn naam (en niet van onze naam). Als we de Herder nie[...]"
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid


#24: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]us Christus en van de Heilige Geest. Wij leven in de eindtijd. De Here Jezus is komende als Koning. Het herstel van Israel is begonnen. Er is grote onRUST in de wereld. De wereld probeert vrede te stichten terwijl zij God als Schepper aan de kant heeft gezet. De wereld zelf bepaalt wat goed is en wat fout is. Het lijkt alsof God niet ziet wat er in[...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#25: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"[...]in nederigheid luisteren naar wat God wil zeggen. We moeten de noodzaak zien om te veranderen en we moeten ook de wil hebben om te veranderen. Wat is RUST voor de ziel? We ervaren RUST na een periode van onRUST. We hebben RUST als we vol zijn van de Heilige Geest. RUST betekent niet dat de moeite en alle problemen zijn opgelost. RUST betekent dat w[...]"
Trefwoorden: Overgave


#26: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"Kunnen wij RUSTen in de soevereiniteit van God in ons leven? Waar ligt onze identiteit? In onze geestelijke bediening of 100% in Christus? Het maakt niet uit waar we God dienen, maar of we God dienen. Stellen we ons vertrouwen volledig op God? De psalmist maakt een besluit om God te loven. Jozef besloot ook God te dienen en niet te zondigen. Vanaf [...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen


#27: "Vertrouwen in God "

Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010.

"Vertrouwen betekend: continuiteit, bouwen op, schuilplaats hebben om naar toe te vluchten, veiligheid, geborgenheid, beRUSTen en loslaten.

Vertrouwen in God staat haaks op het vertrouwen van de wereld. Daar wordt het vertrouwen opgezegd.
Waarom is de Heere God zo betrouwbaar? Omdat Hij dat bewezen heeft:
Gen 3:15: Ik za[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering


#28: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007.

"[...]delen door de Geest (achter Hem aan gaan, in Zijn voetstappen). De Heilige Geest zal de Here Jezus verheerlijken. Wandelen door de Geest gebeurt in RUST, het betekent een keuze om te staan, het betekent vooruit gaan, het betekent dingen achterlaten, het betekent volharding, het betekent geestelijk gezond. De neiging om te gehoorzamen aan het vlee[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, RUST, Gehoorzaamheid


#29: "Geestelijke geboorte"

Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007.

"[...]en wij niet naar God. De Heilige Geest bewerkt in ons hart een verlangen naar God. De Heilige Geest overtuigt ons van onze verlossing, ons geloof mag RUSTen op het geloof van Christus. Als we doen wat God zegt mogen we RUSTen, vertrouwen in Hem. Als we nadenken over het werk van de Heilige Geest dan willen we Hem aanbidden, maar in de bijbel word[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest


 

Gevonden:

Er zijn 29 preken gevonden over: 'Rust'.