Preken over: "Rust"

"Rust"
Door broeder N. Groot op 19 februari 2023
Trefwoorden: Rust

"Laat je niet verontrusten"
Door broeder H. Frinsel op 25 september 2022
Trefwoorden: OnRust, Rust, Schuilen

"De gezonde leer onderzoeken en onderwijzen"
Door broeder J. Nugter op 19 juni 2022
Trefwoorden: Gezonde leer, Evangelie, Plengoffer

"[...]olmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegeRust.[...]"

"Jezus Christus brengt echte vrede"
Door broeder A. van den Berk op 13 december 2020
Trefwoorden: Vrede, Blijdschap, Rust

"Zeven fotos van de Heere Jezus"
Door broeder D. Steenhuis op 23 februari 2020
Trefwoorden: Heilige Geest, Hemelse gewesten, WapenRusting

"Een hand vol rust..."
Door broeder J. Heijdeman op 28 oktober 2018
Trefwoorden: Rust, Stilte, Vrede

"Het werkzame Woord"
Door broeder J. Lukasse op 4 februari 2018
Trefwoorden: Bijbel, SabbatsRust, Woord van God

"Een plaats van rust"
Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels

"Naomi zocht een plaats van Rust voor Ruth, omdat het haar wel zou gaan. Naomi wenste Ruth Rust in het huis van haar man. Boaz is een beeld van God en [...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...] straalde Stefanus als een engel. Hij was in alle Rust. In tijden van vervolging is het belangrijk dat wij het Woord van God kunnen herinneren. Ondan[...]"

"Navolging"
Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen

"Na een turbulente week zocht Petrus de Rust op door te gaan vissen. Na het vissen zien Petrus en de andere discipelen de Here Jezus Christus en zij ho[...]"

"Vast vertrouwen op God"
Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof

"[...]er David wankelde. Wij hebben de geestelijke wapenRusting (dat is Christus Zelf) ontvangen. We mogen overwinnaars in Christus zijn. Tenslotte geeft D[...]"

"Maar God heeft het ten goede gedacht"
Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef

"[...]sgezindheid en liefde. Jozef stelde zijn broers geRust zoals de Here Jezus Christus ons geRust stelt. God heeft ons leven in Zijn hand. Hij heeft de R[...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...] Jezus wil dat wij allereerst bij Hem komen om te Rusten, daarna gaat het om het actief deelnemen aan het volgen van de Here Jezus Christus. Toen Pet[...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...]ar toch hebben we nog steeds een geestelijke wapenRusting nodig. We worden vaak misleid door wat we zien (Gen. 3). Mozes bleef standvastig ziende de O[...]"

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]id op het toekomstige leven kwijt. God wil ons toeRusten op de toekomst. Als het sterven van de Here Jezus Christus in ons lichaam zichtbaar wordt, d[...]"

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...]p het oog. In het leven van de verlamde lijkt de fRustratie van altijd te laat te komen, centraal te staan. Zijn wij bereid om uit onze comfortzone t[...]"

"Christus Jezus is meer dan alles en iedereen"
Door broeder P. van der Lugt op 21 juli 2013
Trefwoorden: Sabbat, Tempel, Rust

"God heeft alles in zijn hand"
Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte

"[...]s een profetische psalm. De psalm beschrijft de onRust, de opstand van de mensen tegen God. Het is ijdelheid om op te staan tegen de Schepper. God hee[...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...]orden wij gereinigd en geheiligd. Niet de wapenuitRusting van Saul, maar de geestelijke wapenuitRusting (dat is Christus Zelf) moeten we aandoen. Is[...]"

"God is met ons"
Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied

"[...]pt ons ook bij onze naam: Hij wil ons leren in de Rust van God te blijven. Hij noemde Zich de God van de vaderen. Hij is trouw. Mozes uitte respect vo[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]s Geest ontvangen. Door Gods Geest wil God ons toeRusten en onderwijzen. De vaders in het geloof kennen God zoals Hij is vanaf het begin (en niet al[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"[...]et bovenste laagje. We moeten de geestelijke wapenRusting (de Here Jezus Christus) volledig aandoen. We moeten onszelf onderzoeken of we ons werkeli[...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...]t ons ook verantwoording. Hij wil dat wij de wapenRusting (de Here Jezus Christus Zelf) aandoen. De Heere gaat met ons mee in de geestelijke strijd. H[...]"

"Welke weg bent u ingeslagen?"
Door broeder C. Spek op 3 april 2011
Trefwoorden: Rust, Vreugde, Keuze

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]zus Christus komt steeds dichterbij. Er is veel onRust in de landen om de Middellandse zee. Deze landen behoorden tot het vroegere Romeinse rijk. Het [...]"

"Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"
Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild

"[...] kreunen en zuchten wij nog meer. God geeft ons Rust en vrede. God geeft ons kracht om Hem te prijzen in tijden van dat alles tegen lijkt te zitten.[...]"

"Israel, Gods oogappel"
Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader

"[...]en koninklijk kind door de Vader bemind. Zijn oog Rust teder op ons. Hij is een God van vergeving, genade, barmhartigheid, lankmoedigheid en goedertie[...]"

"Onze Herder"
Door broeder N. Groot op 27 juni 2010
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid

"[...] uit Zijn Woord (de grazige weide). Hij geeft ons Rust (Rustige wateren), ook in onze ziel. Hij kan de trauma's in ons leven gebruiken om iets moois u[...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...]Het herstel van Israel is begonnen. Er is grote onRust in de wereld. De wereld probeert vrede te stichten terwijl zij God als Schepper aan de kant hee[...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"[...]moeten ook de wil hebben om te veranderen. Wat is Rust voor de ziel? We ervaren Rust na een periode van onRust. We hebben Rust als we vol zijn van de [...]"

"Een beslissing maken"
Door broeder J. Nugter op 11 april 2010
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen

"Kunnen wij Rusten in de soevereiniteit van God in ons leven? Waar ligt onze identiteit? In onze geestelijke bediening of 100% in Christus? Het maakt n[...]"

"Vertrouwen in God"
Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering

"[...]naar toe te vluchten, veiligheid, geborgenheid, beRusten en loslaten. <br/> <br/> Vertrouwen in God staat haaks op het vertrouwen van de wereld. Da[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid

"[...]erheerlijken. Wandelen door de Geest gebeurt in Rust, het betekent een keuze om te staan, het betekent vooruit gaan, het betekent dingen achterlaten[...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...]overtuigt ons van onze verlossing, ons geloof mag Rusten op het geloof van Christus. Als we doen wat God zegt mogen we Rusten, vertrouwen in Hem. Al[...]"