#1: "Uit genade zalig"

Door broeder G. Vochteloo op 27 januari 2019.
Trefwoorden: Genade, ROTS


#2: "Zoek Mijn aangezicht"

Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017.

"[...]wonen, zien, ontdekken en onderzoeken wij de lieflijkheid van de Heere. Als we bij God schuilen, raken we niet zo snel uit balans: Hij zet ons op een ROTS. [...]"
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven


#3: "Wie is het Woord?"

Door broeder J. Nugter op 25 december 2016.

"K = Koning der Koningen
E = Eeuwige ROTS
R = Rechtvaardige Raadsman
S = Soevereine Heer
T = Trouwe Herder
[...]"
Trefwoorden: Eeuwige Woord, Schepping, Vleesgeworden Woord


#4: "Jezus Christus; de geestelijke rots"

Door broeder F. ter Velde op 18 december 2016.
Trefwoorden: Water, Woestijn, ROTS


#5: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...]lijkheid in ons leven blokkeren door zonden. Laten we elke dag beginnen met hulp vragen aan Christus en eindigen met Hem te prijzen. Christus is onze ROTS. Bij Hem zijn wij veilig. Wij zijn met Christus geborgen in God. Wij mogen Zijn heerlijkheid uitdragen in deze wereld.[...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#6: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]bel. Israel zocht hulp van Assyri?. God bracht Israel in ballingschap in Assyri?. De ballingschap brengt de dood. Overvloed had Israel overmoedig en tROTS gemaakt. Wij hebben hetzelfde hart als de Isra?lieten. We kunnen God vinden in Christus Jezus, in Gods Woord. Gods Geest kan en wil in ons werken om Gods wil te doen.[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#7: "Slapen"

Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013.

"[...]ats het oordeel heeft ondergaan. God had aan Mozes laten zien dat Hij heilig en genadig is, wat tegenstrijdig lijkt. Elia stond net als Mozes in een ROTSholte op de Sinai. Elia zag de kracht van God in de natuur, maar hoorde ook het zacht suizen van de wind. De Here Jezus Christus heeft een uitgang (Zijn heengaan) gemaakt, maar wij kunnen op zo'n [...]"
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane


#8: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...] des Heere genoemd. Hij was de meest zachtmoedige man. Hij mocht met God spreken, maar hij mocht niet het beloofde land ingaan. Mozes had niet tot de ROTS gesproken, maar hij had de ROTS geslagen. De ROTS was een beeld van Christus en Hij is eenmaal geslagen voor onze zonden. Er is geen tweede keer nodig. God gaf ons water uit de rost ondanks het o[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#9: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...] begint te spreken over God en niet over de eigen noden. Als wij samenkomen dan mogen we getuigenis afleggen van de hoop, die wij hebben. God is onze ROTS. De Here Jezus Christus is de steen waaraan wij ons vasthouden. Heel het Woord van God gaat in eerste plaats over wie God is en wat Hij gaat doen, Hij zal Zijn plan ook in ons uitvoeren. God [...]"
Trefwoorden: ROTS, Schepper, Getuigen


#10: "Richten tot God"

Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011.

"[...]aakte niet in paniek, maar draaide zich om tot God. David verwachtte zijn heil van God alleen. (David was 'in verwachting'). David beleed dat God zij ROTS, zijn burcht en zijn heil is. Wij hebben onze eigen ROTS, waarop wij veilig denken te wonen. Maar onze eigen ROTS blijkt niet altijd veilig te zijn. We mogen ons richten op God: Hij is een veilig[...]"
Trefwoorden: David, Verwachting, ROTS


#11: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"[...]felen aan Gods goedheid. Hij had veel moeite, maar de goddelozen leken geen moeite te hebben. De weg van de goddelozen gaat uiteindelijk neerwaarts. TROTS, geweld en het streven naar rijkdom intimidatie kenmerken hun leven. Deze eigenschappen verwijzen naar de antichrist. Hij zal zich richten tegen God en tegen het gelovig overblijfsel van Israel. [...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


#12: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...]Woord van God voor de tijd dat wij op aarde leven, zoals de Israelieten het manna ontvingen totdat zij in het beloofde land aankwamen. Christus is de ROTS. De ROTS gaf honing. Honing is dus een beeld van het Woord van God. De Bijbel nodigt ons uit zoveel mogelijk honing te eten. Door het Woord van God krijgen wij inzicht, verlichte ogen van het har[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#13: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...] een aardse koning. Wij hebben ook de neiging om te verlangen naar een aardse koning. Wij zitten vaak op de troon van ons hart. De Here Jezus is onze ROTS, die elke dag met ons wil gaan. Dankzij de weg die de Here Jezus heeft afgelegd, weten wij "tot hiertoe heeft Hij ons geholpen". [...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 13 preken gevonden over: 'Rots'.