#1: "Levend geloof"

Door broeder J. Lukasse op 2 februari 2020.
Trefwoorden: Standvastigheid, Uitleven, ROEPING


#2: "De roeping van Abraham"

Door broeder N. van de Berg op 9 juli 2017.
Trefwoorden: Abraham, ROEPING, Toren van Babel


#3: "Navolging"

Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017.

"Na een turbulente week zocht Petrus de rust op door te gaan vissen. Na het vissen zien Petrus en de andere discipelen de Here Jezus Christus en zij houden samen een maaltijd. Dit was de derde maaltijd in korte tijd. Tijdens de eerste maaltijd zei Petrus dat hij de Here Jezus niet zou verlaten, ook als de andere discipelen dat zouden doen. Bij de de[...]"
Trefwoorden: ROEPING, Vissers, Volgen


#4: "Abrams roeping"

Door broeder D. van Wijck op 5 maart 2017.

"Beloften van God aan Abram:
1. Land
2. Groot volk
3. Zegen
4. Grote naam
5. Tot zegen gesteld
6. Wie Abram zegent wordt gezegend; wie vervloekt wordt vervloekt
7. In Abram alle geslachten gezegend
[...]"
Trefwoorden: Abraham, ROEPING, Nageslacht


#5: "Toewijding"

Door broeder M. Ezinga op 24 februari 2013.
Trefwoorden: Volgen, ROEPING, Zending


#6: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]elkaar. Het geloof gaat om het kennen van de Here Jezus Christus. Wij weten niet wat wij ontvangen hebben tenzij Gods Geest het ons openbaart. De ROEPING van de Here Jezus (Hij heeft de wil van Zijn Vader gedaan), spoort ons aan om Hem te volgen, opdat wij kunnen ervaren hoe groot Zijn rijkdom aan ons is, hoe groot zijn kracht is om levens te h[...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#7: "De roeping van een christen tot eenheid"

Door broeder J. Nugter op 16 december 2011.
Uit de serie: "De eerste Petrus-brief".
Trefwoorden: ROEPING, Christen, Eenheid


#8: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"[...]'hechten'. De Heere wilt aan ons hechten. We mogen onze smarten bij de Heere brengen, maar we mogen ook de smarten van de Heere ons eigen maken. Onze ROEPING is om gemeenschap te hebben met de Here Jezus Christus. De vierde zoon geeft Lea de naam Juda, wat betekent 'loven'. Ze erkende dat God het leven geeft. Als we gemeenschap met de Here Jezus [...]"
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet


#9: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...] genade tot ons gekomen De gemeente was altijd een geheimenis geweest. Paulus mocht de rijkdom van dit geheimenis bekend maken. We hebben een hemelse ROEPING ontvangen met Christus hebben wij geestelijke zegeningen ontvangen. Wij ervaren niet altijd deze zegeningen, maar wij mogen geloven dat we ze ontvangen hebben. God heeft aan ons gedacht voorda[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


 

Gevonden:

Er zijn 9 preken gevonden over: 'Roeping'.