Preken over: "Roeping"

"Levend geloof"
Door broeder J. Lukasse op 2 februari 2020
Trefwoorden: Standvastigheid, Uitleven, Roeping

"De roeping van Abraham"
Door broeder N. van de Berg op 9 juli 2017
Trefwoorden: Abraham, Roeping, Toren van Babel

"Navolging"
Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen

"Abrams roeping"
Door broeder D. van Wijck op 5 maart 2017
Trefwoorden: Abraham, Roeping, Nageslacht

"Toewijding"
Door broeder M. Ezinga op 24 februari 2013
Trefwoorden: Volgen, Roeping, Zending

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...] hebben tenzij Gods Geest het ons openbaart. De Roeping van de Here Jezus (Hij heeft de wil van Zijn Vader gedaan), spoort ons aan om Hem te volgen,[...]"

"De roeping van een christen tot eenheid"
Door broeder J. Nugter op 16 december 2011
Uit de serie: "De eerste Petrus-brief".
Trefwoorden: Roeping, Christen, Eenheid

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"[...]ook de smarten van de Heere ons eigen maken. Onze Roeping is om gemeenschap te hebben met de Here Jezus Christus. De vierde zoon geeft Lea de naam J[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]it geheimenis bekend maken. We hebben een hemelse Roeping ontvangen met Christus hebben wij geestelijke zegeningen ontvangen. Wij ervaren niet altijd [...]"