#1: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...]gen bij God kon brengen en dat de vrede van God over hem kwam. Paulus achtte zijn leven niet kostbaar voor hemzelf. Hij had geen verwachtingen van de RIJKDOM van deze wereld. Hij kon zijn leven volkomen toevertrouwen aan God, want met Christus te zijn is het allerbeste.[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#2: "Geld maakt niet gelukkig"

Door broeder W. Evers op 15 maart 2015.

"[...]n echt levend geloof hebben en Hij in ons leven aan het werk kanzijn om dat te realiseren. Een echt levend geloof wordt zichtbaar in hoe wij met onze RIJKDOMomgaan. Wij hebben de neiging om onafhankelijk, zelfstandig te leven en te werken. Webehoren in afhankelijkheid van God goed te doen. We mogen rijk zijn, maar hoe gaan weermee om? Zijn we n[...]"
Trefwoorden: Geld, Schat, RIJKDOM


#3: "Waar jagen wij naar?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 november 2014.
Trefwoorden: RIJKDOM, Leven, Eeuwig leven


#4: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]id naderen tot de troon van God, van genade om hulp te ontvangen op Zijn tijd. We mogen weten dat we een beter huis hebben in de hemel. De tijdelijke RIJKDOMmen van deze aarde zijn vergankelijk. De geestelijke wedstrijd waaraan wij deelnemen wordt bekeken door de wereld (zij kijken kritisch naar wat wij doen) en door de onzichtbare wereld (we zijn [...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#5: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"Als we de Here kennen, dan is de brief aan de Kolossenzen ook aan ons gericht. We zijn met Christus opgewekt door de liefde van God. Gods genade is zo groot: Hij heeft dat laten zien in Zijn Woord en zal het laten zien in de toekomst. Voor ons mag het nu al een zekerheid zijn! Opstanding heeft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een geesteli[...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#6: "De helft is ons nog niet aangezegd!"

Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012.

"[...]lf onderwezen worden. Zij kwam met raadsels, levenslessen om hem op de proef te stellen. Zij was diep onder de indruk van Salomo's wijsheid, van zijn RIJKDOM en van zijn dienst aan God. Als wij bij de Heere zullen zijn, dan zullen we verbaasd zijn over de Heere en over de hemel: de helft is ons nog niet aangezegd. Wij zijn gezegend om bij de Heer[...]"
Trefwoorden: Sjeba


#7: "Zonder kruis geen zegen"

Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012.

"[...]ons gezegend met alle zegeningen in Christus. Veel mensen zijn gefocust op aardse goederen en in hemelse zegeningen zijn ze niet geinteresseerd. Onze RIJKDOM hangt niet af van de inhoud van onze portemonnee, maar wij zijn rijk in God. We hebben Christus leren kennen. Het hart van onze oude natuur moet verbrijzeld worden. Er is niets goeds in ons,[...]"
Trefwoorden: Kruis, Zegen, RIJKDOM


#8: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]rt. De roeping van de Here Jezus (Hij heeft de wil van Zijn Vader gedaan), spoort ons aan om Hem te volgen, opdat wij kunnen ervaren hoe groot Zijn RIJKDOM aan ons is, hoe groot zijn kracht is om levens te helen. Zijn we ons bewust van Gods RIJKDOM? Leven we naar die RIJKDOM? Leven we uit vertrouwen op God? De macht van de Here Jezus is geopen[...]"
Trefwoorden: RIJKDOM, Vertrouwen op God


#9: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...]n het evangelie van het koninkrijk Gods is het evangelie van de genade tot ons gekomen De gemeente was altijd een geheimenis geweest. Paulus mocht de RIJKDOM van dit geheimenis bekend maken. We hebben een hemelse roeping ontvangen met Christus hebben wij geestelijke zegeningen ontvangen. Wij ervaren niet altijd deze zegeningen, maar wij mogen gelov[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#10: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"[...]veel moeite, maar de goddelozen leken geen moeite te hebben. De weg van de goddelozen gaat uiteindelijk neerwaarts. Trots, geweld en het streven naar RIJKDOM intimidatie kenmerken hun leven. Deze eigenschappen verwijzen naar de antichrist. Hij zal zich richten tegen God en tegen het gelovig overblijfsel van Israel. De geschiedenis heeft geleerd dat[...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


#11: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...]Abraham. Vervolgens werd hij opgevoed in de Egyptische godsdienst door occulte priesters. Mozes bleef zich bewust van zijn eigen volk. Mozes gaf zijn RIJKDOM prijs en koos voor zijn eigen volk. Die keuze betekende delen in het onrecht, maar ook delen in de beloften. Mozes was een beeld van de Here Jezus die de hemelse rijdom heeft opgegeven om door[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


 

Gevonden:

Er zijn 11 preken gevonden over: 'Rijkdom'.