#1: "De relatie met God"

Door broeder A. van den Berk op 24 februari 2019.
Trefwoorden: Relatie, Genade, Gekend


#2: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]ns hart kan God afwijzen, maar ook verlangen naar God. God vraagt ons hart aan Hem te geven. God wil vrede aan ons geven in ons hart. Salomo had een RELATIE MET GOD. Hij had een nederig hart. Hij had een diep ontzag voor God. Hij had een afhankelijk en ontvankelijk hart. God wilde het hart van Salomo. Salomo echter liet het Woord van God los en li[...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#3: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"Onze RELATIE MET GOD is zeer sterk.

Het eerste snoer:
1. er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. De straf was op Christus. Wij zijn bekleed met Zijn heil.
2. er is geen beschuldiging meer. Wij zijn gerechtvaardigd: we hebben in Gods ogen nooit gezondigd.
3. er is geen scheiding mogelijk van de liefde van [...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#4: "HEERE, ik heb gezondigd..."

Door broeder M. Ezinga op 25 november 2012.
Trefwoorden: Vergeving, Schuld, RELATIE MET GOD


#5: "Wie is God, en wie ben ik in Hem? - Deel 2"

Door broeder J.H. Meinema op 13 oktober 2012.
Uit de serie: "Wie is God, en wie ben ik in Hem?".
Trefwoorden: RELATIE MET GOD


#6: "Wie is God, en wie ben ik in Hem? - Deel 1"

Door broeder J.H. Meinema op 12 oktober 2012.
Uit de serie: "Wie is God, en wie ben ik in Hem?".
Trefwoorden: RELATIE MET GOD


#7: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...]Een zuiver geweten is het weten dat we zuiver voor God kunnen staan volgens het Woord van God. God ziet ons aan in Zijn Zoon Jezus Christus. Door een RELATIE MET GOD en door de werking van de Heilige Geest krijgen we een zuiver geweten. Paulus oefende zichzelf om een zuiver geweten te hebben. Een ongeveinsd geloof begint met de erkenning dat wij Go[...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#8: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"De eerste man en vrouw leefden in volmaakte harmonie samen, maar door de zonde stierf de levende RELATIE MET GOD. Na de zondeval werd de vrouw Eva genoemd: moeder van alle levenden. Wij hebben in Adam allen gezondigd. Wij zijn geboren buiten de RELATIE MET GOD. Met de hulp van God kregen Adam en Eva een zoon; Kain. God geeft beloftes en houdt Zich [...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#9: "Relatie in plaats van regels"

Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012.

"[...]ere Jezus overtrad heel bewust een aantal regels van de Joodse leiders om duidelijk te maken dat het niet gaat om de regels, maar om een persoonlijke RELATIE MET GOD. Wij denken dat we alles goed kunnen regelen door een heleboel regels. Door een RELATIE MET GOD krijgen we een verlangen naar God in plaats van te leven volgens de regels, uit gewoon[...]"
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven


#10: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...] luisteren naar Gods Woord. Wij kunnen blij zijn door het Woord van God. Het is nog een korte tijd, voordat de Here Jezus komt. We hebben een levende RELATIE MET GOD door de Here Jezus Christus. We weten daarom tot wie we mogen gaan in alle rampen van deze tijd. We hebben volharding nodig in deze tijd van allerlei verleidingen. We moeten alles to[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#11: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"[...]ad gezeten, was God met hem. Jozua (en zijn huis) besloot de Here te dienen. Zijn keuze was niet afhankelijk van anderen. Daniel bleef trouw aan zijn RELATIE MET GOD ondanks het bevelschrift van de koning. De Here heeft een grote prijs betaald. Durven wij een prijs te betalen in het dienen van God? Onze keuze om te dienen mogen we maken op basis va[...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen


#12: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]s dagelijks leven? Het 'Onze Vader' staat tegenover huichelachtig gebed. Is ons gebed een verplicht onderdeel van ons leven of een onderdeel van onze RELATIE MET GOD? Geloven we nog wat wij bidden? Als we bidden, dan gaan we bidden vanuit ons hart, onze binnenkamer. We hoeven niet naar mooie, juiste woorden te zoeken, we mogen bidden met onze eige[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#13: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...] erop dat het niet beter wordt in dit jaar, maar wij mogen weten "tot hiertoe heeft de Here ons geholpen". Wij kunnen dit belijden als we een levende RELATIE MET GOD hebben. We kunnen, net als de Israelieten, al klagend door het leven gaan. De levende RELATIE MET GOD lijkt er niet te zijn. Samuel riep de Israelieten op om zich volkomen te bekeren e[...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 13 preken gevonden over: 'Relatie met God'.