Preken over: "Relatie"

"De relatie met God"
Door broeder A. van den Berk op 24 februari 2019
Trefwoorden: Relatie, Genade, Gekend

"Vorm geen ongelijk span!"
Door broeder J. Nugter op 10 februari 2019
Trefwoorden: Reinigen, Relatie, Geheiligd

"Zoek Mijn aangezicht"
Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven

"God wil een Relatie met ons in plaats van prestatie door ons. Hoe is de balans in ons leven tussen prestatie en Relatie? God wil een Relatie in ons le[...]"

"Blijf in mij"
Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht

"[...]eigen activiteiten, maar zijn een gevolg van onze Relatie met Christus. God wil dat wij vrucht dragen. God zegent altijd Zijn Woord; wij hebben alleen[...]"

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...]oor Salomo. Het huwelijk is een afbeelding van de Relatie tussen Christus en Zijn gemeente. De vrouw uit Hooglied snelde achter Salomo aan. Is er bij [...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...] vrede aan ons geven in ons hart. Salomo had een Relatie met God. Hij had een nederig hart. Hij had een diep ontzag voor God. Hij had een afhankelijk[...]"

"Het aangezicht van God"
Door broeder H. Huijzer op 24 april 2016
Trefwoorden: Aangezicht, Mozes, Relatie

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]agsverhouding binnen het huwelijk weerspiegelt de Relatie tussen de Here Jezus en de gemeente. Door de gemeente wil God Zijn wijsheid bekend maken aan[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]versterken. Kiezen wij ervoor om te investeren in Relaties om het geloof te versterken? Wij hebben kennis nodig om de Here Jezus Christus te leren ken[...]"

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...]men terug in de toespraak van Petrus. Er werd een Relatie gelegd tussen Pesach (schuld- en zondoffer) en de pinksterdag. Er werd voor elk beweegbrood [...]"

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"[...]ilte en ons hart bij Hem uitstorten. God wil Zijn Relatie met ons herstellen en ons laten zien wat Hij ziet. [...]"

"Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"
Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde

"[...]heeft mij volmaakt lief. Hij wil een persoonlijke Relatie met ons hebben. Ik wil mijn leven volkomen aan Hem toevertrouwen. Het gaat niet meer om wat [...]"

"Groeien in geloven in de Goede Herder"
Door broeder W. Evers op 22 juni 2014
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen

"[...]e leren vertrouwen op de Here Jezus Christus. Een Relatie met Hem is zo kostbaar, omdat Hij onze Goede Herder volkomen te vertrouwen is. Hij heeft Zij[...]"

"Het leven van Simson - Deel 2"
Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus

"[...]om duidelijke keuzes te maken. Toch wilde hij een Relatie met een ongelovig meisje. Hij deed wat goed was in eigen ogen. Zijn wij bereid om op te zien[...]"

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"[...]ing voor het zondeprobleem. Hij verlangt naar een Relatie met ons. Hij verlangt ernaar dat het karakter van Zijn Zoon in ons zichtbaar wordt. God heef[...]"

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"[...]lgen. De Here Jezus Christus verlangt dat wij een Relatie met de hemelse Vader hebben. Wij leven in een tijd die lijkt op de tijd net voordat Noach de[...]"

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"Onze Relatie met God is zeer sterk.<br/><br/> Het eerste snoer:<br/> 1. er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. De straf was op Chris[...]"

"HEERE, ik heb gezondigd..."
Door broeder M. Ezinga op 25 november 2012
Trefwoorden: Vergeving, Schuld, Relatie met God

"Wie is God, en wie ben ik in Hem? - Deel 2"
Door broeder J.H. Meinema op 13 oktober 2012
Uit de serie: "Wie is God, en wie ben ik in Hem?".
Trefwoorden: Relatie met God

"Wie is God, en wie ben ik in Hem? - Deel 1"
Door broeder J.H. Meinema op 12 oktober 2012
Uit de serie: "Wie is God, en wie ben ik in Hem?".
Trefwoorden: Relatie met God

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]iet ons aan in Zijn Zoon Jezus Christus. Door een Relatie met God en door de werking van de Heilige Geest krijgen we een zuiver geweten. Paulus oefend[...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"[...]monie samen, maar door de zonde stierf de levende Relatie met God. Na de zondeval werd de vrouw Eva genoemd: moeder van alle levenden. Wij hebben in A[...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]r en voor ons. In het Johannes evangelie staat de Relatie tussen de Here Jezus en Zijn Vader centraal. Het Johannes evangelie besteedt verschillende h[...]"

"Relatie in plaats van regels"
Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven

"[...] niet gaat om de regels, maar om een persoonlijke Relatie met God. Wij denken dat we alles goed kunnen regelen door een heleboel regels. Door een re[...]"

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"[...]gename geur voor de Here), mirre (aangename geur, Relatie en het lijden). Gods Positie Ster wijst ons op onze positie: zondig. Maar als we Hem aanbi[...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"[...]voordat de Here Jezus komt. We hebben een levende Relatie met God door de Here Jezus Christus. We weten daarom tot wie we mogen gaan in alle rampen va[...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]n beinvloed door radio, TV, internet, wetenschap, Relaties etc. Elia leefde in een tijd waarin het bergafwaarts ging met Israel. Israel diende de Baal[...]"

"Een beslissing maken"
Door broeder J. Nugter op 11 april 2010
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen

"[...]ankelijk van anderen. Daniel bleef trouw aan zijn Relatie met God ondanks het bevelschrift van de koning. De Here heeft een grote prijs betaald. Durve[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...]onderdeel van ons leven of een onderdeel van onze Relatie met God? Geloven we nog wat wij bidden? Als we bidden, dan gaan we bidden vanuit ons hart, [...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"[...]lpen". Wij kunnen dit belijden als we een levende Relatie met God hebben. We kunnen, net als de Israelieten, al klagend door het leven gaan. De levend[...]"