#1: "De relatie met God"

Door broeder A. van den Berk op 24 februari 2019.
Trefwoorden: RELATIE, Genade, Gekend


#2: "Vorm geen ongelijk span!"

Door broeder J. Nugter op 10 februari 2019.
Trefwoorden: Reinigen, RELATIE, Geheiligd


#3: "Zoek Mijn aangezicht"

Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017.

"God wil een RELATIE met ons in plaats van prestatie door ons. Hoe is de balans in ons leven tussen prestatie en RELATIE? God wil een RELATIE in ons leven; God maakt geen verschil tussen ons prive- en werkleven. Mozes had Zippora en hun twee zonen terug gestuurd naar zijn schoonvader nadat Mozes het te druk had met zijn bediening het volk Israel te[...]"
Trefwoorden: RELATIE, Presteren, Leven


#4: "Blijf in mij"

Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017.

"[...]at boeken. We leven wel met Christus, maar niet in Christus. Vruchten zijn geen resultaten van onze eigen activiteiten, maar zijn een gevolg van onze RELATIE met Christus. God wil dat wij vrucht dragen. God zegent altijd Zijn Woord; wij hebben alleen deel aan die zegeningen als wij in Hem blijven. We hoeven slechts in Hem te blijven om vrucht te dr[...]"
Trefwoorden: Wijngaard, Israƫl, Vrucht


#5: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"[...] Zoon Jezus Christus. Het boek Hooglied gaat over een heidenvrouw, die bijzonder wordt omschreven door Salomo. Het huwelijk is een afbeelding van de RELATIE tussen Christus en Zijn gemeente. De vrouw uit Hooglied snelde achter Salomo aan. Is er bij ons ook een verlangen om dichterbij God te komen? De koningin van Scheba was de helft niet aangezegd[...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#6: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]ns hart kan God afwijzen, maar ook verlangen naar God. God vraagt ons hart aan Hem te geven. God wil vrede aan ons geven in ons hart. Salomo had een RELATIE met God. Hij had een nederig hart. Hij had een diep ontzag voor God. Hij had een afhankelijk en ontvankelijk hart. God wilde het hart van Salomo. Salomo echter liet het Woord van God los en li[...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#7: "Het aangezicht van God"

Door broeder H. Huijzer op 24 april 2016.
Trefwoorden: Aangezicht, Mozes, RELATIE


#8: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]an; zij verwacht veilig en geborgen te zijn bij haar man en de man zal heersen over de vrouw. De gezagsverhouding binnen het huwelijk weerspiegelt de RELATIE tussen de Here Jezus en de gemeente. Door de gemeente wil God Zijn wijsheid bekend maken aan alle overheden in de hemelse gewesten. God wilde Israel onder Zijn gezag, Zijn bescherming, Zijn v[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#9: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...] om te leven vanuit het nieuwe leven? Paulus verlangde om de gemeente te ontmoeten om het geloof te versterken. Kiezen wij ervoor om te investeren in RELATIEs om het geloof te versterken? Wij hebben kennis nodig om de Here Jezus Christus te leren kennen. Ondanks strijd en moeilijkheden koos Paulus om ervoor om de Here Jezus Christus te leren kennen[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#10: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"[...]ht worden. Die offers (schuld-, zond- en vredeoffer) wijzen op de Here Jezus Christus. Die offers komen terug in de toespraak van Petrus. Er werd een RELATIE gelegd tussen Pesach (schuld- en zondoffer) en de pinksterdag. Er werd voor elk beweegbrood een lam geofferd. Het offer van de Here Jezus Christus heeft ook vrede gebracht tussen Hem en ons en[...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest


#11: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"[...] niet in je ellende hangen, maar doe een stap in geloof". We mogen Gods aangezicht zoeken in alle stilte en ons hart bij Hem uitstorten. God wil Zijn RELATIE met ons herstellen en ons laten zien wat Hij ziet. [...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#12: "Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"

Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015.

"[...] Christus vroeg Petrus driemaal maar steeds naar een mindere liefde. Wie is Christus voor mij? Hij heeft mij volmaakt lief. Hij wil een persoonlijke RELATIE met ons hebben. Ik wil mijn leven volkomen aan Hem toevertrouwen. Het gaat niet meer om wat we doen maar of we Hem liefhebben. [...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde


#13: "Groeien in geloven in de Goede Herder"

Door broeder W. Evers op 22 juni 2014.

"[...]r te leren wegvluchten van verkeerde stemmen, 3) door te leren Jezus Christus te volgen en 4) door te leren vertrouwen op de Here Jezus Christus. Een RELATIE met Hem is zo kostbaar, omdat Hij onze Goede Herder volkomen te vertrouwen is. Hij heeft Zijn leven voor ons afgelegd. Hij is gekomen om ons leven en overvloed te geven.[...]"
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen


#14: "Het leven van Simson - Deel 2"

Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014.

"[...]d in ons leven? Is Hij de regisseur van ons leven? Simson was een Nazireeer. Van hem werd verwacht om duidelijke keuzes te maken. Toch wilde hij een RELATIE met een ongelovig meisje. Hij deed wat goed was in eigen ogen. Zijn wij bereid om op te zien naar God? Wat wil de Here God doen in ons leven? Wij zijn verantwoordelijk voor onze foute keuzes, [...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus


#15: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...]wie zijn wij dan?). God kende ons al voor de schepping van deze wereld. God had toen al een oplossing voor het zondeprobleem. Hij verlangt naar een RELATIE met ons. Hij verlangt ernaar dat het karakter van Zijn Zoon in ons zichtbaar wordt. God heeft verlossing beloofd in zijn Zoon Jezus Christus en dat verlossingswerk is immens groot! Hij zal Zic[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#16: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"[...]rijheid die we in Christus hebben. We hebben de vrijheid om Gods Woord en niet allerlei dromen te volgen. De Here Jezus Christus verlangt dat wij een RELATIE met de hemelse Vader hebben. Wij leven in een tijd die lijkt op de tijd net voordat Noach de ark inging. De problemen groeien ons boven het hoofd en de normen worden aangepast. Mensen accepter[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#17: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"Onze RELATIE met God is zeer sterk.

Het eerste snoer:
1. er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. De straf was op Christus. Wij zijn bekleed met Zijn heil.
2. er is geen beschuldiging meer. Wij zijn gerechtvaardigd: we hebben in Gods ogen nooit gezondigd.
3. er is geen scheiding mogelijk van de liefde van [...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#18: "HEERE, ik heb gezondigd..."

Door broeder M. Ezinga op 25 november 2012.
Trefwoorden: Vergeving, Schuld, RELATIE met God


#19: "Wie is God, en wie ben ik in Hem? - Deel 2"

Door broeder J.H. Meinema op 13 oktober 2012.
Uit de serie: "Wie is God, en wie ben ik in Hem?".
Trefwoorden: RELATIE met God


#20: "Wie is God, en wie ben ik in Hem? - Deel 1"

Door broeder J.H. Meinema op 12 oktober 2012.
Uit de serie: "Wie is God, en wie ben ik in Hem?".
Trefwoorden: RELATIE met God


#21: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...]Een zuiver geweten is het weten dat we zuiver voor God kunnen staan volgens het Woord van God. God ziet ons aan in Zijn Zoon Jezus Christus. Door een RELATIE met God en door de werking van de Heilige Geest krijgen we een zuiver geweten. Paulus oefende zichzelf om een zuiver geweten te hebben. Een ongeveinsd geloof begint met de erkenning dat wij Go[...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#22: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"De eerste man en vrouw leefden in volmaakte harmonie samen, maar door de zonde stierf de levende RELATIE met God. Na de zondeval werd de vrouw Eva genoemd: moeder van alle levenden. Wij hebben in Adam allen gezondigd. Wij zijn geboren buiten de RELATIE met God. Met de hulp van God kregen Adam en Eva een zoon; Kain. God geeft beloftes en houdt Zich [...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#23: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"In de lijdensweek had de Here Jezus Christus oog voor Zijn Vader en voor ons. In het Johannes evangelie staat de RELATIE tussen de Here Jezus en Zijn Vader centraal. Het Johannes evangelie besteedt verschillende hoofdstukken aan de reis van het laatste avondmaal naar de hof van Gethsemane. Deze hoofdstukken bereiden ons voor om Hem te volgen, totda[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#24: "Relatie in plaats van regels"

Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012.

"[...]ere Jezus overtrad heel bewust een aantal regels van de Joodse leiders om duidelijk te maken dat het niet gaat om de regels, maar om een persoonlijke RELATIE met God. Wij denken dat we alles goed kunnen regelen door een heleboel regels. Door een RELATIE met God krijgen we een verlangen naar God in plaats van te leven volgens de regels, uit gewoon[...]"
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven


#25: "Gods Positie Ster"

Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012.

"[...]n het kind Jezus met woorden en daden: goud (de heerlijkheid van de Koning), wierook (lieflijke, aangename geur voor de Here), mirre (aangename geur, RELATIE en het lijden). Gods Positie Ster wijst ons op onze positie: zondig. Maar als we Hem aanbidden dan wijst Gods Positie Ster erop dat onze positie is in Christus. [...]"
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden


#26: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...] luisteren naar Gods Woord. Wij kunnen blij zijn door het Woord van God. Het is nog een korte tijd, voordat de Here Jezus komt. We hebben een levende RELATIE met God door de Here Jezus Christus. We weten daarom tot wie we mogen gaan in alle rampen van deze tijd. We hebben volharding nodig in deze tijd van allerlei verleidingen. We moeten alles to[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#27: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"Beinvloeding is gericht op verandering van het gedrag door denken, doen of nalaten. Wij worden beinvloed door radio, TV, internet, wetenschap, RELATIEs etc. Elia leefde in een tijd waarin het bergafwaarts ging met Israel. Israel diende de Baal. Er vonden allerlei gruwelijkheden plaats. Israel was begonnen de Baal te dienen door de beinvloeding van [...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#28: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"[...]ad gezeten, was God met hem. Jozua (en zijn huis) besloot de Here te dienen. Zijn keuze was niet afhankelijk van anderen. Daniel bleef trouw aan zijn RELATIE met God ondanks het bevelschrift van de koning. De Here heeft een grote prijs betaald. Durven wij een prijs te betalen in het dienen van God? Onze keuze om te dienen mogen we maken op basis va[...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen


#29: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]s dagelijks leven? Het 'Onze Vader' staat tegenover huichelachtig gebed. Is ons gebed een verplicht onderdeel van ons leven of een onderdeel van onze RELATIE met God? Geloven we nog wat wij bidden? Als we bidden, dan gaan we bidden vanuit ons hart, onze binnenkamer. We hoeven niet naar mooie, juiste woorden te zoeken, we mogen bidden met onze eige[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


#30: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...] erop dat het niet beter wordt in dit jaar, maar wij mogen weten "tot hiertoe heeft de Here ons geholpen". Wij kunnen dit belijden als we een levende RELATIE met God hebben. We kunnen, net als de Israelieten, al klagend door het leven gaan. De levende RELATIE met God lijkt er niet te zijn. Samuel riep de Israelieten op om zich volkomen te bekeren e[...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 30 preken gevonden over: 'Relatie'.