#1: "Het ritueel van de rode vaars"

Door broeder P. van der Lugt op 12 maart 2017.
Trefwoorden: REINIGING, Bloed, Scharlaken


#2: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"Ons geestelijk hart is de bron van ons geestelijk leven. Ons hart is van nature niet goed (arglistig). De geschiedenis van David, Batseba en Uria is zeer beschamend. De profeet Nathan liet door een gelijkenis het onrecht van David zien. Het Woord van God is als een spiegel, het laat zien hoe arglistig ons hart is. God overtuigt ons door Zijn Geest [...]"
Trefwoorden: Hart, REINIGING


#3: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"Om de Here te dienen moeten we ontdekken hoe groot God is en hoe zwak wij zijn. Zowel de drie aartsvaders, de drie grote oudtestamentische profeten (Jesaja, Jeremia en Ezechiel) en de drie grote nieuwtestamentische apostelen (Petrus, Paulus en Johannes) hebben een ontmoeting met God of de verheerlijkte Heer Jezus gehad. De Here Jezus Christus is Go[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, REINIGING


 

Gevonden:

Er zijn 3 preken gevonden over: 'Reiniging'.