Preken over: "Reinigen"

"Vorm geen ongelijk span!"
Door broeder J. Nugter op 10 februari 2019
Trefwoorden: Reinigen, Relatie, Geheiligd

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"[...]de werking van het zuurdesem stoppen. Hij zal ons Reinigen, heiligen. Zijn leven wordt in ons leven zichtbaar; we mogen Hem vertegenwoordigen in deze [...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...]haam een tempel van God. Nehemia moest de tempel Reinigen, heiligen. Ook wij behoren een geheiligd leven te leiden. God bouwt Zijn tempel. Hij bekwaa[...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]d van de Here Jezus Christus en het Woord van God Reinigen ons leven. Hij werkt door ons heen. Een zuiver geweten is het weten dat we zuiver voor God [...]"

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]ging de Here Jezus naar de tempel om de tempel te Reinigen. Hij is, was, het Lam van God. Wij mogen tot Hem komen om verlossing te ontvangen. We mogen[...]"