#1: "Vorm geen ongelijk span!"

Door broeder J. Nugter op 10 februari 2019.
Trefwoorden: REINIGEN, Relatie, Geheiligd


#2: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"[...]an het zuurdesem houdt op als het gebakken wordt. Als wij ons leven aan Christus geven, dan zal Hij de werking van het zuurdesem stoppen. Hij zal ons REINIGEN, heiligen. Zijn leven wordt in ons leven zichtbaar; we mogen Hem vertegenwoordigen in deze wereld. [...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


#3: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"[...]ent HEERE (met hoofdletters) genoemd. Plotseling zou de Here in de tempel verschijnen. Nu is ons lichaam een tempel van God. Nehemia moest de tempel REINIGEN, heiligen. Ook wij behoren een geheiligd leven te leiden. God bouwt Zijn tempel. Hij bekwaamt mensen, die Hij geroepen heeft. De tweede komst van Christus wordt direct na de aankondiging van[...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#4: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...]hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Een rein hart staat voor een zuiver leven. Het bloed van de Here Jezus Christus en het Woord van God REINIGEN ons leven. Hij werkt door ons heen. Een zuiver geweten is het weten dat we zuiver voor God kunnen staan volgens het Woord van God. God ziet ons aan in Zijn Zoon Jezus Christus. Door een relat[...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#5: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...]et volk Israel uit Egypte enz. Op de tiende Nissan moest het Lam in huis worden gehaald. Op die dag ging de Here Jezus naar de tempel om de tempel te REINIGEN. Hij is, was, het Lam van God. Wij mogen tot Hem komen om verlossing te ontvangen. We mogen Hem eren. [...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Reinigen'.