#1: "Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 4"

Door broeder B. van Twillert op 18 april 2018.
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden: Rechtvaardig, Leeuwenkuil, REDDING


#2: "De Here Jezus is mijn Herder"

Door broeder J.H. Meinema op 29 januari 2017.
Trefwoorden: Herder, Hoop, REDDING


#3: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"[...]Godgericht. In geestelijke duisternis zie je niet je eigen zondigheid en verlorenheid. In het Licht zien we dat we verloren zijn en ervaren we dat we REDDING nodig hebben. Jezus zocht hem op en vroeg hem: "Gelooft u in de Zoon van God?". Hij heeft ons gezocht. Geloven is steeds opnieuw erkennen dat we in de duisternis waren en het Licht nodig hebbe[...]"
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof


#4: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...]us Christus kwam als Koning Jeruzalem binnen rijden op een ezel. Dit zal in de toekomst echt werkelijkheid worden. Hosanna is een bede om verlossing, REDDING, maar de bedoeling van de Here Jezus Christus was niet om Israel te verlossen van de Romeinen. Hij kwam om ons te verlossen van onze zonden. De wereld is in grote nood: God kan Zijn grote lief[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#5: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"Nog voordat Juda weggevoerd zou worden maakte Jesaja troost en REDDING bekend; God is genadig! En in Christus klinkt nu ook de boodschap van verlossing tot ons. En Gods Woord houdt zeker stand, want God is eeuwig. Zoals God voorzegt had door Jesaja, zo is het gebeurd. Juda is weggevoerd en na 70 jaar is een deel van Juda teruggekeerd. Heel Gods Woo[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#6: "De Here zal erin voorzien"

Door broeder N. Groot op 23 juni 2013.
Trefwoorden: Vertrouwen, REDDING, Luisteren


#7: "Ons behoudenis in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012.

"[...]j alleen was: God zoekt een bruid voor Hem. Zoals de mijnwerkers in Chili hopeloos vastzaten, maar toch in de aangebrachte lift zijn gestapt naar de REDDING, de vrijheid en het licht, zo mogen wij de Here Jezus Christus aannemen. Paulus waarschuwt ons voor allerlei filosofieen en overleveringen. We kunnen overtuigd zijn dat er nog veel moet gebeu[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus


#8: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...] is gekomen om de zonden te doen blijken. De wet was er totdat het zaad (dat is Christus) gekomen was. Daarna mocht Jozua (zijn naam betekent 'Hij is REDDING') het volk Israel leiden in het beloofde land. Rachab was een hoer, maar zij staat wel in het geslachtsregister van de Here Jezus Christus. En door het geloof is zij gerechtvaardigd (ondanks[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#9: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...]vrijden en hen uiteindelijk in de vrijheid gaan stellen. In de tien plagen laat Hij zien dat de afgoden van Egypte niets voorstellen en dat er alleen REDDING is dankzij het bloed. Het begint bij de plaag dat de Nijl; verandert in bloed en het eindigt bij het bloed van het lammetje gesmeerd aan de dorpel van hun huizen. Buiten het geboortekanaal, bu[...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#10: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"Veel mensen worstelen met de genade. Zij hebben geen zekerheid over hun REDDING. De komst van Here Jezus Christus komt steeds dichterbij. Er is veel onrust in de landen om de Middellandse zee. Deze landen behoorden tot het vroegere Romeinse rijk. Het zijn allemaal tekenen van de komst van Christus. Wij, maar ook heel de schepping wachten op de verl[...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#11: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...]lijk van de geestelijke toestand van Israel. Wij leven in een tijd als van Elia: het gaat bergafwaarts. God zal uiteindelijk ingrijpen, maar er is nu REDDING en verzoening mogelijk. We leven nu in een tijd waarin de dialoog wordt aangegaan met andere godsdiensten. Wij worden voortdurend beinvloed, maar het Woord van God is een spiegel. Gods genade [...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#12: "Bazuinen en uitredding. Bij God geroepen!"

Door broeder D. Steenhuis op 10 mei 2010.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Bazuin, UitREDDING


#13: "Vertrouwen in God "

Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010.

"[...]t vertrouwen in God. Let op niet de basis, maar de gevolgen zijn:
Zegen ontvangen (Jer 17:78, Ps 28:7)
Overwinning (1 Kron 5:20)
REDDING, soms op een wijze die u niet had voorzien, vul dat niet voor God in (Ps 22:5)
Verkwikking, God weet wat u nodig heeft (Spr 28:25)
Overwinning van vrees (Ps 56:45)
Standva[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 13 preken gevonden over: 'Redding'.