#1: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...] te leren kennen, In het laatste Bijbelboek gaat het over de openbaring van Jezus Christus. De Isra?lieten dachten telkens aan de dood van Jozef, de REDDER van het volk, als zij door de woestijn reisde. Als wij het avondmaal vieren, worden wij opgeroepen aan de dood van de Here Jezus Christus te denken. Wij krijgen de zegen en genade van de Here [...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#2: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...]n aan Ninev?? 1/2 . Nahum moest ongeveer 130 jaar later een boodschap van oordeel brengen aan Ninev?? 1/2 . Bij de eerste komst van Christus kwam als REDDER; Hij bracht genade. Bij de tweede komst van Christus zal Hij komen als Rechter. Nahum had een boodschap van vertroosting voor Juda. De naam van Nahum betekent troost. God zal recht spreken ove[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#3: "Micha - Deel 4 - Wie is gelijk aan De Heere?"

Door broeder J. Brouwer op 15 januari 2017.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertrouwen, Genade, REDDER


#4: "Jahweh wil de Enige zijn - Geeft dat problemen?"

Door broeder D. Steenhuis op 1 februari 2016.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Scheiden, REDDER, Genade


#5: "Maar God heeft het ten goede gedacht"

Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015.

"[...]gsgezindheid en liefde. Jozef stelde zijn broers gerust zoals de Here Jezus Christus ons gerust stelt. God heeft ons leven in Zijn hand. Hij heeft de REDDER, Zijn eigen Zoon, naar deze wereld gestuurd. God zorgt voor Zijn kinderen.[...]"
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef


#6: "Momenten uit het leven van Jozua"

Door broeder G. Vochteloo op 9 juni 2013.
Trefwoorden: Zegen, REDDER, Strijd


#7: "Mijn Rechter is mijn Redder"

Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012.

"De Here Jezus Christus onderwees in contrasten. Bidden staat in contrast met de moed verliezen. Wij worden opgeroepen om voortdurend te bidden. God zoeken in de morgen vormt de basis voor de rest van de dag. De onrechtvaardige rechter staat in contrast met God, de rechtvaardige Rechter. Is God voor ons een rechtvaardige Rechter (in onze teleurste[...]"
Trefwoorden: Gebed, Verhoring


#8: "Het Woord van God "

Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010.

"Wij kunnen niet tegen onrecht. Wij hebben behoefte aan waarheid. God is onze Rechter, de Here Jezus is onze REDDER en Pleitbezorger. Het wezen van Gods Woord is, de verordeningen van God, uitspraken, oordelen, beslissing of vonnis. De waarde van Gods Woord is waarheid. Gods oordeel over Sodom en Gomorra is waarheid gebleken. Het oordeel over Sodom [...]"
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden over: 'Redder'.