#1: "Drie stadia van een christenleven"

Door broeder J. Lukasse op 16 november 2014.
Trefwoorden: RECHTVAARDIGING, Heiliging, Verheerlijking


#2: "Jesaja - hoofdstuk 14 t/m 26"

Door broeder D. Steenhuis op 4 maart 2013.
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: RECHTVAARDIGING, Dodenrijk, Vrede


#3: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"[...] de Bijbel te geloven? Wij vinden dat alles beter moet gaan. Wij zijn in Christus voor God gerechtvaardigd. Wij zijn erfgenamen van het eeuwig leven. RECHTVAARDIGING is niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. We ontvangen RECHTVAARDIGING door geloof. We hebben vrede met God ontvangen (verleden) en dat is niet alleen de afwezigheid van [...]"
Trefwoorden: RECHTVAARDIGING, Bijbel, Beproeving


#4: "Zonde en schuld"

Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010.

"Wij zijn een nieuwe schepping, maar toch zondigen wij. De Here Jezus heeft onze schuld op zich genomen. God ziet nu de gerechtigheid van Christus in ons. We hebben alles in Christus, maar de zonde leeft nog steeds in ons. Maar de Here Jezus heeft niet alleen onze schuld, maar ook onze zonden op Zich genomen. Wij houden nog zo vaak de zonden vast, m[...]"
Trefwoorden: Zonden, Schuld, RECHTVAARDIGING


#5: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"Jeremia was, net als Paulus, een profeet voor Israel en de volken ondanks gevangenschap. Jeremia bracht een onpopulaire boodschap aan een volk wat niet wilde luisterne. Toch zal God doorgaan met Zijn Volk. Hij zal het verstrooide volk terugbrengen. Er komen dagen waarin God met Zijn volk tot Zijn doel zal komen. De mensen zijn onrechtvaardiger en h[...]"
Trefwoorden: Israel, RECHTVAARDIGING


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Rechtvaardiging'.