#1: "Christus als Rechter van de wereld"

Door broeder B. van Twillert op 10 oktober 2018.
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: RECHTER, Recht, Bazuin


#2: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...]lledig worden uitgevoerd. De Here Jezus Christus is naar deze aarde gekomen als mens. Hij is onze plaats gestorven; Hij is opgestaan en zit nu aan de RECHTER hand van God om voor ons te pleiten. Als wij tot de Here Jezus Christus zijn gekomen, dan begint God met Zijn plan in ons leven. Hij heeft ons een plaats bereid in het vaderhuis. We zullen ee[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#3: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...]eel brengen aan Ninevi? 1/2 . Bij de eerste komst van Christus kwam als Redder; Hij bracht genade. Bij de tweede komst van Christus zal Hij komen als RECHTER. Nahum had een boodschap van vertroosting voor Juda. De naam van Nahum betekent troost. God zal recht spreken over de vijanden van Israi? 1/2 l. Ninevi? 1/2 was een stad vol egoi? 1/2 sme, [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#4: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...]t door zwakke mensen en op tijden die wij niet verwachten. De Here Jezus Christus had Zijn werk als Hogepriester gedaan. Hij kon daarom zitten een de RECHTERhand van God. Maar toen Stefanus werd gestenigd, stond de Here Jezus Christus op. Hij heeft alle onder controle. Hij ziet en kent onze omstandigheden. Zijn plannen zullen doorgaan. Hij bidt voo[...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#5: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"[...]osser nodig. De naam Ehud betekent 'ik heb overwonnen'. Ehud was links (rechts wijst naar Christus, naar wijsheid) en een Benjaminiet (zoon van mijn RECHTERhand). Ehud had een woord van God: een zwaard. Een zwaard brengt scheiding tussen wat wel en wat niet van God is. Het Woord van God is een spiegel. Het laat zien wat van de oude mens is. De bui[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#6: "Mijn Rechter is mijn Redder"

Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012.

"[...] moed verliezen. Wij worden opgeroepen om voortdurend te bidden. God zoeken in de morgen vormt de basis voor de rest van de dag. De onrechtvaardige RECHTER staat in contrast met God, de rechtvaardige RECHTER. Is God voor ons een rechtvaardige RECHTER (in onze teleurstellingen)? Hij doet ons recht! God wil elk gebed wat Hem verheerlijkt verhoren. [...]"
Trefwoorden: Gebed, Verhoring


#7: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]Leven we naar die rijkdom? Leven we uit vertrouwen op God? De macht van de Here Jezus is geopenbaard door Zijn opstanding en door Zijn plaats aan de RECHTERhand van Zijn Vader. Wij moeten, als de vervolgde christenen, leren om te zien op de Here Jezus die gezeten is aan de RECHTERhand van God. De Here Jezus Christus is gegeven aan de gemeente als [...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#8: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"[...] Christus als Leeuw is waardig om de boekrol te openen. Vervolgens is de Here Jezus Christus als Lam te zien. God is almachtig, rechtvaardig en is de RECHTER, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven als Lam. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oordelen. God treurt om de zonden. Het doel van God [...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#9: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"[...] regelmatig aan zijn discipelen. Hij zal weerkomen op aarde om Zijn zichtbare bediening voort te zetten. Hemelvaart betekent dat de Here Jezus aan de RECHTERhand van God zit of staat; in de macht van God of op de troon van God. Alle macht in hemel en op aarde zijn aan de Here Jezus gegeven. Hemelvaart betekent dat de Here Jezus bidt en pleit voor o[...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


#10: "Het Woord van God "

Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010.

"Wij kunnen niet tegen onrecht. Wij hebben behoefte aan waarheid. God is onze RECHTER, de Here Jezus is onze Redder en Pleitbezorger. Het wezen van Gods Woord is, de verordeningen van God, uitspraken, oordelen, beslissing of vonnis. De waarde van Gods Woord is waarheid. Gods oordeel over Sodom en Gomorra is waarheid gebleken. Het oordeel over Sodom [...]"
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht


 

Gevonden:

Er zijn 10 preken gevonden over: 'Rechter'.