#1: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...]We zullen eeuwig met Hem zijn in heerlijkheid. Na de opname zal de antichrist openbaar worden. Er breekt een periode van zeven jaren aan waarin grote RAMPEN over de aarde komen. De wereld zal Israel proberen te vernietigen. Dan zal de Here Jezus Christus Zich opnieuw openbaren aan Israel. God gaat dan afrekening houden. De Here Jezus Christus zal r[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#2: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...]n feest, maar wij verwachten de komst van de Here Jezus Christus. De wereld denkt de aarde te kunnen redden, maar Gods Woord spreekt over grote natuurRAMPEN. Nu is het nog steeds de tijd dat Christus Zijn reddende hand uitstrekt naar deze wereld. God is in Christus naar de wereld gekomen om ons te redden. Door de zondeval zijn wij in de macht van d[...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#3: "Gigantische oorlogen en rampen"

Door broeder D. Steenhuis op 4 november 2013.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Zegels, RAMPEN, 144000


#4: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...]te tijd, voordat de Here Jezus komt. We hebben een levende relatie met God door de Here Jezus Christus. We weten daarom tot wie we mogen gaan in alle RAMPEN van deze tijd. We hebben volharding nodig in deze tijd van allerlei verleidingen. We moeten alles toetsen wat we horen. We hebben Christus nodig. We hebben nodig om geestelijk te groeien. Onz[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#5: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...] het niet waard om vergeleken te worden met de heerlijkheid die wij zullen ontvangen. Wij lijden door pijn, verdriet, miskenning, vervolging, honger, RAMPEN, etc. Lijden kan openbaar of verborgen zijn of niet erkend worden. Waarom laat een goede God lijden toe in zijn schepping? Het lijden past niet in onze cultuur. Onze cultuur kan alles oplossen.[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Rampen'.