#1: "De Heere Jezus over Israel"

Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2019.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: PROFETISCH WOORD, Jesaja, Olijfberg


#2: "Hoe Jezus bemoedigd in turbulente tijden."

Door broeder J. Lukasse op 3 februari 2019.
Trefwoorden: Beloften, Verschijning, PROFETISCH WOORD


#3: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"Door de terreuraanslagen in Europa komt er angst in onze samenleving. Hoe gaan we om met die angst? We hebben het PROFETISCH WOORD! We zien dat de weg wordt bereid voor de antichrist, die in eerste instantie wereldvrede zal bewerkstellen. Die wereldvrede blijkt dan een valse vrede te zijn. We weten dat we nu al met Christus mogen leven en we zulle[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#4: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"[...]n aardse verwachting van het koninkrijk Gods, zoals de profeten hebben voorzegd. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfberg. Volgens het PROFETISCH WOORD moest de Messias lijden. Ook wij hebben het nodig om uit Gods Woord onderwezen te worden. De Here Jezus Christus heeft na Zijn opstanding gesproken met Zijn discipelen over het konink[...]"
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Profetisch Woord'.