#1: "De Heere Jezus over Israel"

Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2019.
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: PROFETISCH Woord, Jesaja, Olijfberg


#2: "Hoe Jezus bemoedigd in turbulente tijden."

Door broeder J. Lukasse op 3 februari 2019.
Trefwoorden: Beloften, Verschijning, PROFETISCH woord


#3: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"Door de terreuraanslagen in Europa komt er angst in onze samenleving. Hoe gaan we om met die angst? We hebben het PROFETISCH Woord! We zien dat de weg wordt bereid voor de antichrist, die in eerste instantie wereldvrede zal bewerkstellen. Die wereldvrede blijkt dan een valse vrede te zijn. We weten dat we nu al met Christus mogen leven en we zulle[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#4: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"[...]aadgevers zijn goed, maar we kunnen ons alleen volledig toevertrouwen aan Gods Woord. Hij heeft Zijn Heilige Geest aan ons gegeven. David schreef ook PROFETISCH over de nood van de Here Jezus, toen Judas Hem verraadde, de discipelen sliepen terwijl Hij streed en Petrus Hem verloochende. Ook zal in de nabije toekomst de goddeloze opstaan tegen de He[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#5: "Uw Koninkrijk kome - Deel 3"

Door broeder F. ter Velde op 5 november 2012.
Uit de serie: "Uw Koninkrijk kome".
Trefwoorden: Koninkrijk van God, Israel, PROFETISCH


#6: "God heeft alles in zijn hand"

Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012.

"De psalm beschrijft waarschijnlijk een gebeurtenis uit het leven van David, maar wijst eigenlijk op de Gezalfde: Jezus Christus. Het is een PROFETISCHe psalm. De psalm beschrijft de onrust, de opstand van de mensen tegen God. Het is ijdelheid om op te staan tegen de Schepper. God heeft Zijn eindeloze liefde laten zien, toch staat de wereld op tegen[...]"
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte


#7: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"[...]n aardse verwachting van het koninkrijk Gods, zoals de profeten hebben voorzegd. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfberg. Volgens het PROFETISCH woord moest de Messias lijden. Ook wij hebben het nodig om uit Gods Woord onderwezen te worden. De Here Jezus Christus heeft na Zijn opstanding gesproken met Zijn discipelen over het konink[...]"
Trefwoorden: PROFETISCH, Koninkrijk van God


#8: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"Deze psalm beschrijft de mens als koning van de aarde zoals God het oorspronkelijk bedoeld had. Deze psalm gaat niet over deze tijd. Het is een PROFETISCHe psalm. Het gaat in de eerste plaats om Christus in deze psalm. Straks zal Christus verschijnen aan de hemel en Zijn majesteit tonen aan de hemel. Hij zal heersen ook over alle dieren. Niet de me[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie


#9: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"[...]d van Israel. De psalm is waarschijnlijk geschreven naar aanleiding van de belegering van Jeruzalem door Sanherib. Daarnaast heeft de psalm ook een PROFETISCHe boodschap. Israel zal weer in grote benauwdheid komen. De psalm spreekt ook tot ons als wij in moeilijkheden verkeren. In de Here Jezus Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Niets kan o[...]"
Trefwoorden: Verlosser


 

Gevonden:

Er zijn 9 preken gevonden over: 'Profetisch'.