Preken over: "Profetisch"

"De profetische oproep"
Door broeder J. Nugter op 22 november 2023
Uit de serie: "Blijft u echter bij wat u geleerd hebt".
Trefwoorden: Profetie, Oproep, Verbond

"Het Profetische Woord"
Door broeder C. Stier op 31 oktober 2021
Trefwoorden: Profetisch Woord, Eindtijd, Morgenster

"De Heere Jezus over Israel"
Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2019
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Profetisch Woord, Jesaja, Olijfberg

"Hoe Jezus bemoedigd in turbulente tijden."
Door broeder J. Lukasse op 3 februari 2019
Trefwoorden: Beloften, Verschijning, Profetisch woord

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]ving. Hoe gaan we om met die angst? We hebben het Profetisch Woord! We zien dat de weg wordt bereid voor de antichrist, die in eerste instantie wereld[...]"

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"[...] Heilige Geest aan ons gegeven. David schreef ook Profetisch over de nood van de Here Jezus, toen Judas Hem verraadde, de discipelen sliepen terwijl H[...]"

"Uw Koninkrijk kome - Deel 3"
Door broeder F. ter Velde op 5 november 2012
Uit de serie: "Uw Koninkrijk kome".
Trefwoorden: Koninkrijk van God, Israel, Profetisch

"God heeft alles in zijn hand"
Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte

"[...]enlijk op de Gezalfde: Jezus Christus. Het is een Profetische psalm. De psalm beschrijft de onrust, de opstand van de mensen tegen God. Het is ijdelhe[...]"

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...]tus zal terugkomen op de Olijfberg. Volgens het Profetisch woord moest de Messias lijden. Ook wij hebben het nodig om uit Gods Woord onderwezen te w[...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"[...]. Deze psalm gaat niet over deze tijd. Het is een Profetische psalm. Het gaat in de eerste plaats om Christus in deze psalm. Straks zal Christus versc[...]"

"Een vaste burcht is onze God"
Door broeder T. Stier op 10 januari 2010
Trefwoorden: Verlosser

"[...]m door Sanherib. Daarnaast heeft de psalm ook een Profetische boodschap. Israel zal weer in grote benauwdheid komen. De psalm spreekt ook tot ons als [...]"