#1: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"Onze hoop is gericht op de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus. De hoop van de Joden is gericht op de vrede van Jeruzalem, maar de vrede van Jeruzalem lijkt verder weg dan ooit. De Messias, Jezus Christus, is de Hoop van Israel. De Here Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van Israel. Israel moet tot inkeer komen[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, PROFETIEëN


#2: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"De eerste keer sprak een engel tegen de discipelen (gelovigen) over 'deze Jezus'. De tweede keer sprak Petrus tegen de Israelieten ( ongelovigen) over 'deze Jezus'. We leven in een tijd waarin veel profetieen vervuld worden. We weten dat onze verlossing nabij is. De discipelen bleven naar de hemel staren bij de opname van de Here Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#3: "De eindtijd"

Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014.

"In wat voor tijd leven wij? Er is zoveel haat, ellende en oorlog in deze wereld! De wereld staat in brand. De Here Jezus Christus heeft voorzegd dat er veel oorlogen zullen komen als teken van Zijn komst. Er zijn altijd oorlogen geweest, maar de intensiteit van de oorlogen lijkt tot te nemen. Er zijn zoveel profetieen vervuld en er moeten nog onge[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd


#4: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"De komst van Here Jezus Christus is vlakbij. De tekenen van het handelen van God met Israel wijzen daarop. Israel is niet Gods volk, omdat Israel God trouw diende, maar het was om Gods genade. Gods handelen met Israel is de gemeente tot voorbeeld. God wil de gemeente zegenen door Israel heen. Alleen als wij geloven wat er in Gods Woord staat, zulle[...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Profetieën'.