Preken over: "Profetie"

"De profetische oproep"
Door broeder J. Nugter op 22 november 2023
Uit de serie: "Blijft u echter bij wat u geleerd hebt".
Trefwoorden: Profetie, Oproep, Verbond

"Bileam in 4 profetieen"
Door broeder D. Steenhuis op 3 april 2023
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Bileam, Profetie

"De Heilsgeschiedenis van God"
Door broeder J. Nugter op 26 december 2021
Trefwoorden: Profetie, Gehoorzaam, Geloof

"Johannes over de Eeuwigheid"
Door broeder D. Steenhuis op 11 mei 2020
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Eeuwigheid, Heilige Stad, Tranen

"Johannes over de grote verdrukking"
Door broeder D. Steenhuis op 6 april 2020
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Grote verdrukking, Profetie

"De Koning van Sion komt / Intocht in Jeruzalem"
Door broeder J. Nugter op 5 april 2020
Trefwoorden: Profetie, Hosanna, Ezel

"Johannes over de Hemel"
Door broeder D. Steenhuis op 2 maart 2020
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Troon, Opname, Vaderhuis

"Johannes over Europa"
Door broeder D. Steenhuis op 3 februari 2020
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Beest, Lam, Troon

"Paulus over Israel"
Door broeder D. Steenhuis op 6 januari 2020
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Israel, Profetie, Doop

"Paulus over de Gemeente"
Door broeder D. Steenhuis op 2 december 2019
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Huis van Christus, Bruid van Christus

"De Heere Jezus over de Gemeente"
Door broeder D. Steenhuis op 4 november 2019
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Bovenzaal, Profetie

"De Heere Jezus over Israel"
Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2019
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Profetisch Woord, Jesaja, Olijfberg

"Johannes de Doper over de Heere Jezus"
Door broeder D. Steenhuis op 2 september 2019
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Johannes de Doper, Profetie, Boom des Levens

"Zefanja - Verborgen in God"
Door broeder J. Brouwer op 21 januari 2018
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zefanja, Profetie, Afgoden

"De voorzegging van de komst van de Koning"
Door broeder D. van Wijck op 20 september 2017
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Koning, Profetie

"Kennen we onze bijbel?"
Door broeder D. van Wijck op 2 juli 2017
Trefwoorden: Profetie, Schrift, Eindtijd

"Christus, Hoop van Israël en de volken"
Door broeder C. Stier op 28 mei 2017
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën

"De lofzang van Zacherias"
Door broeder D. van Wijck op 14 augustus 2016
Trefwoorden: Profetie, Verwachting, Belofte

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"Ontstaan van de Gemeente"
Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2016
Trefwoorden: Heilige Geest, Profetie, Pinksteren

"Wat is je toekomst?"
Door broeder B. van den Bosch op 21 juni 2015
Trefwoorden: Toekomst, Profetie, Gehoorzaamheid

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...] 'deze Jezus'. We leven in een tijd waarin veel Profetieen vervuld worden. We weten dat onze verlossing nabij is. De discipelen bleven naar de hemel[...]"

"De eindtijd"
Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd

"[...]an de oorlogen lijkt tot te nemen. Er zijn zoveel Profetieen vervuld en er moeten nog ongeveer 200 Profetieen vervuld worden. God is soeverein. Waakz[...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]ijn volk; Israel. Zijn gebed stemt overeen met de Profetie in Ezechiel 36. Verder bad David God om Zijn Geest niet weg te nemen. We mogen weten dat we[...]"

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 1"
Door broeder C. Stier op 16 januari 2013
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Gemeente, Profetie

"Uw Koninkrijk kome - Deel 4"
Door broeder F. ter Velde op 3 december 2012
Uit de serie: "Uw Koninkrijk kome".
Trefwoorden: Koninkrijk van God, Profetie

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]gschap. Hij is de Vredebrenger. Num. 24:17 deze Profetie is vervuld als de wijzen uit het oosten de ster zien. De naam Jacob verwijst naar het ongel[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...] God heeft nog een wonderbaar plan met Israel. De Profetieen over Israel zullen in vervulling gaan. De positie van Israel van nu is niet benijdenswaar[...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]us gaf aan dat er een voorproefje gebeurde van de Profetie van Joel. De beloften in deze Profetie zijn bedoeld voor de Joden en zullen in de toekomst [...]"