Preken over: "Profeet"

"Een ware profeet staat vaak alleen"
Door broeder A. van den Berk op 8 oktober 2023
Trefwoorden: Josafat, Micha, Achab

"Jezus Christus is Profeet, Priester en Koning"
Door broeder S. van Groningen op 23 maart 2022
Uit de serie: "De Hebreeen-brief".
Trefwoorden: Melchizedek, Priester, Koning

"Jahweh luistert - Wat heeft Hij gehoord?"
Door broeder D. Steenhuis op 2 mei 2016
Uit de serie: "De Profeet Maleachi".
Trefwoorden: Verkondigen, Offer, Elia

"Jahweh wil een offer - Doen wij dat dan niet?"
Door broeder D. Steenhuis op 4 april 2016
Uit de serie: "De Profeet Maleachi".
Trefwoorden: Jahweh, Offer

"Jahweh stuurt Zijn profeet - Waarom is dat?"
Door broeder D. Steenhuis op 7 maart 2016
Uit de serie: "De Profeet Maleachi".
Trefwoorden: Jahweh, Profeet, Maleachi

"Jahweh wil de Enige zijn - Geeft dat problemen?"
Door broeder D. Steenhuis op 1 februari 2016
Uit de serie: "De Profeet Maleachi".
Trefwoorden: Scheiden, Redder, Genade

"Jahweh geeft zuiver onderwijs"
Door broeder D. Steenhuis op 4 januari 2016
Uit de serie: "De Profeet Maleachi".
Trefwoorden: Priester, Onderwijs, Levieten

"Jahweh wil reinheid - Hoezo onreinheid?"
Door broeder D. Steenhuis op 7 december 2015
Uit de serie: "De Profeet Maleachi".
Trefwoorden: Offer, Reinheid, Jahweh

"Jahweh wil geen minachting - Waardoor dan?"
Door broeder D. Steenhuis op 2 november 2015
Uit de serie: "De Profeet Maleachi".
Trefwoorden: Jahweh, Minachting, Aanbidding

"Jahweh heeft lief gehad - Waarom dan?"
Door broeder D. Steenhuis op 5 oktober 2015
Uit de serie: "De Profeet Maleachi".
Trefwoorden: Edom, Liefde, Esau

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]sabbatsjaar. De ballingschap was voorzegd door de Profeet Jeremia. Babel betekent verwarring. De leugen en de waarheid worden vermengd. Deze vermengi[...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...] het nieuwe testament zitten 400 jaar waarin geen Profeet opstond. De godsdienst bestond in die tijd uit wetten en uiterlijkheden. Er is maar een klei[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]t 400 jaar lang gezwegen, maar riep toen weer een Profeet: Johannes de doper. Een deel van het volk verwachtte in die tijd de Messias. Verwachten wij [...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...] Uit liefde heeft Hij geleden voor ons. Hosea was Profeet, een geroepene van Godswege om als boodschapper te verkondigen dat vanuit de hemel door God [...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]van David, Batseba en Uria is zeer beschamend. De Profeet Nathan liet door een gelijkenis het onrecht van David zien. Het Woord van God is als een spi[...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"Jeremia was, net als Paulus, een Profeet voor Israel en de volken ondanks gevangenschap. Jeremia bracht een onpopulaire boodschap aan een volk wat nie[...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...]Aaron, de hogepriester. Hij is meer dan Mozes, de Profeet. Hij is de Apostel van onze belijdenis. Zijn getrouwheid is beproefd en volmaakt bevonden. H[...]"