#1: "Jahweh luistert - Wat heeft Hij gehoord?"

Door broeder D. Steenhuis op 2 mei 2016.
Uit de serie: "De PROFEET Maleachi".
Trefwoorden: Verkondigen, Offer, Elia


#2: "Jahweh wil een offer - Doen wij dat dan niet?"

Door broeder D. Steenhuis op 4 april 2016.
Uit de serie: "De PROFEET Maleachi".
Trefwoorden: Jahweh, Offer


#3: "Jahweh stuurt Zijn profeet - Waarom is dat?"

Door broeder D. Steenhuis op 7 maart 2016.
Uit de serie: "De PROFEET Maleachi".
Trefwoorden: Jahweh, PROFEET, Maleachi


#4: "Jahweh wil de Enige zijn - Geeft dat problemen?"

Door broeder D. Steenhuis op 1 februari 2016.
Uit de serie: "De PROFEET Maleachi".
Trefwoorden: Scheiden, Redder, Genade


#5: "Jahweh geeft zuiver onderwijs"

Door broeder D. Steenhuis op 4 januari 2016.
Uit de serie: "De PROFEET Maleachi".
Trefwoorden: Priester, Onderwijs, Levieten


#6: "Jahweh wil reinheid - Hoezo onreinheid?"

Door broeder D. Steenhuis op 7 december 2015.
Uit de serie: "De PROFEET Maleachi".
Trefwoorden: Offer, Reinheid, Jahweh


#7: "Jahweh wil geen minachting - Waardoor dan?"

Door broeder D. Steenhuis op 2 november 2015.
Uit de serie: "De PROFEET Maleachi".
Trefwoorden: Jahweh, Minachting, Aanbidding


#8: "Jahweh heeft lief gehad - Waarom dan?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 oktober 2015.
Uit de serie: "De PROFEET Maleachi".
Trefwoorden: Edom, Liefde, Esau


#9: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"Juda moest in ballingschap om de afgoderij en om het niet houden van het sabbatsjaar. De ballingschap was voorzegd door de PROFEET Jeremia. Babel betekent verwarring. De leugen en de waarheid worden vermengd. Deze vermenging veroorzaakt verwarring. Nimrod, de stichter van Babel, was een jager op mensen en naar macht (vertrouwen op eigen kracht). B[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#10: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"Tussen het oude en het nieuwe testament zitten 400 jaar waarin geen PROFEET opstond. De godsdienst bestond in die tijd uit wetten en uiterlijkheden. Er is maar een klein groepje gelovigen dat de Messias bleef verwachten. Die tijd lijkt veel op onze tijd. De Here Jezus Christus wordt in het oude testament Heere (met kleine letters) genoemd. God wor[...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#11: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]ekent 'herinnerd door de Here'. God herinnert Zijn eed, Zijn verbonden. De Here is genadig. Hij heeft 400 jaar lang gezwegen, maar riep toen weer een PROFEET: Johannes de doper. Een deel van het volk verwachtte in die tijd de Messias. Verwachten wij de Here Jezus Christus? God zwijgt nu 2000 jaar lang. De dag des Heren komt er aan, dan zal God de [...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#12: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]het karakter van God. Hosea's naam betekent verlossing. God heeft alles gedaan om ons te verlossen. Uit liefde heeft Hij geleden voor ons. Hosea was PROFEET, een geroepene van Godswege om als boodschapper te verkondigen dat vanuit de hemel door God tot mensen wordt gezegd. Hosea was de laatste PROFEET, die Israel opriep om zich te bekeren. Er was [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#13: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...] is de bron van ons geestelijk leven. Ons hart is van nature niet goed (arglistig). De geschiedenis van David, Batseba en Uria is zeer beschamend. De PROFEET Nathan liet door een gelijkenis het onrecht van David zien. Het Woord van God is als een spiegel, het laat zien hoe arglistig ons hart is. God overtuigt ons door Zijn Geest van onze zonden. Da[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#14: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"Jeremia was, net als Paulus, een PROFEET voor Israel en de volken ondanks gevangenschap. Jeremia bracht een onpopulaire boodschap aan een volk wat niet wilde luisterne. Toch zal God doorgaan met Zijn Volk. Hij zal het verstrooide volk terugbrengen. Er komen dagen waarin God met Zijn volk tot Zijn doel zal komen. De mensen zijn onrechtvaardiger en h[...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


#15: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...]n hebben wij gemeenschap met de Here Jezus. De Here Jezus is meer dan de engelen. Hij is meer dan Aaron, de hogepriester. Hij is meer dan Mozes, de PROFEET. Hij is de Apostel van onze belijdenis. Zijn getrouwheid is beproefd en volmaakt bevonden. Hij is onze volmaakte PROFEET en Priester. Christus is de Bouwmeester en de Zoon van het huis en het [...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


 

Gevonden:

Er zijn 15 preken gevonden over: 'Profeet'.