#1: "Vermenigvuldigen door te delen"

Door broeder J. Heijdeman op 3 september 2017.
Trefwoorden: PROBLEMEN, Geven, Delen


#2: "Jahweh wil de Enige zijn - Geeft dat problemen?"

Door broeder D. Steenhuis op 1 februari 2016.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Scheiden, Redder, Genade


#3: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"[...]ods belofte tegenhield door haar onvruchtbaarheid. Zij worstelde met Gods belofte. Abram en Sarai handelden vanuit het vlees. Wij zien ook vaak op de PROBLEMEN en we vergeten Gods beloften. De gevolgen van het besluit van Sarai en Abram waren verdriet en gekwetstheid bij Abram, Sarai en Hagar. Vervolgens vluchtte Hagar, maar God zag als eerste om [...]"
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai


#4: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"[...]ekeerd van de afgoden en de Here Jezus Christus verwachtten. Na de wedergeboorte wachten we op de verlossing van ons lichaam. We ervaren nog steeds PROBLEMEN en wij zijn gericht op de oplossing van het probleem. Onze welvaart staat vaak centraal in ons leven. We zijn onze gerichtheid op het toekomstige leven kwijt. God wil ons toerusten op de toe[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#5: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"[...]zus Christus verlangt dat wij een relatie met de hemelse Vader hebben. Wij leven in een tijd die lijkt op de tijd net voordat Noach de ark inging. De PROBLEMEN groeien ons boven het hoofd en de normen worden aangepast. Mensen accepteren geen gezag meer, ook het gezag van God niet. We worden opgeroepen om ons niet te laten meeslepen door allerlei wi[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#6: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...], Hij zal Zijn plan ook in ons uitvoeren. God heeft ons Zichzelf geopenbaard. Hij heeft alles geschapen. Wij zijn machteloos, wij kunnen onze eigen PROBLEMEN niet oplossen. Laten we voor Hem buigen. De Here Jezus Christus is Schaap geworden om Zijn leven te geven voor Zijn schapen. Zijn liefde gaat heel diep. Hij kwam om zijn schapen uit de sch[...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#7: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]olle vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom en tot Hem te naderen. We mogen ons vastklampen aan Hem. Tot wat of tot wie gaan wij als wij in de PROBLEMEN zitten? Van wie is onze verwachting?[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#8: "Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"

Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011.

"[...]ft vernederd heeft God hem dan ook uitermate verhoogd. Jack gaat in op dit Bijbelse principe "Wie zich vernederd zal verhoogd worden" en de PROBLEMEN die de mens heeft om zich te vernederen. Wanneer het woord "Genade" valt vertelt Jack dat hij dat zo wonderlijk vindt dat hij het onbegrijpelijk vindt. Voor hem is Jezus, Here Jezu[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Christus


#9: "Er komt een tijd !"

Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011.

"[...]ders behoren Gods Woord aan tafel uit te leggen. Als jongeren de Bijbel niet uitgelegd krijgen haken zij af en ontstaan er interne conflicten. Als we PROBLEMEN ervaren in ons leven, dan zoeken we snelle uitwegen. Gods principe is om deze PROBLEMEN te gebruiken om ons te veranderen (Ps. 119: 67, 71 en 75). Hij gebruikt de verdrukkingen om ons te vor[...]"
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld


#10: "Isaac: een beeld van de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011.

"[...] God zal ook lachen om het overblijfsel van Zijn volk, dat zich zal bekeren tot God. Isaac was een man van gebed. Hij zocht God op. Hij bracht zijn PROBLEMEN in gebed tot God. We mogen voor elkaar, voor onze vrouw bidden. Isaac moest weg uit het land van de Filistijnen. Ook de Here Jezus moest verdwijnen uit het land der Geresenen. Isaac was [...]"
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof


#11: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"Het is niet bekend wat de benauwdheid van Asaf was. Ook is niet bekend wat de oplossing was van de PROBLEMEN van Asaf. De psalm begint zeer ikgericht. In onze benauwdheid zijn wij aanvankelijk vol met zelfmedelijden. En als wij denken aan God, dan kreunen en zuchten wij nog meer. God geeft ons rust en vrede. God geeft ons kracht om Hem te prijzen[...]"
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#12: "God is goed"

Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010.

"[...]teeds weer onder de indruk van Gods grootheid. We hebben het nodig om God beter te leren kennen, niet alleen Zijn daden, maar vooral Zijn wegen. Onze PROBLEMEN veranderen niet, maar God wil ons veranderen. [...]"
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God


#13: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"[...]oor de ziel? We ervaren rust na een periode van onrust. We hebben rust als we vol zijn van de Heilige Geest. Rust betekent niet dat de moeite en alle PROBLEMEN zijn opgelost. Rust betekent dat we ondanks alle moeite, toch zien wie de Here Jezus is. Laten we deze week nadenken over hoe wij zijn omgegaan met de mensen om ons heen. Zijn we hoogmoedig [...]"
Trefwoorden: Overgave


#14: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...]en en alleen God te dienen. Bekering betekent een totale overgave aan God. Na een volledige overgave zullen we God weer ervaren in ons leven, maar de PROBLEMEN en de strijd blijven in ons leven. De Israelieten vernederden zich, verootmoedigden zich. Durven wij onszelf te verootmoedigen? De Filistijnen trokken ten strijde tegen de Israelieten. Zij r[...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 14 preken gevonden over: 'Problemen'.