Preken over: "Priesters"

"Een kostbare schat"
Door broeder D. van Wijck op 16 februari 2020
Trefwoorden: Israel, Priesters, Schat

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...]htvaardigen van Sodom en Gomorra. Pleiten wij als Priesters voor de rechtvaardigen in deze wereld? We mogen pleiten op de Here Jezus Christus, de Rech[...]"

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]eft. De Here Jezus Christus heeft ons koningen en Priesters gemaakt. Wij zijn bestemd om met Hem te regeren tijdens het duizendjarig vrederijk. Nu mog[...]"

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]en staat. We weten waar we naar toe gaan. We zijn Priesters en Priesters hebben de taak om het volk voor te gaan naar God en het Woord van God naar he[...]"

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...] en overspel plegen). Ook klaagt God de leiders (Priesters van ontrouw, profeten van valsheid) aan. Het oordeel is onontkoombaar vanwege de afgoderij[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...]d 'smaakt' naar Christus. De gemeente bestaat uit Priesters. Wij zijn geheiligd door de Geest, die in ons woont. De offers bestaan uit de vrucht van d[...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]rd verdrukt. Levi werd de stam van de levieten en Priesters, die in de tempel zouden dienen. Zij hadden geen erfdeel. Het is de bedoeling dat wij ons [...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]opgevoed in de Egyptische godsdienst door occulte Priesters. Mozes bleef zich bewust van zijn eigen volk. Mozes gaf zijn rijkdom prijs en koos voor zi[...]"