Preken over: "Positie"

"Dankbaarheid"
Door broeder W. Evers op 11 juni 2023
Trefwoorden: Dankbaarheid, Positie in Christus, Apart gezet

"Zoeken en bedenken wat boven is"
Door broeder N. Groot op 26 juli 2020
Trefwoorden: Positie in Christus, Plaats in Christus, Wandelen

"Wees positief met kerst (kort fragment)"
Door broeder F. ter Velde op 18 december 2017
Trefwoorden: Kerst, Jezus komt

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...] de andere volken. God heeft Israel een bijzonder Positie gegeven. God sluit met Israel allerlei verbonden. Wij mogen deel hebben aan geestelijke zege[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...]rnedering in onze plaats vooraf. We hebben nu een Positie in Christus ontvangen. Hij wordt verheerlijkt in ons. Wij zijn gekend, bestemd, geroepen, ge[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]as geweest, maar hij probeerde tot het einde zijn Positie te handhaven. God liet een boze geest toe om Saul angst aan te jagen. Samuel kreeg vervolge[...]"

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"[...]Christus om Hem te aanbidden. De ster vertelde de Positie van het Kind: de Koning der Joden en de Positie van de verblijfplaats van het Kind: in Israe[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...]s een nieuw begin ging maken. Zijn kennis en zijn Positie en zijn daden konden hem niet redden. Wedergeboren is letterlijk 'van boven geboren' of 'uit[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]fetieen over Israel zullen in vervulling gaan. De Positie van Israel van nu is niet benijdenswaardig, maar God zal de Positie van Israel herstellen. G[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"
Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011
Trefwoorden: Evangelie, Christus

"[...]vatting. </b> Jack staat geruime tijd stil bij de Positie die de Here Jezus in nam voor hij vanuit de hemel naar de aarde kwam en de Positie die hij o[...]"

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"[...] van Israel. De geschiedenis heeft geleerd dat de Positie van de Joden de maatschappelijke ontwikkeling weerspiegelt. In onze maatschappij heeft de we[...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]spiegel. Gods genade is niet afhankelijk van onze Positie. Wij zijn een geschenk van de Vader aan de Here Jezus. De Here Jezus zal ons tonen aan Zijn [...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"[...]elijk is Christus gekroond met heerlijkheid. Onze Positie is in Christus. In die Positie mogen we delen in Zijn heerlijkheid! Adam had oorspronkelijk [...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...] Woord van God is soms een spiegel voor ons. Onze Positie is in de hemel, maar wij leven nu nog in een woestijn. Nu begrijpen we niet alles van het Wo[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]an het christelijk geloof beperkt zich teveel tot Positief denken. Er worden geen keuzes meer gemaakt. God verhoort elk gebed met een Positief antwoor[...]"