Preken over: "Plan"

"Jeruzalem dat ik bemin"
Door broeder A. Knoester op 21 juli 2019
Trefwoorden: Plan, Geestelijke strijd, Tempel

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"Psalm 2 laat Gods Plan zien vanaf het begin tot aan het einde. Voor de grondlegging van de wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader d[...]"

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...]te werd Abram Abraham: vader van een menigte. God Plantte iets van Zijn naam van Zichzelf in ( de naam van ) Abraham. Ook wij zijn deelgenoten geworde[...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...]trole. Hij ziet en kent onze omstandigheden. Zijn Plannen zullen doorgaan. Hij bidt voor ons. Hij laat ons niet los. Hij bereidt ons een plaats voor. [...]"

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"[...]eziers gaat over de gemeente. God heeft een apart Plan met de gemeente. Hij geeft uit Zijn volheid om de inwendige mens ( de nieuwe schepping) te vers[...]"

"Het leven van Simson - Deel 4"
Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit

"[...]rwijl Simson een zondig leven leidt? God had een Plan met het leven van Simson. Gods genade was groter dan Gods gerechtigheid. Het uiterlijk van Sim[...]"

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: Hemel

"[...]rdse zegeningen te vergaren. God heeft echter een Plan om door de Here Jezus Christus ons deelgenoot te maken van hemelse zegeningen. De Here Jezus bi[...]"

"Het leven van Simson - Deel 2"
Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus

"[...], maar God kan onze fout keuzes gebruiken in Zijn Plan met ons leven tot Zijn eer. De ene dag overwon Simson een leeuw, de volgende dag werd hij vers[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]Daniel in Babel vertrouwt hij op God. God had een Plan met Daniels leven, hoewel hij dat niet altijd zo ervaarde. In Babel stond het eigen kunnen cen[...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...]schreven en Israel's herstel. God beschrijft Zijn Plannen met betrekking tot de verlossing van de verloren natie Israel in het verleden, in het heden [...]"

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]et alle dingen meewerken ten goede. God heeft een Plan met ons leven. Vaak kunnen we achteraf zeggen waartoe dingen in ons leven hebben geleid. Voor d[...]"

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...]het Joodse volk een Pinksterfeest aanbreken. Gods Plan is uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hebben we nu al vrede van God in onze h[...]"

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel

"[...]er iemand verloren gaat. Hij heeft een verlossingsPlan en Hij voert dat Plan uit. De duivel probeert het Plan van God tegen te werken. Er is daarom ee[...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]ver wie God is en wat Hij gaat doen, Hij zal Zijn Plan ook in ons uitvoeren. God heeft ons Zichzelf geopenbaard. Hij heeft alles geschapen. Wij zijn[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]gen het volk Israel? God heeft nog een wonderbaar Plan met Israel. De profetieen over Israel zullen in vervulling gaan. De positie van Israel van nu i[...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]n Zoon voor ons te geven. God had een bijzonder Plan met Lea. Het ontstaan, het bestaan en de toekomst van het volk Israel is een wonder van God. Go[...]"

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]ed van een Lam. God gaat door met Zijn verlossingsPlan (het Lam dat de zonden van de wereld weg nam) in het leven van alle mensen: Abraham, Isaac, de [...]"

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"[...]ogen, door de ogen van Gods Woord. We zien dat de Plannen van Haman verhinderd werden, maar wel door NaziDuitsland zijn uitgevoerd. Er is nu veel verb[...]"

"Israel, Gods oogappel"
Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader

"[...] is zeer kwetsbaar, maar God laat nooit varen het Plan waaraan Hij begonnen is. God laat door Israel zien wat het betekent om Gods oogappel te zijn. D[...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]ver het geheimenis van de gemeente. God heeft een Plan met de volken, met Israel en met de gemeente. In het begin van de Bijbel handelt God met alle v[...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...]er ( de wortel) van het volk Israel. God zal Zijn Plan met Israel uitvoeren, Hij houdt vast aan Zijn beloften. Wij mogen bidden voor het volk Israel; [...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...]el, maar de Koning van Israel komt. God heeft een Plan met ons, met Israel en met de wereld. Het Plan is de verheerlijking van Jezus Christus. De lief[...]"