#1: "Jeruzalem dat ik bemin"

Door broeder A. Knoester op 21 juli 2019.
Trefwoorden: PLAN, Geestelijke strijd, Tempel


#2: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"Psalm 2 laat Gods PLAN zien vanaf het begin tot aan het einde. Voor de grondlegging van de wereld wilde de Here Jezus Christus de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven geven om mensen te verlossen van hun zonden. De mensen denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Chr[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#3: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"[...]en. Bij de vierde belofte begon Abram tegen God te spreken. Er was een gesprek. Bij de vijfde belofte werd Abram Abraham: vader van een menigte. God PLANtte iets van Zijn naam van Zichzelf in ( de naam van ) Abraham. Ook wij zijn deelgenoten geworden van de goddelijke natuur. Bij de zesde belofte was er sprake van een maaltijd, een uitgebreid gesp[...]"
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader


#4: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...]an God. Maar toen Stefanus werd gestenigd, stond de Here Jezus Christus op. Hij heeft alle onder controle. Hij ziet en kent onze omstandigheden. Zijn PLANnen zullen doorgaan. Hij bidt voor ons. Hij laat ons niet los. Hij bereidt ons een plaats voor. Wij zullen de kroon des levens ontvangen. [...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#5: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"[...]heid te maken. Het hele Woord is voor ons maar niet het hele Woord gaat over ons. De brief aan de Efezi?rs gaat over de gemeente. God heeft een apart PLAN met de gemeente. Hij geeft uit Zijn volheid om de inwendige mens ( de nieuwe schepping) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft kracht uit genade. Hij wil in ons hart woning maken. Wij zijn uit [...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld


#6: "Het leven van Simson - Deel 4"

Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015.

"[...]et onze ogen om naar vrouwen te kijken zoals God ze ziet. Hoe kan God aan Simson de kracht geven terwijl Simson een zondig leven leidt? God had een PLAN met het leven van Simson. Gods genade was groter dan Gods gerechtigheid. Het uiterlijk van Simson vertelde dat zijn leven was toegewijd aan God maar Simson leidde een dubbelleven. Simson speelde[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit


#7: "Zijn we hemels of aards gericht?"

Door broeder B. van der Bosch op 1 juni 2014.

"[...]en vloek op de aarde en is het hart van de mens totaal veranderd. De mens probeert nu voortdurend aardse zegeningen te vergaren. God heeft echter een PLAN om door de Here Jezus Christus ons deelgenoot te maken van hemelse zegeningen. De Here Jezus bidt en pleit voor ons. Hij bereidt een plaats voor ons in de hemel. Dit is de betekenis van Hemelvaar[...]"
Trefwoorden: Hemel


#8: "Het leven van Simson - Deel 2"

Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014.

"[...]en naar God? Wat wil de Here God doen in ons leven? Wij zijn verantwoordelijk voor onze foute keuzes, maar God kan onze fout keuzes gebruiken in Zijn PLAN met ons leven tot Zijn eer. De ene dag overwon Simson een leeuw, de volgende dag werd hij verslagen door de tranen van een vrouw. Wij kunnen een geloofsoverwinning meemaken. Vaak is de boze er d[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus


#9: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...]zonder moeilijkheden voorzegd. De vrede Gods hebben wij ontvangen. Ondanks alle omstandigheden van Daniel in Babel vertrouwt hij op God. God had een PLAN met Daniels leven, hoewel hij dat niet altijd zo ervaarde. In Babel stond het eigen kunnen centraal, terwijl we alles van God mogen verwachten. De wereld probeert onze aandacht te richten op aar[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#10: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...] wordt vernieuwd en hersteld (Gods liefde). In het derde hoofdstuk wordt de verlossing van Gomer beschreven en Isra?l's herstel. God beschrijft Zijn PLANnen met betrekking tot de verlossing van de verloren natie Isra?l in het verleden, in het heden en in de toekomst. Hosea kocht Gomer vrij voor de halve prijs van een slaaf. De Here Jezus Christus [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#11: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...]mogen god danken voor wat Hij ons heeft gegeven. Hij heeft ons vergeving geschonken.
2. God doet alle dingen meewerken ten goede. God heeft een PLAN met ons leven. Vaak kunnen we achteraf zeggen waartoe dingen in ons leven hebben geleid. Voor de ander dingen mogen wij god vertrouwen; Hij is goed.
3. wij zijn door Hem meer dan overwinnaa[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#12: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"[...]re Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfberg als het Joodse volk zich zal bekeren. Dan zal voor het Joodse volk een Pinksterfeest aanbreken. Gods PLAN is uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hebben we nu al vrede van God in onze harten? Kijken we uit naar de wederopstanding van alle dingen? [...]"
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God


#13: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"[...]te komen voordat Christus terugkomt. De Geest van God werkt in ons en geeft leven. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij heeft een verlossingsPLAN en Hij voert dat PLAN uit. De duivel probeert het PLAN van God tegen te werken. Er is daarom een lijdende kerk met prachtige, bloeiende bloemen voor God. We kunnen een bloem voor God worden als w[...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#14: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...]us Christus is de steen waaraan wij ons vasthouden. Heel het Woord van God gaat in eerste plaats over wie God is en wat Hij gaat doen, Hij zal Zijn PLAN ook in ons uitvoeren. God heeft ons Zichzelf geopenbaard. Hij heeft alles geschapen. Wij zijn machteloos, wij kunnen onze eigen problemen niet oplossen. Laten we voor Hem buigen. De Here Jezu[...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#15: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"[...]ods Woord staat, zullen wij ervaren wat er in Gods Woord staat. Waarom bestaat er zo'n grote haat tegen het volk Israel? God heeft nog een wonderbaar PLAN met Israel. De profetieen over Israel zullen in vervulling gaan. De positie van Israel van nu is niet benijdenswaardig, maar God zal de positie van Israel herstellen. God wacht nog totdat het get[...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#16: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...]nken dat Gods liefde voorwaardelijk is, maar God heeft zijn liefde onvoorwaardelijk getoond door Zijn Zoon voor ons te geven. God had een bijzonder PLAN met Lea. Het ontstaan, het bestaan en de toekomst van het volk Israel is een wonder van God. God opende de baarmoeder van Lea. Bij de geboorte van Ruben riep zij de naam van de Here aan. De Here [...]"
Trefwoorden: Horen


#17: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"[...], allerlei eigen werken etc. Maar God geeft een bedekking voor onze (geestelijke) naaktheid: het bloed van een Lam. God gaat door met Zijn verlossingsPLAN (het Lam dat de zonden van de wereld weg nam) in het leven van alle mensen: Abraham, Isaac, de verlossing van het volk Israel uit Egypte enz. Op de tiende Nissan moest het Lam in huis worden geha[...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#18: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"[...] wetenschap het voor het zeggen. We kunnen niet alles begrijpen, maar we mogen alles zien door Gods ogen, door de ogen van Gods Woord. We zien dat de PLANnen van Haman verhinderd werden, maar wel door NaziDuitsland zijn uitgevoerd. Er is nu veel verbittering bij de Joden. We mogen hen vertellen dat wij ze liefhebben, omdat onze Heiland een Jood is.[...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


#19: "Israel, Gods oogappel"

Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010.

"[...]pel van onze ouders, maar wij zijn kostbaar in Gods ogen. Onze oogappels zijn zeer kwetsbaar. Israel is zeer kwetsbaar, maar God laat nooit varen het PLAN waaraan Hij begonnen is. God laat door Israel zien wat het betekent om Gods oogappel te zijn. Door Israel is het licht van God tot ons gekomen. Ondanks de ontrouw van Israel bleef God getrouw en [...]"
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader


#20: "De onthulling: het geheimenis van de gemeente"

Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010.

"Wij worden snel heen en weer geslingerd door allerlei leer. We weten te weinig over het geheimenis van de gemeente. God heeft een PLAN met de volken, met Israel en met de gemeente. In het begin van de Bijbel handelt God met alle volken. Vervolgens kiest God ??n mens: Abram. Uit Abram komt het Joodse volk voort. Hij toont Zijn liefde door het volk v[...]"
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente


#21: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"[...]gheid). De Here Jezus is niet alleen voortgekomen uit Israel (rijsje, spruit), maar is ook de Schepper ( de wortel) van het volk Israel. God zal Zijn PLAN met Israel uitvoeren, Hij houdt vast aan Zijn beloften. Wij mogen bidden voor het volk Israel; voor hun behoud en voor hun terugkeer. De Here is onze gerechtigheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd.[...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


#22: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]jgt nog in Zijn liefde, maar binnenkort zal Hij spreken. De wereld keert zich steeds meer tegen Israel, maar de Koning van Israel komt. God heeft een PLAN met ons, met Israel en met de wereld. Het PLAN is de verheerlijking van Jezus Christus. De liefde van God was dat Hij Zijn Zoon gaf om ons van de eeuwige dood te redden. De Here Jezus zal oordele[...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


 

Gevonden:

Er zijn 22 preken gevonden over: 'Plan'.