#1: "Pinksteren"

Door broeder D. Steenhuis op 20 mei 2018.
Trefwoorden: Wind, Vlammend vuur, Vrijstad


#2: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"De Heilige Geest is gekomen en als wij tot geloof in de Here Jezus Christus komen, dan komt de Heilige Geest in ons. Vanaf dat moment zijn wij deelgenoten van de goddelijke natuur geworden. Op dat moment zijn wij gedoopt in de Heilige Geest en behoren wij tot het lichaam van Christus. Vanaf dat moment complementeren wij de Here Jezus Christus. Op [...]"
Trefwoorden: PINKSTEREN, Heilige Geest, Spijsoffer


#3: "Ontstaan van de Gemeente"

Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2016.
Trefwoorden: Heilige Geest, Profetie, PINKSTEREN


#4: "Na Pinksteren"

Door broeder J. Nugter op 31 mei 2015.
Trefwoorden: Getuigen, Zendingsbevel


#5: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"[...] doden opgestaan. De beweegbroden waren ook eerstelingen nadat de graanoogst was binnengehaald. De beweegbroden wijzen ook op de Here Jezus Christus. PINKSTEREN is een oogstfeest. Op de pinksterdag was er sprake van twee groepen mensen: joden en jodengenoten d.w.z. heidenen die het joodse geloof hadden aangenomen. Beide groepen behoren tot hetzelfd[...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest


#6: "Het Licht van de wereld"

Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014.

"De kerk is na PINKSTEREN enorm gegroeid door het doorgeven van het evangelie en door het uitleven van het evangelie (licht zijn in deze wereld). Wij zijn het licht van de wereld. Wij en ook de wereld ervaren dat niet altijd zo. Het is alleen door genade dat we het licht van de wereld zijn. De bron van het licht is Christus. Licht is een bron van [...]"
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis


#7: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"De Here Jezus Christus had beloofd de Heilige Geest uit te storten. De Heilige Geest werd uitgestort op het Joodse Pinksterfeest, het Wekenfeest. PINKSTEREN is de vervulling van het werk van Christus. Het gaat om Hem, niet om de bijzondere tekenen. Wij hebben de Heilige Geest als gave ontvangen. Er is geen belofte dat wij alle gaven zullen ontvange[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#8: "Wat wij niet kunnen; dat doet God"

Door broeder B. van Twillert op 19 mei 2013.
Trefwoorden: Heilige Geest, PINKSTEREN, Geest van Christus


#9: "De feesten des HEEREN: Pinksteren"

Door broeder H. van de Lagemaat op 1 februari 2012.
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, Shevoeoot, PINKSTEREN


#10: "Hoe de Heilige Geest in u werkt"

Door broeder J. Heijdeman op 19 juni 2011.
Trefwoorden: Heilige Geest, PINKSTEREN, Volgen


#11: "Pinksteren"

Door broeder B. van der Bosch op 12 juni 2011.
Trefwoorden: Genezing, Getuigenis, Heilige Geest


#12: "Over de Heilige Geest / Pinksteren"

Door broeder J. Nugter op 28 mei 2010.
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: Heilige Geest, PINKSTEREN


#13: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"Vijftig dagen na de uittocht uit Egypte werd de wet aan Israel gegeven. Er kwamen toen 3000 Israelieten om. Vijftig dagen na Pasen werd de Heilige Geest uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot geloof; leven werd gegeven in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de [...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, PINKSTEREN


 

Gevonden:

Er zijn 13 preken gevonden over: 'Pinksteren'.