Preken over: "Petrus"

"De laatste boodschap van Petrus"
Door broeder A. van den Berk op 14 januari 2024
Trefwoorden: Bekering, Vernietiging, Verwachting

"Navolging"
Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen

"Na een turbulente week zocht Petrus de rust op door te gaan vissen. Na het vissen zien Petrus en de andere discipelen de Here Jezus Christus en zij ho[...]"

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]t nieuwe testament zijn de christenen verstrooid. Petrus wees deze christenen op de geweldige toekomst die ons te wachten staat. We weten waar we naar[...]"

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...]istus. Die offers komen terug in de toespraak van Petrus. Er werd een relatie gelegd tussen Pesach (schuld- en zondoffer) en de pinksterdag. Er werd v[...]"

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...]elovigen) over 'deze Jezus'. De tweede keer sprak Petrus tegen de Israelieten ( ongelovigen) over 'deze Jezus'. We leven in een tijd waarin veel pro[...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"Tijdens het vissen werden Petrus en Andreas geroepen door de Here Jezus Christus. Zij gaven direct gehoor en volgden Hem. Wij kunnen in beslag genomen[...]"

"Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"
Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde

"[...] voor de discipelen zorgen. De Here Jezus heeft Petrus, maar ook ons, nogmaals gevraagd: 'heeft u mij waarlijk lief?" Een drievoudige vraag na een d[...]"

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...]de wereld en al het gebeuren vast in Zijn handen. Petrus heeft ook de heerlijkheid van God mogen zien. Vervolgens heeft Petrus veel over het lijden ge[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...]zeer rijk, omdat we Gods Geest hebben ontvangen. Petrus haalde in zijn toespraak voortdurend teksten uit het Oude Testament aan om te laten zien dat [...]"

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"[...]adde, de discipelen sliepen terwijl Hij streed en Petrus Hem verloochende. Ook zal in de nabije toekomst de goddeloze opstaan tegen de Here Jezus Chri[...]"

"De houding van een christen"
Door broeder J. Nugter op 20 januari 2012
Uit de serie: "De eerste Petrus-brief".
Trefwoorden: Houding, Christen

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]) en de drie grote nieuwtestamentische apostelen (Petrus, Paulus en Johannes) hebben een ontmoeting met God of de verheerlijkte Heer Jezus gehad. De H[...]"

"De roeping van een christen tot eenheid"
Door broeder J. Nugter op 16 december 2011
Uit de serie: "De eerste Petrus-brief".
Trefwoorden: Roeping, Christen, Eenheid

"De hoop van een christen"
Door broeder J. Nugter op 28 oktober 2011
Uit de serie: "De eerste Petrus-brief".
Trefwoorden: Hoop, Christen

"Gehoorzaamheid"
Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop

"[...]lus geloofde Gods Woord en liet zich dopen. Simon Petrus kreeg de opdracht om naar een aanvoerder van het vijandige leger te gaan, Cornelius. Petrus k[...]"

"Eerste brief van Petrus: Inleiding"
Door broeder J. Nugter op 21 september 2011
Uit de serie: "De eerste Petrus-brief".
Trefwoorden: Brief, Petrus

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"[...] verootmoedigde de koning zich niet voor God. Ook Petrus ontkende de Here Jezus te kennen, toen zijn geloof op de proef werd gesteld. Wat gebeurt er m[...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]ren tot uiting. Profeteren is spreken namens God. Petrus gaf aan dat er een voorproefje gebeurde van de profetie van Joel. De beloften in deze profeti[...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"Petrus werd gevangen gezet ten dage van het Paasfeest. God brak al onze banden en maakte ons waarlijk vrij. Zijn wij waarlijk vrij? De Here Jezus is v[...]"

"De voetwassing: Hem navolgen"
Door broeder A. van den Berk op 7 februari 2010
Trefwoorden: Vernedering, Voetwassing, Liefde

"[...]liefde; door het stof wil Hij gaan. <br/> <br/> Petrus moest eerst gehoorzamen voordat hij begreep wat de bedoeling was. Petrus moest leren om de hu[...]"