Preken over: "Paulus"

"Paulus over Israel"
Door broeder D. Steenhuis op 6 januari 2020
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Israel, Profetie, Doop

"Paulus over de Gemeente"
Door broeder D. Steenhuis op 2 december 2019
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Huis van Christus, Bruid van Christus

"Opname van de Gemeente: Paulus leert dit thema"
Door broeder D. Steenhuis op 5 november 2018
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname

"Slaaf van Jezus Christus en hemelburger"
Door broeder N. Groot op 12 februari 2017
Trefwoorden: Paulus, Volmaaktheid, Boek des levens

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]de angst voor de dood. Op weg naar Jeruzalem had Paulus geen goed uitzicht. Hij stond lijden te wachten; het was Gods weg met Paulus en God zal Paulu[...]"

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"Wij moeten voortdurend keuzes maken. Paulus leek te kunnen kiezen tussen sterven en blijven leven. Paulus wist dat God nog een taak had op deze werel[...]"

"Het is mij goed verdrukt te zijn geweest"
Door broeder A. Haverkamp op 12 juli 2015
Trefwoorden: Verdrukking, Waarom, Paulus

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"Paulus had een bewogen hart voor zijn eigen volk Isra?l. Paulus ging altijd eerst naar de synagoge en daarna naar de heidenen. Paulus had verdriet omd[...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...]est ging gepaard met veel uiterlijke tekenen. Aan Paulus is het geheimenis wat betreft de gemeente geopenbaard. Als wij meer willen weten over de geme[...]"

"De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 8"
Door broeder G. de Koning op 11 april 2014
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Zoon van God, Kind van God

"De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 7"
Door broeder G. de Koning op 14 februari 2014
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Romeinenbrief, Wet, Zonde

"Kracht van ons getuigenis"
Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014
Trefwoorden: Geur, Christus

"Paulus kende vele zorgen. Iedereen heeft zijn eigen zorgen in deze gevallen wereld. Te midden van onze zorgen, worden wij meegenomen in de zegetocht v[...]"

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]en uitwerken als wij God gehoorzaam willen zijn. Paulus heeft slechts drie sabbatten lang onderwijs gegeven aan de gemeente in Thessalonica. In zijn [...]"

"De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 6"
Door broeder G. de Koning op 25 oktober 2013
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Romeinenbrief, Zonde, Heiligheid

"Ons behoudenis in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus

"Paulus voerde een strijd. Wij zijn tot het inzicht gekomen, dat in ons leven om Jezus Christus alleen gaat. Het gaat in eerste instantie niet om ons b[...]"

"Broeders en zusters"
Door broeder J. Nugter op 23 september 2012
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid

"Epafroditus werd de broeder van Paulus genoemd. In Christus zijn wij ??n. Door genade, door het offer van Jezus Christus zijn wij broeders en zusters.[...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...] we elkaar corrigeren, moeten we in gebed gaan. Paulus vraagt Timote?s anderen te bevelen te stoppen om het evangelie te bedekken met de wet of met [...]"

"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"
Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids

"[...]baar zijn en bekwaam en voorbereid op zwaar weer. Paulus bereid de gemeente voor op zwaar weer. Hij maakte Christus meer bekend. Christus is het Hoofd[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...]ons zo weinig wat we hebben ontvangen. Daarom bad Paulus dat wij vervuld worden met Gods Geest. Wij behoren steeds verder te groeien in de kennis en h[...]"

"Ik weet het…. Ik weet het"
Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite

"[...]ilde in Zijn lijden vruchtbaar zijn voor ons. Ook Paulus wilde voor alles vruchtbaar zijn (2 Korinthe 12:7 tot 9) en daarna zijn lijden vergeten. Wa[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]drie grote nieuwtestamentische apostelen (Petrus, Paulus en Johannes) hebben een ontmoeting met God of de verheerlijkte Heer Jezus gehad. De Here Jezu[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]en De gemeente was altijd een geheimenis geweest. Paulus mocht de rijkdom van dit geheimenis bekend maken. We hebben een hemelse roeping ontvangen met[...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"Jeremia was, net als Paulus, een profeet voor Israel en de volken ondanks gevangenschap. Jeremia bracht een onpopulaire boodschap aan een volk wat nie[...]"