#1: "Niemand kan zomaar aan de opstanding voorbij gaan"

Door broeder A. van den Berk op 1 april 2018.
Trefwoorden: PASEN, Opstanding, Zaaien


#2: "De opstanding van de Heere Jezus / De zweetdoek"

Door broeder P. van der Lugt op 27 maart 2016.
Trefwoorden: PASEN, Zweetdoek, Opstanding


#3: "Jozef leeft. Jezus leeft!"

Door broeder A. Haverkamp op 5 april 2015.
Trefwoorden: PASEN, Verzoening, Jozef


#4: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"[...] om een teken. De theologen moeten het doen met het teken van Jona: de Zoon des mensen in het hart van de aarde gedurende drie dagen en drie nachten. PASEN, het is een getuigenis voor ongelovigen. Het getuigenis van gelovigen is dat we een zijn geworden in Zijn dood en Zijn opstanding zichtbaar gemaakt in de doop. Jona was ongehoorzaam. Hij vluchtt[...]"
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis


#5: "De wonderlijke dagen van goede vrijdag tot pasen"

Door broeder B. van der Bosch op 31 maart 2013.
Trefwoorden: Opstanding van Christus, PASEN, Dienen


#6: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"Wij doen ons best om de eerste, de beste te zijn, maar we moeten leren om te verliezen. De Here Jezus Christus is de Eerste die de dood heeft overwonnen. Hij is de Oorsprong van het leven. Hij is Begin van alles. Hij is de Schepper van al het leven. Na de zondeval heeft God in Christus een nieuw begin gemaakt; de dood is definitief overwonnen. [...]"
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, PASEN


#7: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"God kent ons bij onze naam. Wij zijn geen nummer voor God. Toen David hoorde over de belofte van de Messias als een van zijn nakomelingen, wilde hij graag een huis voor God bouwen. Maar God bouwde een 'huis' voor David. Davids naam betekent 'de geliefde'. In het Mattheus evangelie wordt drie keer 'de geliefde' genoemd, waarmee de Here Jezus (Zoon[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, PASEN


#8: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"[...]et is voor mensen geen aantrekkelijke boodschap het evangelie confronteert ons met onze zonden. Velen ergeren zich aan het evangelie. Vlak voor het PASEN hadden de Joden hoge verwachtingen van de Here Jezus. Zij riepen Hosanna: verlossing, nu! De Grieken wilden de Here Jezus zien als genezer, wonderdoener, maar Hij antwoordde dat Hij zou lijden e[...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#9: "De feesten des HEEREN: Pesach "

Door broeder H. van de Lagemaat op 2 november 2011.
Uit de serie: "De feesten des HEEREN".
Trefwoorden: Feesten, PASEN, Pesach


#10: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"Vijftig dagen na de uittocht uit Egypte werd de wet aan Israel gegeven. Er kwamen toen 3000 Israelieten om. Vijftig dagen na PASEN werd de Heilige Geest uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot geloof; leven werd gegeven in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de [...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#11: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]e wikkelen. Zo kunnen wij tot levend geloof zijn gekomen, maar we zijn nog verblind en hebben andere mensen nodig om onze banden af te wikkelen. Na PASEN is de dood overwonnen. Petrus hoefde niet te sterven na PASEN. Hij werd bevrijd. Er was een gemeente die bad voor hem. Een engel kwam tot Petrus, maar sprak hem wel aan op zijn wil; hij moest op[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


#12: "De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"

Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010.

"Het leven is moeilijk, 't Gaat niet altijd goed. Donkere wolken tussen ons en de zon. We mogen blij zijn omdat Jezus voor ons gekomen is.

Men zegt dat indertijd tussen de 250. 000 tot 300. 000 mensen in Jeruzalem waren gekomen om het Paasfeest te vieren Een Jood ging niet door Samaria heen, maar door het Overjordaanse en via Jericho [...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, PASEN


 

Gevonden:

Er zijn 12 preken gevonden over: 'Pasen'.