#1: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...]s komen als Leeuw van Juda om Zijn volk te verlossen. Bij zijn eerste komst heeft Hij ons verlost van onze grootste vijand: ons zondig hart. Er is nu OVERWINNING mogelijk in Christus Jezus. [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#2: "Joel - Jahweh is groot - Deel 1"

Door broeder J. Brouwer op 13 september 2015.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Oordeel, Oproep, OVERWINNING


#3: "Het leven van Simson - Deel 2"

Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014.

"[...] ons leven tot Zijn eer. De ene dag overwon Simson een leeuw, de volgende dag werd hij verslagen door de tranen van een vrouw. Wij kunnen een geloofsOVERWINNING meemaken. Vaak is de boze er dan opuit om ons onderuit te halen. Simson had een voorbeeld moeten zijn, maar hij maakte zoveel fouten. Toch ging God verder met Simson in Zijn trouw. Wij lev[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus


#4: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]lek was nog steeds aanwezig. Ook wij hebben nog steeds te maken met de duivel, de zonde en de dood, maar we mogen weten dat de Here Jezus Christus de OVERWINNING volledig en definitief zal maken. De Here Jezus Christus draagt ons op Zijn schouders. Hij gedenkt ons. Hij draagt ons dag aan dag in het hemelse heiligdom. De Here Jezus Christus draagt[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#5: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"[...] Heere trekt voor ons uit. Hij heeft de dood overwonnen aan het kruis. Hij zal de vijand verslaan en de vijand aan ons onderwerpen. De Heere heeft de OVERWINNING behaal, maar geeft ons ook verantwoording. Hij wil dat wij de wapenrusting (de Here Jezus Christus Zelf) aandoen. De Heere gaat met ons mee in de geestelijke strijd. Hij wil ons bemoedigen[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#6: "Vertrouwen in God "

Door broeder H. Huijzer op 7 maart 2010.

"[...]d.

Gevolgen van het vertrouwen in God. Let op niet de basis, maar de gevolgen zijn:
Zegen ontvangen (Jer 17:78, Ps 28:7)
OVERWINNING (1 Kron 5:20)
Redding, soms op een wijze die u niet had voorzien, vul dat niet voor God in (Ps 22:5)
Verkwikking, God weet wat u nodig heeft (Spr 28:25)
OVERWINNING va[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen, Bekering


#7: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...]Samuel een lam heeft geofferd, antwoordde God en deed de Filistijnen de nederlaag lijden. Ons Lam, de Here Jezus, is geofferd en in Hem hebben wij de OVERWINNING. De steen "EbenHaezer" herinnerde de Israelieten aan Gods leiding en OVERWINNING, maar toch verlangden zij naar een aardse koning. Wij hebben ook de neiging om te verlangen naar een aardse[...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Overwinning'.