Preken over: "Overgave"

"Jozef in de put / U bent genoeg"
Door broeder J. Heijdeman op 14 mei 2023
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Overgave

"Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen!"
Door broeder G. Vochteloo op 11 april 2021
Trefwoorden: Woord van God, Overgave, Dankzegging

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]ristus en onze zonden belijden. Bekering betekent Overgave en het breken met de huidige wereld. De vrouw uit Lukas 7 liet dit zien. Zij mocht komen to[...]"

"Overgave"
Door broeder G. van Wijngaarden op 23 april 2017
Trefwoorden: Toewijding, Overgave, Verlangend

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...]eilige Geest ontvangen. Pinksteren is toewijding, Overgave aan de Here Jezus Christus. Wij mogen Zijn gemeente vormen. [...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]f God ons wil doorgronden, met andere woorden een Overgave aan God. In ons leven is het regelmatig nodig om opruiming te houden. Koning Hizkia hield o[...]"

"De weg van de goddelozen / die rechtvaardig zijn"
Door broeder J.H. Meinema op 27 maart 2011
Trefwoorden: Vertrouwen, Verwachting, Overgave

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"[...]lleen God te dienen. Bekering betekent een totale Overgave aan God. Na een volledige Overgave zullen we God weer ervaren in ons leven, maar de problem[...]"