#1: "Beelden uit het oude testament"

Door broeder D. Steenhuis op 3 september 2018.
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname


#2: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]s getuigenis te verbergen. Isra?l moest bidden voor de goddeloze steden waarin ze woonden. We mogen bidden voor die over ons aangesteld zijn. In het OUDE TESTAMENT waren de Isra?lieten in ballingschap gevoerd. In het nieuwe testament zijn de christenen verstrooid. Petrus wees deze christenen op de geweldige toekomst die ons te wachten staat. We we[...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#3: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...]efhebben en Hem willen volgen. Wij zijn zeer rijk, omdat we Gods Geest hebben ontvangen. Petrus haalde in zijn toespraak voortdurend teksten uit het OUDE TESTAMENT aan om te laten zien dat het lijden, de opstanding, de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest is voorzegd. De hele toespraak gaat over het vervulde werk van de Here Jezus Chr[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#4: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"[...]optocht eindigde in het beoogde doel. David verlangde om de ark naar Jeruzalem te brengen. De ark (van God) was de troon van God op aarde tijdens het OUDE TESTAMENT. David verlangde naar de aanwezigheid van God in Jeruzalem en onder de mensen. Schijnbaar had men veel eerbied voor de ark. De ark werd gezet op een nieuwe wagen. De ark dreigde van de [...]"
Trefwoorden: Optocht


#5: "Opklimmen naar de hemel"

Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014.

"[...]erug in de vier wezens (engelen). Hij is de Schepper van de hemel en aarde. Hij heeft ons zeer wonderbaar toebereid. We vinden veel aspecten van het OUDE TESTAMENT terug in het boek Openbaring. [...]"
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God


#6: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"[...]heden. Er is maar een klein groepje gelovigen dat de Messias bleef verwachten. Die tijd lijkt veel op onze tijd. De Here Jezus Christus wordt in het OUDE TESTAMENT Heere (met kleine letters) genoemd. God wordt in het OUDE TESTAMENT HEERE (met hoofdletters) genoemd. Plotseling zou de Here in de tempel verschijnen. Nu is ons lichaam een tempel van G[...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#7: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"Het OUDE TESTAMENT eindigt met de aankondiging van de komst van Elia. Het nieuwe testament begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de doper, die in de kracht van Elia zou optreden. We hebben het complete Woord van God ontvangen. We hebben geen extra ervaring nodig waar Zacharia om vroeg. Johannes naam betekent 'de Here is genadig'.[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#8: "De bruid in het oude en nieuwe testament"

Door broeder D. Steenhuis op 14 mei 2012.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Hooglied, Nieuwe testament, OUDE TESTAMENT


#9: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"De bijbel staat vol van Hem, die komen zou, die gekomen is en die komen zal. Het OUDE TESTAMENT staat in het teken van de komst van de Messias (Gen. 3). Die komst zou niet zonder moeite plaatsvinden, maar de Messias zal overwinnen. Hij is Silo: de Messias (Gen. 49:10), die recht heeft op het koningschap. Hij is de Vredebrenger. Num. 24:17 deze pr[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#10: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"De gemeente is een geestelijk huis (Ef. 2:17 tot 21). De gemeente wordt beschreven met beelden uit het OUDE TESTAMENT. Niet het gebouw, maar de mensen van de gemeente vormen het huis van God. God had de tempel, gebouwd tijdens koning Salomo, vervuld met Zijn heerlijkheid. Bij de tweede tempel kunnen we niet lezen dat God de tempel had vervuld, maar[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#11: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...]lamatie van Gods heerlijkheid. Als wij alles van God verwachten, dan kan Hij meer doen dan wij verwachten. God is niet veranderd ten opzichte van het OUDE TESTAMENT, alleen de weg tot God is veranderd. Wij hebben genade ontvangen door Jezus Christus, maar God is nog steeds heilig. In de ogen van God zijn wij zondig en onrein, maar in de Here Jezus [...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#12: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"Wij krijgen hoop door wat in het OUDE TESTAMENT is geschreven. De gehele Bijbel gaat over wie God is. De gehele Bijbel verwijst naar Christus. Het manna is een beeld van Christus. Hij is het Brood des levens. We moeten het niet alleen weten, maar ook het Brood des levens nemen. We mogen ons voeden met het Woord van God (Christus is het vleesgeworde[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


 

Gevonden:

Er zijn 12 preken gevonden over: 'Oude testament'.