Preken over: "Oude testament"

"Beelden uit het oude testament"
Door broeder D. Steenhuis op 3 september 2018
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]bidden voor die over ons aangesteld zijn. In het Oude testament waren de Israelieten in ballingschap gevoerd. In het nieuwe testament zijn de christe[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...]lde in zijn toespraak voortdurend teksten uit het Oude testament aan om te laten zien dat het lijden, de opstanding, de hemelvaart en de uitstorting v[...]"

"Een nieuwe start maken"
Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014
Trefwoorden: Optocht

"[...]an God) was de troon van God op aarde tijdens het Oude testament. David verlangde naar de aanwezigheid van God in Jeruzalem en onder de mensen. Schijn[...]"

"Opklimmen naar de hemel"
Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God

"[...]rbaar toebereid. We vinden veel aspecten van het Oude testament terug in het boek Openbaring. [...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...]p onze tijd. De Here Jezus Christus wordt in het Oude testament Heere (met kleine letters) genoemd. God wordt in het Oude testament HEERE (met hoofdl[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"Het Oude testament eindigt met de aankondiging van de komst van Elia. Het nieuwe testament begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de [...]"

"De bruid in het oude en nieuwe testament"
Door broeder D. Steenhuis op 14 mei 2012
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Hooglied, Nieuwe testament, Oude testament

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]e komen zou, die gekomen is en die komen zal. Het Oude testament staat in het teken van de komst van de Messias (Gen. 3). Die komst zou niet zonder mo[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...] De gemeente wordt beschreven met beelden uit het Oude testament. Niet het gebouw, maar de mensen van de gemeente vormen het huis van God. God had de [...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...]chten. God is niet veranderd ten opzichte van het Oude testament, alleen de weg tot God is veranderd. Wij hebben genade ontvangen door Jezus Christus,[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"Wij krijgen hoop door wat in het Oude testament is geschreven. De gehele Bijbel gaat over wie God is. De gehele Bijbel verwijst naar Christus. Het man[...]"