#1: "Eén ding"

Door broeder G. Vochteloo op 24 september 2017.
Trefwoorden: OUDE LEVEN, Alleen zijn met de Heere, Huis van God


#2: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...] brief te beginnen met dankzegging, omdat hij de gemeenteleden zag als nieuwe scheppingen. Wij hebben Gods genade ontvangen en door die genade is het OUDE LEVEN voorbij en het nieuwe leven groeit in ons. Kiezen wij om te leven vanuit het nieuwe leven? Paulus verlangde om de gemeente te ontmoeten om het geloof te versterken. Kiezen wij ervoor om te [...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#3: "Zijn we hemels of aards gericht?"

Door broeder B. van der Bosch op 1 juni 2014.

"[...]ente die nog steeds aards gericht zijn en leven als vijanden van het kruis. Er is geen onderworpenheid aan Christus en aan Zijn Woord. Zij willen het OUDE LEVEN niet opgeven. De Here Jezus Christus is voor ons gestorven, opdat wij zouden sterven aan ons eigen ik en ons hart weer totaal wordt veranderd. Wij zijn met Hem verbonden. Hij is altijd bij [...]"
Trefwoorden: Hemel


#4: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"[...]gestaan. Ons leven is met Christus verborgen in God. Christus wil het onvergankelijke leven openbaren. Ons nieuwe leven is Christus zondigt niet. Het OUDE LEVEN op deze aarde is nog steeds zondig. We moeten onze zonden (in het OUDE LEVEN) belijden. God is rechtvaardig. Hij heeft onze zonden vergeven.[...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Oude leven'.