Preken over: "Opwekking"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...]zijn! Opstanding heeft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een geestelijke betekenis; we zijn opgewekt uit de dood, maar we zijn nog niet opges[...]"

"Gehoorzaamheid"
Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop

"[...]. Filippus kreeg halverwege zijn bediening in een Opwekking, de opdracht om op het heetst van de dag naar een eenzame weg te gaan. Filippus gehoorzaam[...]"

"Een grote opwekking"
Door broeder D. Steenhuis op 10 januari 2011
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Opwekking

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God

"[...]ippus had een bediening in Samaria, midden in een Opwekking. Door Gods Geest wordt Filippus weggestuurd naar een eenzame weg (weg van de bediening die[...]"