#1: "Wat gebeurt er dan met Israel?"

Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2019.
Uit de serie: "OPNAME van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Israel, OPNAME, Gemeente


#2: "Wat doet de Gemeente daar?"

Door broeder D. Steenhuis op 1 april 2019.
Uit de serie: "OPNAME van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Vaderhuis, Gouden stad


#3: "Waar is de Gemeente dan?"

Door broeder D. Steenhuis op 4 maart 2019.
Uit de serie: "OPNAME van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Gemeente, OPNAME


#4: "Opname voor de grote verdrukking?"

Door broeder D. Steenhuis op 4 februari 2019.
Uit de serie: "OPNAME van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: OPNAME, Verdrukking, Kruiswoorden


#5: "De onderlinge bijeenkomst"

Door broeder D. Steenhuis op 7 januari 2019.
Uit de serie: "OPNAME van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Bijeenkomst


#6: "Hoe gaat die opname in zijn werk?"

Door broeder D. Steenhuis op 3 december 2018.
Uit de serie: "OPNAME van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: OPNAME, Wolken


#7: "Opname van de Gemeente: Paulus leert dit thema"

Door broeder D. Steenhuis op 5 november 2018.
Uit de serie: "OPNAME van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: OPNAME


#8: "Wat zei de Heere Jezus er van?"

Door broeder D. Steenhuis op 2 oktober 2018.
Uit de serie: "OPNAME van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: OPNAME


#9: "Beelden uit het oude testament"

Door broeder D. Steenhuis op 3 september 2018.
Uit de serie: "OPNAME van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: OPNAME


#10: "Hemelvaart en Wederkomst"

Door broeder B. van der Bosch op 10 mei 2018.
Trefwoorden: Hemelvaart, OPNAME, Wederkomst


#11: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"[...]en, dan begint God met Zijn plan in ons leven. Hij heeft ons een plaats bereid in het vaderhuis. We zullen eeuwig met Hem zijn in heerlijkheid. Na de OPNAME zal de antichrist openbaar worden. Er breekt een periode van zeven jaren aan waarin grote rampen over de aarde komen. De wereld zal Israel proberen te vernietigen. Dan zal de Here Jezus Christu[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#12: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]ders. Ons lichaam is de tent waarin wij nu nog wonen. Het zal heel bijzonder zijn als wij met onze woning uit de hemel overkleed zullen worden bij de OPNAME van de gemeente. Jonadab: de Heere wil voortdurend. God wil dat alle mensen behouden worden. De mens wil zijn eigen weg uit stippelen, maar de Here Jezus Christus bad in de hof van Gethsemane [...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#13: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"Onze hoop is gericht op de OPNAME van de gemeente en de wederkomst van Christus. De hoop van de Joden is gericht op de vrede van Jeruzalem, maar de vrede van Jeruzalem lijkt verder weg dan ooit. De Messias, Jezus Christus, is de Hoop van Israel. De Here Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van Israel. Israel moet tot inkeer komen[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën


#14: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...]orden. Voor de gelovige in Christus: Vrijmoedigheid, wanneer hij (voor de grote verdrukking) geopenbaard zal worden. Johannes heeft het hier over de OPNAME van de gemeente; het moment dat de bazuin zal klinken; de doden in Christus opgewekt worden in een verheerlijkt lichaam; de dan nog levende gelovigen veranderd worden met ook een verheerlijkt l[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#15: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...]dat God nog een taak had op deze wereld. Paulus zag winst in beide opties. Eerder leefde Paulus (en de gemeente) in de sterke verwachting dat hij de OPNAME van de gemeente mee zou maken. Paulus leefde voor de Here Jezus Christus en wist daarom niet te kiezen tussen sterven en leven. Gemeenschap aan het evangelie betekent dat wij geen consumenten[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#16: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...] We leven in een tijd waarin veel profetieen vervuld worden. We weten dat onze verlossing nabij is. De discipelen bleven naar de hemel staren bij de OPNAME van de Here Jezus Christus. Zij verwachtten hun verlossing. Het was een intieme gebeurtenis. De Here Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen voor de gelovigen. Petrus sprak over 'deze Jezus die[...]"
Trefwoorden: Jezus, OPNAME, Wederkomst


#17: "Voorbede is belangrijk"

Door broeder D. Baarsen op 10 augustus 2014.

"Bekijk de video-OPNAME op de website van Dick Baarsen.[...]"
Trefwoorden: Voorbede, Volharding, Bron van levend water


 

Gevonden:

Er zijn 17 preken gevonden over: 'Opname'.