#1: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"[...]e toekomst. Voor ons mag het nu al een zekerheid zijn! Opstanding heeft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een geestelijke betekenis; we zijn OPGEWEKT UIT DE DOOD, maar we zijn nog niet opgestaan uit de dood. We zijn opgewekt en we hebben deel aan de opstanding van Christus, we zijn geplaatst in de hemelse gewesten in Christus. We hebben zo[...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#2: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"Wij doen ons best om de eerste, de beste te zijn, maar we moeten leren om te verliezen. De Here Jezus Christus is de Eerste die de dood heeft overwonnen. Hij is de Oorsprong van het leven. Hij is Begin van alles. Hij is de Schepper van al het leven. Na de zondeval heeft God in Christus een nieuw begin gemaakt; de dood is definitief overwonnen. [...]"
Trefwoorden: Eerstgeborene, OPGEWEKT UIT DE DOOD, Pasen


#3: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"De Thessaloncenzen hadden zich bekeerd van de afgoden. Ook nu zijn er afgoden (uit de Griekse cultuur: Zeus, Apollo, Artimis, Diana etc. ): immoraliteit, ontrouw, homoseksualiteit, etc. tijdens de Olympische Spelen wordt Zeus aanbeden. Zeus is de vergoddelijkte mens, wat sterk terug te zien is in het humanisme. Overal zien we afbeeldingen met Zeus [...]"
Trefwoorden: Afgoden, OPGEWEKT UIT DE DOOD


 

Gevonden:

Er zijn 3 preken gevonden over: 'Opgewekt uit de dood'.