Preken over: "Opgewekt"

"Hoop"
Door broeder J. Nugter op 24 maart 2024
Trefwoorden: Hoop, Opgewekt uit de dood, Opstanding

"De Here Jezus is opgestaan uit de doden"
Door broeder J. Nugter op 8 april 2018
Trefwoorden: Opstanding, Dood, Opgewekt

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]t dat de bazuin zal klinken; de doden in Christus Opgewekt worden in een verheerlijkt lichaam; de dan nog levende gelovigen veranderd worden met ook e[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...] in onze plaats. Maar God greep in. Hij heeft Hem Opgewekt. Vandaag gaat het om de verheerlijking van Gods Zoon, Jezus Christus. Dit is Pasen!. Aan de[...]"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...]ssenzen ook aan ons gericht. We zijn met Christus Opgewekt door de liefde van God. Gods genade is zo groot: Hij heeft dat laten zien in Zijn Woord en [...]"

"Jezus Christus: de Eersteling"
Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...]zus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is Opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe schepping. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van God [...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...]orven tot een volkomen verzoening. Lazarus werd Opgewekt uit de doden, maar hij was nog gebonden. Andere mensen moesten hem helpen om zijn banden af[...]"