#1: "De Here Jezus is opgestaan uit de doden"

Door broeder J. Nugter op 8 april 2018.
Trefwoorden: Opstanding, Dood, OPGEWEKT


#2: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...]rdrukking) geopenbaard zal worden. Johannes heeft het hier over de opname van de gemeente; het moment dat de bazuin zal klinken; de doden in Christus OPGEWEKT worden in een verheerlijkt lichaam; de dan nog levende gelovigen veranderd worden met ook een verheerlijkt lichaam en beide groepen zo tezamen opgenomen worden de Here tegemoet in de lucht (1[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#3: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"[...]k het leven van Jona omhoog. De Here Jezus Christus was drie dagen en drie nachten in het dodenrijk in onze plaats. Maar God greep in. Hij heeft Hem OPGEWEKT. Vandaag gaat het om de verheerlijking van Gods Zoon, Jezus Christus. Dit is Pasen!. Aan de verheerlijking ging een verschrikkelijke vernedering in onze plaats vooraf. We hebben nu een positi[...]"
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis


#4: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"Als we de Here kennen, dan is de brief aan de Kolossenzen ook aan ons gericht. We zijn met Christus OPGEWEKT door de liefde van God. Gods genade is zo groot: Hij heeft dat laten zien in Zijn Woord en zal het laten zien in de toekomst. Voor ons mag het nu al een zekerheid zijn! Opstanding heeft te maken met het lichaam. Opwekking heeft een geesteli[...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#5: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"Wij doen ons best om de eerste, de beste te zijn, maar we moeten leren om te verliezen. De Here Jezus Christus is de Eerste die de dood heeft overwonnen. Hij is de Oorsprong van het leven. Hij is Begin van alles. Hij is de Schepper van al het leven. Na de zondeval heeft God in Christus een nieuw begin gemaakt; de dood is definitief overwonnen. [...]"
Trefwoorden: Eerstgeborene, OPGEWEKT uit de dood, Pasen


#6: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"De Thessaloncenzen hadden zich bekeerd van de afgoden. Ook nu zijn er afgoden (uit de Griekse cultuur: Zeus, Apollo, Artimis, Diana etc. ): immoraliteit, ontrouw, homoseksualiteit, etc. tijdens de Olympische Spelen wordt Zeus aanbeden. Zeus is de vergoddelijkte mens, wat sterk terug te zien is in het humanisme. Overal zien we afbeeldingen met Zeus [...]"
Trefwoorden: Afgoden, OPGEWEKT uit de dood


#7: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"[...]hristelijke subcultuur. Het geloof is het eeuwige leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is OPGEWEKT in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe schepping. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van God en niet op woorden. Het gaat niet om de prediker, maar om de Heiland. Onze woorden schieten tekort o[...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#8: "Hoe worden wij vrij? "

Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010.

"[...]e banden en maakte ons waarlijk vrij. Zijn wij waarlijk vrij? De Here Jezus is voor onze zonden gestorven tot een volkomen verzoening. Lazarus werd OPGEWEKT uit de doden, maar hij was nog gebonden. Andere mensen moesten hem helpen om zijn banden af te wikkelen. Zo kunnen wij tot levend geloof zijn gekomen, maar we zijn nog verblind en hebben ande[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden over: 'Opgewekt'.