Preken over: "Opgestaan"

"Met Christus gekruisigd, gestorven en opgestaan"
Door broeder J.H. Meinema op 15 oktober 2023
Trefwoorden: Gekruisigd, Gestorven, Opgestaan

"De Heer is waarlijk, echt waar, opgestaan!"
Door broeder S. van Groningen op 12 april 2020
Trefwoorden: Opstanding, Opgestaan, Pasen

"De Here Jezus is opgestaan uit de doden"
Door broeder J. Nugter op 8 april 2018
Trefwoorden: Opstanding, Dood, Opgewekt

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]en als mens. Hij is onze plaats gestorven; Hij is Opgestaan en zit nu aan de rechter hand van God om voor ons te pleiten. Als wij tot de Here Jezus C[...]"

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...] In Christus zijn wij gestorven, begraven en weer Opgestaan. En nu leven wij voor en in Christus. Houd de zonden voor dood: besteed er geen aandacht m[...]"

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...]s Christus was als eersteling van tussen de doden Opgestaan. De beweegbroden waren ook eerstelingen nadat de graanoogst was binnengehaald. De beweegbr[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...]ekruisigde en opgestane Heer. De Heer is waarlijk Opgestaan. [...]"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...] zijn opgewekt uit de dood, maar we zijn nog niet Opgestaan uit de dood. We zijn opgewekt en we hebben deel aan de opstanding van Christus, we zijn ge[...]"

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]ding. Wij zijn in Christus gestorven, begraven en Opgestaan. We hebben nieuw leven ontvangen in Hem om voor Hem te leven. We hebben een boodschap ontv[...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...]geefs. Jezus Christus is onze plaats gestorven en Opgestaan. Als wij in Christus zijn, dan wij in Hem gestorven en Opgestaan. Ons leven is met Christu[...]"

"Jezus Christus: de Eersteling"
Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen

"[...]ledigheid. De Here Jezus Christus leeft, Hij is Opgestaan. Hij is de Oorsprong en de Eersteling. Hij staat aan het begin van alles en vooraan. Wij z[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...] vergeven, maar ook dat de Here Jezus Christus is Opgestaan en leeft. Jongelingen mogen weten dat de boze is overwonnen ( de strijd is gestreden). We [...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...]e ongerechtigheden gebracht aan het kruis. Hij is Opgestaan in kracht en leeft in ons![...]"

"Met Christus Opgestaan"
Door broeder J. Nugter op 22 oktober 2011
Uit de serie: "Samen met Jezus".
Trefwoorden: Christus

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"[...]ft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en Opgestaan. Wij mogen uit geloof leven. Wij zijn vreemdelingen, maar ook uitverkorenen van God. God h[...]"

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"[...]Waarom is de Here Jezus nu eigenlijk gestorven en Opgestaan? Wanneer je deze vraag stelt in een samenkomst en je zou alle goede antwoorden opschrijven[...]"

"Zonde en schuld"
Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging

"[...]e Jezus wil ons verlossen van onze zonden. Hij is Opgestaan en wil ons nieuw leven geven. Wij mogen in Hem leven. Wij mogen met vallen en struikelen l[...]"

"Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010
Trefwoorden: Schepper, Koning

"[...]gelen gesteld. Hij heeft voor ons geleden. Hij is Opgestaan en opgevaren naar de hemel. Hij is nu koning, maar oefent Zijn koningschap niet uit. Als d[...]"