Preken over: "Opdracht"

"Verbonden aan één Man"
Door broeder B. van den Bosch op 20 maart 2022
Trefwoorden: Trouw, Verleiding, Opdracht

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...]ers, zwakker is dan Jezus liefde. Petrus kreeg de Opdracht om de schapen en de lammeren van het huis Israel te hoeden.[...]"

"Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"
Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde

"[...] vingen niets. De Here Jezus Christus gaf hun een Opdracht en zij voerden de Opdracht uit zonder tegenspraak. Als de Here Jezus het leven van mensen b[...]"

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: Hemel

"[...]hemelvaart. Oorspronkelijk had de mens een aardse Opdracht en had hij gemeenschap met God. Door de zondeval kwam er een vloek op de aarde en is het ha[...]"

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"[...] Hij slijk op de ogen van de blinde en gaf hem de Opdracht om zich te wassen. Door het werk van de Heilige Geest gehoorzaamt de blinde. De Here Jezus [...]"

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]. Wij konden het niet; alleen God! Wij hebben de Opdracht om als gezanten van Christus te leven. We mogen de boodschap van verzoening uitdragen. De H[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]l angst aan te jagen. Samuel kreeg vervolgens de Opdracht om David te zalven, maar hij kreeg de Opdracht stap voor stap en niet de gehele Opdracht in[...]"

"God is met ons"
Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied

"[...] hij 80 jaar was. God geeft ons geen te moeilijke Opdracht. Hij is altijd bij ons, daarom kan Hij veel van ons vragen. "Ik ben, Die Ik ben" stuurt ons[...]"

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"Mozes krijgt van God de Opdracht om Zijn Naam onder het volk bekend te gaan maken als De Heere, Jahweh, de God die doet wat Hij belooft, de Verbonds G[...]"

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"[...] alleen kan ons veranderen. God geeft ons wel een Opdracht om ons denken te laten veranderen. God gebruikt de gemeente om elkaar aan te sporen om ons [...]"

"Gehoorzaamheid"
Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop

"[...]eg halverwege zijn bediening in een opwekking, de Opdracht om op het heetst van de dag naar een eenzame weg te gaan. Filippus gehoorzaamde zonder vrag[...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"Jacob ging in Opdracht van zijn vader Isaac naar Laban. Jacob is dan waarschijnlijk ongeveer 77 jaar. Lea, haar naam betekend 'wilde koe', of 'bezorgd[...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"[...] in Zijn heerlijkheid! Adam had oorspronkelijk de Opdracht gekregen om over de schepping te heersen. Adam was slechts een beeld van de komende. Christ[...]"

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"[...] Here zag ook Filippus. Hij gehoorzaamde aan Gods Opdracht. De Here zag de kamerling. Hij zocht God (in zijn verdriet). God antwoordde hem door Zijn W[...]"

"Vol zijn van Gods Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water

"[...]eest van God is in ons gekomen en nu hebben we de Opdracht om ons voortdurend te laten vullen (vol maken) met Gods Geest. Soms zijn er dingen in ons[...]"