Preken over: "Opdat"

"De gezonde leer onderzoeken en onderwijzen"
Door broeder J. Nugter op 19 juni 2022
Trefwoorden: Gezonde leer, Evangelie, Plengoffer

"[...]erbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.[...]"

"Gebed voor de gemeente"
Door broeder J. Nugter op 5 januari 2020
Trefwoorden: Knielen, Bidden, Opdat

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]e. God heeft Zijn Zoon naar deze wereld gezonden, Opdat Hij zou schitteren in deze wereld. God heeft ons alles/ alle genade aangeboden in Zijn Zoon, d[...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]en. De Here Jezus Christus heeft Gods wil gedaan Opdat ook wij Zijn wil zouden doen. Zijn wij bereid om Gods wil te doen? Kunnen we zeggen: "Hier b[...]"

"De Trooster"
Door broeder H. Huijzer op 23 augustus 2015
Trefwoorden: Trooster, Geest der Waarheid, Heilige Geest

"[...]r bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, Opdat Hij bij u blijve in den eeuwigheid. - Johannes 14:16[...]"

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: Hemel

"[...]en. De Here Jezus Christus is voor ons gestorven, Opdat wij zouden sterven aan ons eigen ik en ons hart weer totaal wordt veranderd. Wij zijn met Hem [...]"

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]ondaar geworden. Hij heeft onze plaats ingenomen, Opdat wij in Zijn plaats mogen staan. [...]"

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel

"[...]geest, ziel en lichaam. We ontvangen nieuw leven, Opdat we bloemen mogen zijn van onvergankelijk zaad. God zegt dat we mooi zijn, omdat Christus zicht[...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...]Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?", Opdat wij niet verlaten zouden worden. We mogen de liefde van God zien. [...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]ere Jezus. God snoeit de ranken die vrucht dragen Opdat die ranken nog meer vrucht dragen. Hij laat dingen in ons leven toe, Opdat wij ons vertrouwen [...]"

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...]od zal ook zorgen voor honger bij het volk Israel Opdat het volk Israel geestelijk voedsel van hun Jozef, de Here Jezus Christus, zal ontvangen. [...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...]n Vader gedaan), spoort ons aan om Hem te volgen, Opdat wij kunnen ervaren hoe groot Zijn rijkdom aan ons is, hoe groot zijn kracht is om levens te he[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]n de tweede plaats voor iedereen). Hij is gekomen Opdat wij leven hebben en overvloed. Hij kwam leven brengen door Zijn dood. Hij heeft ons gezegend m[...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...]ons hart komen. We moeten de tijd nemen voor God, Opdat Hij ons verlichte ogen kan geven. We moeten leren alles af te leggen en alles van de Here Jezu[...]"