#1: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"[...]am van de Here Jezus Christus. Jaweh is de naam van God, de Vader. De naam van Micha betekent: Wie is als God? In de tijd van Micha was er sprake van OORLOG en dreiging, zoals het in deze tijd ook het geval is. Door Micha sprak God tot Isra?l een boodschap van heil, maar ook een boodschap van onheil. Micha profeteerde over het onrecht en over de ba[...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#2: "Op weg naar het Koninkrijk van God"

Door broeder P. van den Berg op 12 oktober 2014.
Trefwoorden: OORLOG, Vrede, Gerechtigheid


#3: "De eindtijd"

Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014.

"In wat voor tijd leven wij? Er is zoveel haat, ellende en OORLOG in deze wereld! De wereld staat in brand. De Here Jezus Christus heeft voorzegd dat er veel OORLOGen zullen komen als teken van Zijn komst. Er zijn altijd OORLOGen geweest, maar de intensiteit van de OORLOGen lijkt tot te nemen. Er zijn zoveel profetie?n vervuld en er moeten nog onge[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd


#4: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"Deze wereld lijkt de ernst van de situatie niet serieus te nemen. Sport is belangrijker dan de OORLOG in het Midden Oosten. Maar wij mogen werken zolang het dag is. Wij zullen een onvergankelijke krans ontvangen. God heeft Zichzelf geopenbaard door Zijn Zoon Jezus Christus en door Zijn Woord. De Here Jezus Christus is meer dan Melchizedek en Aaron.[...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#5: "Gigantische oorlogen en rampen"

Door broeder D. Steenhuis op 4 november 2013.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Zegels, Rampen, 144000


#6: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"[...]ok gemeenschappelijk. We ontvangen rechtvaardiging door geloof. We hebben vrede met God ontvangen (verleden) en dat is niet alleen de afwezigheid van OORLOG. Wij hebben de toegang gekregen (heden) tot God. We mogen roemen in de hoop (toekomst). We mogen ook roemen in onze verdrukkingen. We hebben verdrukkingen nodig om te leren volharden. Door de v[...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving


#7: "Oorlog, nood en beving. Vreze met God is beter."

Door broeder D. Steenhuis op 12 oktober 2009.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: OORLOG, Nood


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Oorlog'.