Preken over: "Oorlog"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"[...]s als God? In de tijd van Micha was er sprake van Oorlog en dreiging, zoals het in deze tijd ook het geval is. Door Micha sprak God tot Isra?l een boo[...]"

"Op weg naar het Koninkrijk van God"
Door broeder P. van den Berg op 12 oktober 2014
Trefwoorden: Oorlog, Vrede, Gerechtigheid

"De eindtijd"
Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd

"[...]oor tijd leven wij? Er is zoveel haat, ellende en Oorlog in deze wereld! De wereld staat in brand. De Here Jezus Christus heeft voorzegd dat er veel [...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...]et serieus te nemen. Sport is belangrijker dan de Oorlog in het Midden Oosten. Maar wij mogen werken zolang het dag is. Wij zullen een onvergankelijke[...]"

"Gigantische oorlogen en rampen"
Door broeder D. Steenhuis op 4 november 2013
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Zegels, Rampen, 144000

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...]erleden) en dat is niet alleen de afwezigheid van Oorlog. Wij hebben de toegang gekregen (heden) tot God. We mogen roemen in de hoop (toekomst). We mo[...]"

"Oorlog, nood en beving. Vreze met God is beter."
Door broeder D. Steenhuis op 12 oktober 2009
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Oorlog, Nood