Preken over: "Oordelen"

"Kijken in de spiegel van de farizeeers"
Door broeder H. Frinsel op 26 augustus 2018
Trefwoorden: Farizeeer, Vergeving, Oordelen

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...] God heeft Zijn Zoon aangesteld om deze wereld te Oordelen. Wij vallen echter niet onder het oordeel door het geloof in/van de Here Jezus Christus. Go[...]"

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...]ij zal dan komen met grote macht en majesteit. De Oordelen in het boek Openbaring zullen dan plaatsvinden. Maar voor ons geldt de opname in Zijn huisg[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]g des Heren komt er aan, dan zal God de wereld verOordelen, voordat God alles kan herstellen. We leven nu nog in een tijd van genade. In God vallen de[...]"

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...]mogen alles aan God toevertrouwen. Hij zal erover Oordelen. Wij kunnen zo onverstandig handelen en toch mogen we voor altijd bij God zijn. We mogen on[...]"

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"[...]nauwdheid aanbreken. God zal dan ingrijpen en zal Oordelen. Maar eerst zal er een tijd van afval komen. In deze tijd kunnen wij standhouden in de krac[...]"

"God heeft alles in zijn hand"
Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte

"[...]appen aan Gods autoriteit. God zal ingrijpen en Oordelen. Hij houdt het wereldgebeuren vast in handen. God schrijft in de voltooide tijd; alsof het [...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"[...]bruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet Oordelen. God treurt om de zonden. Het doel van God is om mensen dichterbij Hem te brengen. Hij wil [...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]de vrede van Israel. Binnenkort zal God de volken Oordelen, maar ons oordeel is op het kruis voltrokken. Jezus Christus heeft voor ons het oordeel ged[...]"

"Het geluid van de Shofar"
Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing

"[...]s liefde is en laat hen weten dat God eenmaal zal Oordelen. Gods stem klinkt ook tot ons hart. Er is alleen maar verlossing in de Here Jezus. Gezegend[...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...] van de eeuwige dood te redden. De Here Jezus zal Oordelen, maar er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. De Heilige Geest roept ons op [...]"

"Het Woord van God"
Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht

"[...]s Woord is, de verordeningen van God, uitspraken, Oordelen, beslissing of vonnis. De waarde van Gods Woord is waarheid. Gods oordeel over Sodom en Gom[...]"