#1: "Kijken in de spiegel van de farizeeers"

Door broeder H. Frinsel op 26 augustus 2018.
Trefwoorden: Farizeeer, Vergeving, OORDELEN


#2: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...] onze gebeden. We mogen al onze zorgen bij de Heere brengen. Jeremia: die de Heere heeft aangesteld. God heeft Zijn Zoon aangesteld om deze wereld te OORDELEN. Wij vallen echter niet onder het oordeel door het geloof in/van de Here Jezus Christus. God heeft Zijn Zoon aangesteld als Hogepriester, die voortdurend voor ons pleit. Habazzinja: door de H[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#3: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...]er 'deze Jezus die gij gekruisigd hebt'. De Here Jezus zal voor Israel terugkomen als gekruisigde. Hij zal dan komen met grote macht en majesteit. De OORDELEN in het boek Openbaring zullen dan plaatsvinden. Maar voor ons geldt de opname in Zijn huisgezin, Zijn heerlijkheid. Zijn opname betekent ook onze opname. Zijn verschijning zal zijn tot ons he[...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#4: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...] in die tijd de Messias. Verwachten wij de Here Jezus Christus? God zwijgt nu 2000 jaar lang. De dag des Heren komt er aan, dan zal God de wereld verOORDELEN, voordat God alles kan herstellen. We leven nu nog in een tijd van genade. In God vallen de verschillen (tussen vaders en kinderen) weg. Als we op Christus zien, als we elkaar aanvaarden in C[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#5: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"[...] binnengaan. In Zijn heiligdom kan God ons vrede geven. We maken ons druk over veel dingen, maar we mogen alles aan God toevertrouwen. Hij zal erover OORDELEN. Wij kunnen zo onverstandig handelen en toch mogen we voor altijd bij God zijn. We mogen ons volledig overgeven aan God. Het is goed om dicht bij God te zijn; dat geeft vrede en blijdschap.[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#6: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"[...]stus. De antichrist zal net als Absalom veel mensen inpalmen. Ook zal er voor Israel een tijd van benauwdheid aanbreken. God zal dan ingrijpen en zal OORDELEN. Maar eerst zal er een tijd van afval komen. In deze tijd kunnen wij standhouden in de kracht van Christus, die alles overwonnen heeft.[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#7: "God heeft alles in zijn hand"

Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012.

"[...]d is de Almachtige (Eloim). Hij lacht spottend. De wereld doet allerlei zinloze pogingen om te ontsnappen aan Gods autoriteit. God zal ingrijpen en OORDELEN. Hij houdt het wereldgebeuren vast in handen. God schrijft in de voltooide tijd; alsof het al gebeurd is. De Here Jezus Christus zal zeker komen. Hij zal zeker regeren over deze wereld. God[...]"
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte


#8: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"[...]e Rechter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven als Lam. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet OORDELEN. God treurt om de zonden. Het doel van God is om mensen dichterbij Hem te brengen. Hij wil graag dat Hij zichtbaar wordt in ons leven. Hij wil dat wij heilig leven. Hij wil ons heiligen. Wij [...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#9: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"[...]ol is. Israel moet nog wachten en nog lijden. Daarom wordt de gemeente opgeroepen om te bidden voor de vrede van Israel. Binnenkort zal God de volken OORDELEN, maar ons oordeel is op het kruis voltrokken. Jezus Christus heeft voor ons het oordeel gedragen. [...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#10: "Het geluid van de Shofar"

Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010.

"[...]et geluid van de shofar. De shofar, de stem van God alarmeert mensen en laat hen horen hoe groot Gods liefde is en laat hen weten dat God eenmaal zal OORDELEN. Gods stem klinkt ook tot ons hart. Er is alleen maar verlossing in de Here Jezus. Gezegend zijn de mensen die het geluid van de bazuin kennen (niet alleen horen). Het geluid van de shofar kl[...]"
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing


#11: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]Het plan is de verheerlijking van Jezus Christus. De liefde van God was dat Hij Zijn Zoon gaf om ons van de eeuwige dood te redden. De Here Jezus zal OORDELEN, maar er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. De Heilige Geest roept ons op om met veel ontzag de Here Jezus te dienen. Het is nu nog genadetijd. De Here Jezus zal als Koning v[...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#12: "Het Woord van God "

Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010.

"[...] aan waarheid. God is onze Rechter, de Here Jezus is onze Redder en Pleitbezorger. Het wezen van Gods Woord is, de verordeningen van God, uitspraken, OORDELEN, beslissing of vonnis. De waarde van Gods Woord is waarheid. Gods oordeel over Sodom en Gomorra is waarheid gebleken. Het oordeel over Sodom en Gomorra wordt als een voorbeeld gebruikt voor h[...]"
Trefwoorden: OORDELEN, Onrecht


 

Gevonden:

Er zijn 12 preken gevonden over: 'Oordelen'.