Preken over: "Oordeel"

"De rechterstoel van Christus en onze beloning"
Door broeder A. Haverkamp op 11 februari 2024
Trefwoorden: Rechterstoel, VerOordeeld, Gerechtvaardigd

"Denken, wandelen en handelen"
Door broeder P. van der Lugt op 24 juli 2022
Trefwoorden: Oordeel, Wandelen, Handelen

"Onverdiende vergeving en genade"
Door broeder P. van der Lugt op 18 oktober 2020
Trefwoorden: Genade, VerOordeeld, Vergeving

"Het Lam"
Door broeder P. van der Lugt op 26 mei 2019
Trefwoorden: Offer, Oordeel, Elke dag

"Zefanja - Door oordeel naar zegen"
Door broeder J. Brouwer op 13 mei 2018
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zefanja, Oordeel, Zegen

"Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 3"
Door broeder B. van Twillert op 14 maart 2018
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden: Hoogmoed, Babel, Oordeel

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]eld te oordelen. Wij vallen echter niet onder het Oordeel door het geloof in/van de Here Jezus Christus. God heeft Zijn Zoon aangesteld als Hogepriest[...]"

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...]m moest ongeveer 130 jaar later een boodschap van Oordeel brengen aan Ninevi? 1/2 . Bij de eerste komst van Christus kwam als Redder; Hij bracht genad[...]"

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]ods goedertierenheid. Micha maakte het aanstaande Oordeel van God bekend vanwege de afgoderij. Hij gaf ook dat later de zegen zal komen: er komt een w[...]"

"Micha - Deel 1 - Wie is gelijk aan De Heere?"
Door broeder J. Brouwer op 17 april 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Goedheid, Oordeel, Genade

"Joel - Jahweh is God - Deel 2"
Door broeder J. Brouwer op 10 januari 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Oordeel, Sprinkhanen

"Joel - Jahweh is groot - Deel 1"
Door broeder J. Brouwer op 13 september 2015
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Oordeel, Oproep, Overwinning

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"[...]elfgekozen wijze en op zelfgekozen plaatsen. Het Oordeel van God komt door zorgen (Hosea 9:1,2), ballingschap (:3-9), de dood (:10-17) en angst (10:2[...]"

"Wie komen er voor de grote witte troon?"
Door broeder D. Steenhuis op 7 april 2014
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Oordeel, Leven, Dood

"Een nieuwe start maken"
Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014
Trefwoorden: Optocht

"[...]Zij kwetste David. Hij wist goe God de situatie beOordeelde en hield dat voor ogen.[...]"

"Vuur en oordeel van God"
Door broeder D. Steenhuis op 3 maart 2014
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Vuur, Oordeel, Sion

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...]ters van ontrouw, profeten van valsheid) aan. Het Oordeel is onontkoombaar vanwege de afgoderij en vanwege de heerlijkheid van God. Vervolgens roept G[...]"

"Slapen"
Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane

"[...]ha waar de Here Jezus Christus in onze plaats het Oordeel heeft ondergaan. God had aan Mozes laten zien dat Hij heilig en genadig is, wat tegenstrijd[...]"

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"[...]r. God heeft beloofd dat de aarde niet meer zal geOordeeld worden door een zondvloed, maar de aarde zal wel weer geOordeeld worden. In die tijd zullen[...]"

"Jona's zucht"
Door broeder J. Brouwer op 16 december 2012
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Oordeel, Bekering, Zuchten

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...]zus Christus als enige voor zonden sterven. Het Oordeel gaat ons voorbij als wij schuilen achter het bloed van de Here Jezus Christus. Wij zijn niet[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]r Zijn offer kunnen wij feestvieren. Sefatja: geOordeeld door Jaweh. De Here Jezus Christus is verOordeeld in onze plaats. Abital: mijn vader is dau[...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]n (Joh. 10). De Here Jezus droeg de straf van het Oordeel in onze plaats. We mogen naar Israel kijken om te weten hoe het leven met Christus niet is[...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"[...]ij wil ons heiligen. Wij zijn niet meer onder het Oordeel, want onze zonden zijn volkomen vergeven, maar onze werken worden wel beOordeeld. Wij zijn g[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]. Binnenkort zal God de volken oordelen, maar ons Oordeel is op het kruis voltrokken. Jezus Christus heeft voor ons het Oordeel gedragen. [...]"

"Het Woord van God"
Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht

"[...]onnis. De waarde van Gods Woord is waarheid. Gods Oordeel over Sodom en Gomorra is waarheid gebleken. Het Oordeel over Sodom en Gomorra wordt als een [...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...]n: rechtvaardigheid en liefde, bij elkaar. God verOordeelt de zonde in Zijn rechtvaardigheid, maar heeft de zondaar lief. God wil de zondaar heiligen [...]"