#1: "Zefanja - Door oordeel naar zegen"

Door broeder J. Brouwer op 13 mei 2018.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zefanja, OORDEEL, Zegen


#2: "Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 3"

Door broeder B. van Twillert op 14 maart 2018.
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden: Hoogmoed, Babel, OORDEEL


#3: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...]de Heere brengen. Jeremia: die de Heere heeft aangesteld. God heeft Zijn Zoon aangesteld om deze wereld te oordelen. Wij vallen echter niet onder het OORDEEL door het geloof in/van de Here Jezus Christus. God heeft Zijn Zoon aangesteld als Hogepriester, die voortdurend voor ons pleit. Habazzinja: door de Heere met een schild bedekt. God is als een [...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#4: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"Jona mocht een boodschap van genade brengen aan Ninevi? 1/2 . Nahum moest ongeveer 130 jaar later een boodschap van OORDEEL brengen aan Ninevi? 1/2 . Bij de eerste komst van Christus kwam als Redder; Hij bracht genade. Bij de tweede komst van Christus zal Hij komen als Rechter. Nahum had een boodschap van vertroosting voor Juda. De naam van Nahum [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#5: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"Micha: wie is gelijk aan de Heere? Micha sprak over Gods goedertierenheid. Micha maakte het aanstaande OORDEEL van God bekend vanwege de afgoderij. Hij gaf ook dat later de zegen zal komen: er komt een ware Verlosser. Bethlehem was een kleine plaats, maar zou wel de geboorteplaats van de Verlosser worden. God heeft oog voor het kleine, bijv. voor [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#6: "Micha - Deel 1 - Wie is gelijk aan De Heere?"

Door broeder J. Brouwer op 17 april 2016.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Goedheid, OORDEEL, Genade


#7: "Joel - Jahweh is God - Deel 2"

Door broeder J. Brouwer op 10 januari 2016.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, OORDEEL, Sprinkhanen


#8: "Joel - Jahweh is groot - Deel 1"

Door broeder J. Brouwer op 13 september 2015.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: OORDEEL, Oproep, Overwinning


#9: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]ng. Zij zochten bescherming bij andere volkeren. Israel richtte valse altaren op. Zij vereerden op zelfgekozen wijze en op zelfgekozen plaatsen. Het OORDEEL van God komt door zorgen (Hosea 9:1,2), ballingschap (:3-9), de dood (:10-17) en angst (10:2,8). De oogsten van Israel mislukten. Israel verwachtte de vruchtbaarheid van Babel. Israel zocht hu[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#10: "Wie komen er voor de grote witte troon?"

Door broeder D. Steenhuis op 7 april 2014.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: OORDEEL, Leven, Dood


#11: "Een nieuwe start maken"

Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014.

"[...]ies van God. David legde zijn koninklijken waardigheid af tot eer van God, maar Michal was jaloers. Zij kwetste David. Hij wist goe God de situatie beOORDEELde en hield dat voor ogen.[...]"
Trefwoorden: Optocht


#12: "Vuur en oordeel van God"

Door broeder D. Steenhuis op 3 maart 2014.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Vuur, OORDEEL, Sion


#13: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"[...] van misdaden (zweren, liegen, morden, stelen en overspel plegen). Ook klaagt God de leiders (priesters van ontrouw, profeten van valsheid) aan. Het OORDEEL is onontkoombaar vanwege de afgoderij en vanwege de heerlijkheid van God. Vervolgens roept God op tot totale bekering (dit zal nog gebeuren), maar op korte termijn was het onmogelijk om volled[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#14: "Slapen"

Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013.

"[...]at er te genieten is. De veiligste plaats is waar het vuur geweest is: de veiligste plaats is Golgotha waar de Here Jezus Christus in onze plaats het OORDEEL heeft ondergaan. God had aan Mozes laten zien dat Hij heilig en genadig is, wat tegenstrijdig lijkt. Elia stond net als Mozes in een rotsholte op de Sinai. Elia zag de kracht van God in de na[...]"
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane


#15: "De regenboog"

Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013.

"[...]aantal instellingen door. De mens is naar Gods beeld geschapen, daarom is de straf op een moord zwaar. God heeft beloofd dat de aarde niet meer zal geOORDEELd worden door een zondvloed, maar de aarde zal wel weer geOORDEELd worden. In die tijd zullen de mensen leven zoals in de dagen voor de zondvloed. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ko[...]"
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, OORDEEL


#16: "Jona's zucht"

Door broeder J. Brouwer op 16 december 2012.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: OORDEEL, Bekering, Zuchten


#17: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...]e moeder, maar van de vader. Er komt pas leven na de bevruchting door de man. Daarom kon de Here Jezus Christus als enige voor zonden sterven. Het OORDEEL gaat ons voorbij als wij schuilen achter het bloed van de Here Jezus Christus. Wij zijn niet meer onder de macht van de zonde. God denkt niet meer aan onze zonden als we onze zonden belijden. [...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#18: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...] zeven feesten houden en bij elk feest hoorden offers, die wijzen naar het offer: de Here Jezus. Door Zijn offer kunnen wij feestvieren. Sefatja: geOORDEELd door Jaweh. De Here Jezus Christus is verOORDEELd in onze plaats. Abital: mijn vader is dauw. Dauw betekent vruchtbaarheid, zegen, voorspoed. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#19: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...] voor Zijn schapen. Zijn liefde gaat heel diep. Hij kwam om zijn schapen uit de schaapskooi te roepen (Joh. 10). De Here Jezus droeg de straf van het OORDEEL in onze plaats. We mogen naar Israel kijken om te weten hoe het leven met Christus niet is. Zij hebben nog steeds niet hun Messias aanvaard. Ondanks alle wonderen geloofden de Israelieten ni[...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#20: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"[...] Hem te brengen. Hij wil graag dat Hij zichtbaar wordt in ons leven. Hij wil dat wij heilig leven. Hij wil ons heiligen. Wij zijn niet meer onder het OORDEEL, want onze zonden zijn volkomen vergeven, maar onze werken worden wel beOORDEELd. Wij zijn gekocht en betaald door het bloed van het Lam. We behoren elke morgen tegen de Here Jezus Christus te[...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#21: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"[...]nog wachten en nog lijden. Daarom wordt de gemeente opgeroepen om te bidden voor de vrede van Israel. Binnenkort zal God de volken oordelen, maar ons OORDEEL is op het kruis voltrokken. Jezus Christus heeft voor ons het OORDEEL gedragen. [...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus


#22: "Het Woord van God "

Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010.

"[...]zorger. Het wezen van Gods Woord is, de verordeningen van God, uitspraken, oordelen, beslissing of vonnis. De waarde van Gods Woord is waarheid. Gods OORDEEL over Sodom en Gomorra is waarheid gebleken. Het OORDEEL over Sodom en Gomorra wordt als een voorbeeld gebruikt voor het eindOORDEEL. Het OORDEEL is een waarschuwing voor de ongelovigen, maar e[...]"
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht


#23: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...]ilig. God is de Heilige. Hij is rechtvaardig, maar ook vol liefde. Heiligheid brengt de eigenschappen: rechtvaardigheid en liefde, bij elkaar. God verOORDEELt de zonde in Zijn rechtvaardigheid, maar heeft de zondaar lief. God wil de zondaar heiligen door Zijn Zoon Jezus Christus. Wij kunnen daar zelf niets aan bijdragen. We mogen alles van Hem verw[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


 

Gevonden:

Er zijn 23 preken gevonden over: 'Oordeel'.