#1: "Gebed om genade"

Door broeder P. van der Lugt op 24 juli 2016.
Trefwoorden: ONZE VADER, Toekomst, Arend


#2: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"[...] zijn wij kinderen van God. Vervolgens groeien wij op tot (volwassen) zonen door vol te zijn van Gods Geest en Gods Woord. We mogen God aanroepen als ONZE VADER.
3. wij zijn erfgenamen van God. De Erfgenaam is Christus Jezus. Wij mogen delen in Zijn erfenis.

Het derde snoer:
1. God schenkt ons in/met Christus alle dingen. Wij[...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie


#3: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]rs in het geloof. Als we wederom geboren worden, dan zijn we kinderen in het geloof. Dan weten we dat onze zonden zijn vergeven en we weten dat God ONZE VADER is. We zijn geborgen bij de Vader door genade ( niet op basis van prestaties). Het Vaderschap van God is voor eeuwig. Als ons geloof gaat groeien, dan worden we jongelingen in het geloof.[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#4: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"Wij kunnen negatief worden be?nvloed door elkaar en laten de Heilige Geest niet de ruimte om over kerkmuren heen te kijken. We kennen het 'ONZE VADER', maar wat zegt dit gebed in ons dagelijks leven? Het 'ONZE VADER' staat tegenover huichelachtig gebed. Is ons gebed een verplicht onderdeel van ons leven of een onderdeel van onze relatie met God? Ge[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Onze Vader'.