#1: "Habakuk 3 - Hij beeft en bidt"

Door broeder J. Brouwer op 12 mei 2019.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: ONTZAG, Trouw, Bidden


#2: "De Heere God is nog steeds dezelfde"

Door broeder J. Nugter op 16 september 2018.
Trefwoorden: Berg, ONTZAG, Ontwikkelen


#3: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]raagt ons hart aan Hem te geven. God wil vrede aan ons geven in ons hart. Salomo had een relatie met God. Hij had een nederig hart. Hij had een diep ONTZAG voor God. Hij had een afhankelijk en ontvankelijk hart. God wilde het hart van Salomo. Salomo echter liet het Woord van God los en liet zich door vreemde vrouwen verleiden. Ons hart dreigt ook [...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#4: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"Hebben wij ONTZAG voor het gezag van God en Zijn Woord? De duivel wil gelijk zijn aan God, de Allerhoogste. De duivel probeert voortdurend zoveel mogelijk mensen achter hem te krijgen. Uiteindelijk zal hij zich in de tempel laten vereren. Er is een geestelijke strijd gaande. God heeft het licht geschapen om te heersen. God heeft koningen, oudsten,[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#5: "Geloofd zij God met diepst ontzag"

Door broeder H. Huijzer op 7 december 2014.
Trefwoorden: Kracht, Heil, Verheerlijking


#6: "God heeft alles in zijn hand"

Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012.

"[...]al zeker regeren over deze wereld. God roept iedereen om gehoor te geven aan Zijn oproep om Hem te dienen, om zich in Hem te verheugen en om heilig ONTZAG te hebben voor Hem. [...]"
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte


#7: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"We zien niet meer waar het eigenlijk om gaat. Er is zoveel verscheidenheid. Als God Zich openbaart aan mensen, dan is er een ONTZAGwekkende heiligheid en vreze. Jesaja zag de Here op een hoge en verheven troon. God is zoveel hoger dan mensen en andere goden. Zijn wegen en gedachten zijn niet onze wegen en gedachten. De serafs hebben zes vleugels. T[...]"
Trefwoorden: ONTZAG, Heiligheid van God, Genade


#8: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]ige dood te redden. De Here Jezus zal oordelen, maar er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. De Heilige Geest roept ons op om met veel ONTZAG de Here Jezus te dienen. Het is nu nog genadetijd. De Here Jezus zal als Koning van en voor Israel komen. De gemeente zal worden opgenomen voor de grote verdrukking. [...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#9: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"[...] zijn, maar God heeft ons te lief om ons te laten zoals we waren. God had Adam en Eva zo lief dat Hij hen bekleedde nadat ze gezondigd hadden. God is ONTZAGwekkend heilig en Hij noemt ons uitverkoren heiligen en geliefden! Hij heeft ons volmacht gegeven om een kind van God te zijn, ook al voelen wij dat niet altijd. God noemt ons Zijn geliefden. Ch[...]"
Trefwoorden: Christus, Vrede


 

Gevonden:

Er zijn 9 preken gevonden over: 'Ontzag'.