Preken over: "Ontmoeting"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...]andacht voor elk individueel mens. Abram had een Ontmoeting met God en leerde Hem kennen; hij volgde God in vertrouwen. Abram kende dieptepunten, maa[...]"

"Onze liefde voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 30 maart 2014
Trefwoorden: Liefde

"[...]zus Christus ontmoeten. Ter voorbereiding op deze Ontmoeting behoren we de Here Jezus Christus lief te hebben.[...]"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"[...]andacht voor elk individueel mens. Abram had een Ontmoeting met God en leerde Hem kennen; hij volgde God in vertrouwen. Abram kende dieptepunten, maa[...]"

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]zes en Jesaja gezonden. Wij hebben regelmatig een Ontmoeting met God nodig om staande te blijven te midden van een wereld van tolerantie. De liefde v[...]"

"Ontmoeting en omgang"
Door broeder D. Steenhuis op 9 januari 2012
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Ontmoeting, Omgang, Hooglied

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]apostelen (Petrus, Paulus en Johannes) hebben een Ontmoeting met God of de verheerlijkte Heer Jezus gehad. De Here Jezus Christus is God. Hij zit op d[...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...]h beschikbaar voor God, maar hij had daarvoor een Ontmoeting met God gehad. Hij had moeten zeggen dat hij ten onder ging, maar dat hem genade verleend[...]"