#1: "Onze liefde voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 30 maart 2014.

"[...]. Wij hebben een zalige hoop. God zal ons verheerlijken. Hij zal ons troosten. Wij zullen de Here Jezus Christus ontmoeten. Ter voorbereiding op deze ONTMOETING behoren we de Here Jezus Christus lief te hebben.[...]"
Trefwoorden: Liefde


#2: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"God heeft de aarde en het heelal met alle sterren geschapen en heeft toch aandacht voor elk individueel mens. Abram had een ONTMOETING met God en leerde Hem kennen; hij volgde God in vertrouwen. Abram kende dieptepunten, maar ook hoogtepunten. Hoop en wanhoop wisselden elkaar af. Abram en Sarai nemen besluiten zonder de Here te raadplegen. Sarai d[...]"
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai


#3: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"[...]ij God en niet bij ons medelijden met de medemens. God heeft de wereld lief. God zendt. God heeft Mozes en Jesaja gezonden. Wij hebben regelmatig een ONTMOETING met God nodig om staande te blijven te midden van een wereld van tolerantie. De liefde van God is in ons hart uitgestort om betrokken te zijn in de zending. Wij zijn in Christus gestorven,[...]"
Trefwoorden: Zending


#4: "Ontmoeting en omgang"

Door broeder D. Steenhuis op 9 januari 2012.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: ONTMOETING, Omgang, Hooglied


#5: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...]grote oudtestamentische profeten (Jesaja, Jeremia en Ezechiel) en de drie grote nieuwtestamentische apostelen (Petrus, Paulus en Johannes) hebben een ONTMOETING met God of de verheerlijkte Heer Jezus gehad. De Here Jezus Christus is God. Hij zit op de troon. Alleen de zoom van zijn mantel vervult de tempel: groot is Zijn majesteit! Serafs zijn dien[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#6: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...]tigheden zijn geweken en onze zonden zijn niet alleen vergeven, maar ook verzoend. Jesaja stelde zich beschikbaar voor God, maar hij had daarvoor een ONTMOETING met God gehad. Hij had moeten zeggen dat hij ten onder ging, maar dat hem genade verleend was. [...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Ontmoeting'.