#1: "Indien u geproefd hebt dat de Heere goed is..."

Door broeder H. Huijzer op 4 augustus 2019.
Trefwoorden: Verbond, Trouw, ONTFERMING


#2: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]jn. Het resultaat waren bittere vruchten wat terug te vinden is in de namen van de kinderen: Jizre?l, God verstrooit, God grijpt in, Lo-Rachama, geen ONTFERMING, geen medelijden, God trekt zich terug, Lo-Ammi, niet mijn volk, allerlaatste waarschuwing. Tenslotte is daar toch de triompf van Gods genade: zes specifieke zegeningen in de toekomst. Gena[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#3: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]s van Hem verwachten (gaven die van boven komen). Er is wijsheid die van boven komt. Die wijsheid is rein, vol vrede, vriendelijk, gezeglijk, vol van ONTFERMING, vol van ONTFERMING, vol van goede vruchten, onpartijdig, ongeveinsd: dat is Jezus Christus. In Gods Woord kunnen we Gods wijsheid vinden. De Here Jezus Christus heeft volmaakt geleefd voor[...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#4: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...]ondig en onrein, maar in de Here Jezus zijn wij gereinigd. Met ontzag mogen we tot God komen. We leven in een verloren wereld. Jezus Christus was met ONTFERMING bewogen over de verloren wereld. Als wij ??n druppel van Christus' ONTFERMING hebben, dan bidden wij voor diegene die naast ons staan. Onze ongerechtigheden zijn geweken en onze zonden zijn[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#5: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"[...]n tekort om de wijsheid van God te beschrijven. God had een belofte gedaan aan Israel. Hij heeft Zich aan die belofte gehouden, en Hij heeft ons Zijn ONTFERMING geopenbaard. Gods wijsheid moet niet in ons verstand blijven, maar in ons hart komen. We moeten de tijd nemen voor God, opdat Hij ons verlichte ogen kan geven. We moeten leren alles af te l[...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#6: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"[...]en Hij is de geliefde. In Christus zijn wij uitverkoren, heilig en geliefd. Wij mogen ons bekleden met zeven eigenschappen van Christus. Zijn wij met ONTFERMING bewogen over de mensen om ons heen? Alle (andere) eigenschappen hangen nauw met elkaar samen (geduld is het vermogen veel te verdragen in plaats van boos te worden). We mogen ons bekleden m[...]"
Trefwoorden: Christus, Vrede


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Ontferming'.