#1: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"[...] onvoorwaardelijk. In Christus zijn wij volmaakt. Er moet meer van Christus in ons zichtbaar worden en minder van onszelf. Besneden betekent dat het ONREINe gedeelte is weggesneden en dat er bloed heeft gevloeid. In Christus zijn wij allen besneden. Wij zijn als mens in zijn geheel in Christus besneden (en niet maar een klein gedeelte van ons). Ch[...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt


#2: "Jahweh wil reinheid - Hoezo onreinheid?"

Door broeder D. Steenhuis op 7 december 2015.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Offer, Reinheid, Jahweh


#3: "Wilde ezel"

Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015.

"[...]dienen, maar wij willen gediend worden door God. Mensen zoeken bewust de zonden op. Een ezel mag niet geofferd worden aan God. Een mens is van nature ONREIN. Een mens kan zichzelf niet als offer geven. Elk eerstgeboren ezel moest worden vrijgekocht door een lam; net als een eerstgeboren zoon. Het Lam van God is onze plaats (in plaats van ezels) ge[...]"
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren


#4: "Gehoorzaamheid"

Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011.

"[...]dopen. Simon Petrus kreeg de opdracht om naar een aanvoerder van het vijandige leger te gaan, Cornelius. Petrus kreeg de opdracht door een visioen om ONREIN voedsel te nemen, maar Petrus wilde zich aan Gods Woord houden. Toch gehoorzaamde Petrus het Woord van God in het visioen. Cornelius hoorde het Woord van God en hij (en zijn huis) liet zich dop[...]"
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop


#5: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...]en de weg tot God is veranderd. Wij hebben genade ontvangen door Jezus Christus, maar God is nog steeds heilig. In de ogen van God zijn wij zondig en ONREIN, maar in de Here Jezus zijn wij gereinigd. Met ontzag mogen we tot God komen. We leven in een verloren wereld. Jezus Christus was met ontferming bewogen over de verloren wereld. Als wij ??n dru[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#6: "De kracht van de Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007.

"De bloedvloeiende vrouw was ONREIN en was daardoor ge?soleerd en eenzaam. Ze had alles geprobeerd om genezing te vinden. Ze weet dat als de Here Jezus langs komt en ze Hem aanraakt, ze genezen zal worden. Geloven is vertrouwen dat de Here Jezus het goede zal doen. Zij raakte de Here Jezus aan, ondanks het feit dat zij ONREIN was. Ze werd volkomen g[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: ONREIN, Kracht, Heilige Geest


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Onrein'.