Preken over: "Onrecht"

"Habakuks gebed"
Door broeder J. Nugter op 19 april 2023
Uit de serie: "De rechtvaardige zal door zijn geloof leven".
Trefwoorden: Onrecht, Onmatigheid, Ongeloof

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...]was een stad vol egoi? 1/2 sme, vol van geweld en Onrecht. Ninevi? 1/2 was het beeld van een wereld die leeft zonder God. In een wereld die leeft zon[...]"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"[...] boodschap van onheil. Micha profeteerde over het Onrecht en over de ballingschap. Wij kunnen in een geestelijke ballingschap terecht komen, maar God [...]"

"Het leven van Simson - Deel 3"
Door broeder J. Heijdeman op 17 augustus 2014
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Onrecht, Wraak

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]d. De profeet Nathan liet door een gelijkenis het Onrecht van David zien. Het Woord van God is als een spiegel, het laat zien hoe arglistig ons hart i[...]"

"Mijn Rechter is mijn Redder"
Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012
Trefwoorden: Gebed, Verhoring

"[...]rgen vormt de basis voor de rest van de dag. De Onrechtvaardige rechter staat in contrast met God, de rechtvaardige Rechter. Is God voor ons een rec[...]"

"Ik weet het…. Ik weet het"
Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite

"[...]teleurstelling (in familie, in God en in mensen), Onrecht, minderwaardigheid, eenzaamheid, twijfel, etc. wij kunnen ons herkennen in deze aspecten van[...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]zijn eigen volk. Die keuze betekende delen in het Onrecht, maar ook delen in de beloften. Mozes was een beeld van de Here Jezus die de hemelse rijdom [...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...]Zijn volk tot Zijn doel zal komen. De mensen zijn Onrechtvaardiger en handelen Onrechtvaardig, maar God zal een rechtvaardige Spruit verwekken (Zijn o[...]"

"Het Woord van God"
Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht

"Wij kunnen niet tegen Onrecht. Wij hebben behoefte aan waarheid. God is onze Rechter, de Here Jezus is onze Redder en Pleitbezorger. Het wezen van God[...]"