#1: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...]m van Nahum betekent troost. God zal recht spreken over de vijanden van Israi? 1/2 l. Ninevi? 1/2 was een stad vol egoi? 1/2 sme, vol van geweld en ONRECHT. Ninevi? 1/2 was het beeld van een wereld die leeft zonder God. In een wereld die leeft zonder God zij wij veilig onder vleugels van Christus. Bij Hem mogen wij schuilen. God is goed voor ons[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#2: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"[...] in deze tijd ook het geval is. Door Micha sprak God tot Israel een boodschap van heil, maar ook een boodschap van onheil. Micha profeteerde over het ONRECHT en over de ballingschap. Wij kunnen in een geestelijke ballingschap terecht komen, maar God is trouw en wil Zich weer aan ons openbaren zoals Hij Zich openbaarde aan Daniel. De Heere zal Israe[...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#3: "Het leven van Simson - Deel 3"

Door broeder J. Heijdeman op 17 augustus 2014.
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, ONRECHT, Wraak


#4: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]rt is van nature niet goed (arglistig). De geschiedenis van David, Batseba en Uria is zeer beschamend. De profeet Nathan liet door een gelijkenis het ONRECHT van David zien. Het Woord van God is als een spiegel, het laat zien hoe arglistig ons hart is. God overtuigt ons door Zijn Geest van onze zonden. David vroeg om vergeving van zijn zonden, maar[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#5: "Mijn Rechter is mijn Redder"

Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012.

"[...] contrast met de moed verliezen. Wij worden opgeroepen om voortdurend te bidden. God zoeken in de morgen vormt de basis voor de rest van de dag. De ONRECHTvaardige rechter staat in contrast met God, de rechtvaardige Rechter. Is God voor ons een rechtvaardige Rechter (in onze teleurstellingen)? Hij doet ons recht! God wil elk gebed wat Hem verheer[...]"
Trefwoorden: Gebed, Verhoring


#6: "Ik weet het…. Ik weet het"

Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012.

"[...]re jaren geopenbaard. 5. Jozefs vader (Jacob) gaat sterven. Het lijden van Jozef bestaat uit teleurstelling (in familie, in God en in mensen), ONRECHT, minderwaardigheid, eenzaamheid, twijfel, etc. wij kunnen ons herkennen in deze aspecten van het lijden. In de naamgeving van zijn zonen getuigde Jozef van zijn wandel met God: Manasse; God [...]"
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite


#7: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...]e priesters. Mozes bleef zich bewust van zijn eigen volk. Mozes gaf zijn rijkdom prijs en koos voor zijn eigen volk. Die keuze betekende delen in het ONRECHT, maar ook delen in de beloften. Mozes was een beeld van de Here Jezus die de hemelse rijdom heeft opgegeven om door voor ons te kiezen. Hij zal ons leiden uit deze wereld naar het hemels vader[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#8: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"[...]od doorgaan met Zijn Volk. Hij zal het verstrooide volk terugbrengen. Er komen dagen waarin God met Zijn volk tot Zijn doel zal komen. De mensen zijn ONRECHTvaardiger en handelen ONRECHTvaardig, maar God zal een rechtvaardige Spruit verwekken (Zijn opstanding uit de doden). De Here Jezus zal komen als Koning voor Israel. Hij zal hen verlossen van h[...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


#9: "Het Woord van God "

Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010.

"Wij kunnen niet tegen ONRECHT. Wij hebben behoefte aan waarheid. God is onze Rechter, de Here Jezus is onze Redder en Pleitbezorger. Het wezen van Gods Woord is, de verordeningen van God, uitspraken, oordelen, beslissing of vonnis. De waarde van Gods Woord is waarheid. Gods oordeel over Sodom en Gomorra is waarheid gebleken. Het oordeel over Sodom [...]"
Trefwoorden: Oordelen, ONRECHT


 

Gevonden:

Er zijn 9 preken gevonden over: 'Onrecht'.