#1: "Het leven op aarde"

Door broeder G. Vochteloo op 25 februari 2018.
Trefwoorden: ONGERECHTIGHEDEN, Vergeving, Verlossing


#2: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"[...]as zal zijn. Welke weldaden heeft God in ons leven gedaan? Gods heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus! God vergeeft al onze ONGERECHTIGHEDEN. Hij heeft daarvoor de prijs betaald. God is onze Geneesheer. Hij heeft ons verlost van de eeuwige dood. Hij kroont ons met goedheid en barmhartigheid. Laten we ons daarmee kronen? Go[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


#3: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]einsd: dat is Jezus Christus. In Gods Woord kunnen we Gods wijsheid vinden. De Here Jezus Christus heeft volmaakt geleefd voor mij. Hij heeft al onze ONGERECHTIGHEDEN gebracht aan het kruis. Hij is opgestaan in kracht en leeft in ons![...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#4: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...]ntferming bewogen over de verloren wereld. Als wij een druppel van Christus' ontferming hebben, dan bidden wij voor diegene die naast ons staan. Onze ONGERECHTIGHEDEN zijn geweken en onze zonden zijn niet alleen vergeven, maar ook verzoend. Jesaja stelde zich beschikbaar voor God, maar hij had daarvoor een ontmoeting met God gehad. Hij had moeten z[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Ongerechtigheden'.