#1: "Belofte van de toekomstige zegen"

Door broeder J. Brouwer op 12 januari 2020.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Bloed, Volbracht, ONDERWIJS


#2: "De namen spreken van de Here"

Door broeder P. van der Lugt op 27 november 2016.
Trefwoorden: De weg van de Here, David, ONDERWIJS


#3: "Jahweh geeft zuiver onderwijs"

Door broeder D. Steenhuis op 4 januari 2016.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Priester, ONDERWIJS, Levieten


#4: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"[...] door namen die verwijzen naar de afgoden van Babel. Daniel wist wie hij mocht zijn voor God. Hij verzette zich niet tegen de naamsverandering of het ONDERWIJS dat hij moest volgen. Hij verzette zich wel tegen het voedsel van Babel. Dat was een moeilijke beslissing van Daniel. We mogen God vertrouwen. God heeft het beste met ons voor. De wereld is[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#5: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"[...]door wetten en regels, maar God kan dat alleen in onze harten uitwerken als wij God gehoorzaam willen zijn. Paulus heeft slechts drie sabbatten lang ONDERWIJS gegeven aan de gemeente in Thessalonica. In zijn brief moest Paulus nog een paar dingen verder uitleggen. Paulus dankte God dat de thessalonicenzen zich hadden bekeerd van de afgoden en de H[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#6: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"[...]em te volgen, totdat het alleen maar om Gods wil (Gethseman?) gaat. Nu gaat het vaak nog om onszelf. Onderweg begint de Here Jezus Christus met het ONDERWIJS van snoeien. God wil graag dat wij veel vrucht dragen in ons leven. Het gaat niet om de ranken, maar om de vruchten. Wij mogen weten, geloven dat wij verbonden zijn met de Here Jezus. God sn[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#7: "Bitterheid"

Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010.

"[...]r God beproeft om Hem oprecht te dienen. God wil ons beproeven omdat wij alles van Hem verwachten. Door beproeving groeien wij in het geloof. God gaf ONDERWIJS aan Mozes over hout als Mozes tot God bad. God wees op het middel tot genezing, wat allang aanwezig was. God geeft oplossingen. God wees op een hout, op het kruis. De Here Jezus stief voor o[...]"
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Onderwijs'.